Politická kultura (Karel Šíma)

A. Odborná literatura

 • Gabriel A. ALMOND-Sidney VERBA, The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Newbury Park 1963.
 • Gabriel A. ALMOND-Sidney VERBA (ed.), The Civic Culture Revisited, Newsbury Park 1989.
 • Roman BARON, Kultura polityczna we wspólczesnej historiografii polskiej (z punktu widzenia historyka z Brna), in: Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka, sv. 2, 2007, s. 227-249.
 • Roman BARON, Politická kultura v moderní polské historiografii, Český časopis historický 101, 2003, 2, s. 353-375.
 • Roman BARON, Politická kultura v Polsku – dávné a nové elity, Český časopis historický 103, 2005, 4, s. 974-976.
 • Bruce R. BERGLUND, Politická kultura a kulturní identita. Poselství československé propagandy ve Velké Británii během druhé světové války. Střední Evropa 14, 1998, 85, s. 59-71.
 • Paulina BREN, The Greengrocer and His TV: The Culture of Communism after the 1968 Prague Spring, Ithaca 2010.
 • Eva BROKLOVÁ, Politická kultura německých aktivistických stran v Československu 1918-1938, Praha 1999.
 • Ladislav CABADA, Komunismus, levicová kultura a česká politika 1890 – 1938, Plzeň 2005.
 • Philip CZECH, Der Kaiser ist ein Lump und Spitzbube. Majestätsbeleidigung unter Kaiser Franz Joseph, Böhlau, Wien 2010.
 • Stefan CREUZBERGER, Kampf für die Einheit. Das gesamtdeutsche Ministerium und die politische Kultur des Kalten Krieges 1949-1969,Düsseldorf 2008.
 • Lowell DITTMER, Political Culture and Political Symbolism: Toward a Theoretical Synthesis, World Politics, 29, 1977, č, 4, s. 552-583.
 • Jan DOBEŠ, Unerwartete Parallelen – oder: Unter der Oberfläche machtpolitischer Veränderungen verborgene Strömungen, Bohemia 49, 2009, s. 344-355.
 • Dieter DÜNDING–Peter FRIEDEMANN–Paul MÜNCH (ed.), Öffentliche Festkultur. Politische Feste in Deutschland von Aufklärung bis zum Ersten Weltkrieg, Reinbeck bei Hamburg 1988.
 • Roger EATWELL, European Political Cultures. Conflict or Convergence, London 1997.
 • Murray EDELMAN, Symbolic Uses of Politics, Urbana 1964.
 • Gabriel EIKENBERG, Der Mythos deutscher Kultur im Spiegel jüdischer Presse in Deutschland und Österreich von 1918 bis 1938, Hildesheim 2010.
 • Tobias von ELSNER, Kaisertage. Die Hamburger und das Wilhelminische Deutschland im Spiegel öffentlicher Festkultur, Frankfurt am Main 1991.
 • Lukáš FASORA a kol., Člověk na Moravě 19. století, Brno 2004.
 • Lukáš FASORA a kol., Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948, Brno 2006.
 • Peter FLORA (ed.), State Formation, Nation-Building and Mass Politics in Europe. The Theory of Stein Rokkan, Oxford 1999.
 • Ute FREVERT–Heinz-Gerhardt HAUPT (ed.), Der Mensch im 19. Jahrhundert, Frankfurt am Main 1999.
 • Ute FREVERT–Wolfgang BRAUNGART (ed.), Sprachen des Politischen. Medien und Medialität in der Geschichte, Göttingen 2004.
 • Ute FREVERT–Heinz-Gerhardt HAUPT (ed.), Neue Politikgeschichte. Perspektiven einer historischen Politikforschung, Frankfurt/Main 2005.
 • András GERÖ, Imagined History. Chapters from Nineteenth and Twentieth Century Hungarian Symbolic Politics, Weyn 2006.
 • Josef A. GIEROWSKI, Dzieje kultury politycznej w Polsce, red. J. A. Gierowski, Warszawa 1977.
 • Niels GRÜNE–Simona SLANIČKA (ed.), Korruption. Historische Annäherungen an eine Grundfigur politischer Kommunikation, Göttingen 2010.
 • Christoph GUSY-Heinz-Gerhard HAUPT (ed.), Inklusion und Partizipation. Politische Kommunikation im historischen Wandel, Frankfurt/Main 2005.
 • Ernst HANISCH, Historische Überhänge in der österreischen politischen Kultur, Österreischische Zeitschrift für Politikwissenschaft 1, 1984, s. 15-19.
 • Wolfgang HARDTWIG, Vormärz: Der monarchische Staat und das Bürgertum, München 1997.
 • Manfred HETTLING-Paul NOLTE (ed.), Bürgerliche Feste. Symbolische Formen politischen Handels im 19. Jahrhundert, Göttingen 1993.
 • Milan HLAVAČKA, Zlatý věk české samosprávy. Samospráva a její vliv na hospodářský, sociální a intelektuální rozvoj Čech 1862-1913, Praha 2006.
 • Milan HLAVAČKA, Politická kultura (poprvé v Čechách) před soudem aneb Jiří Kristián Lobkowicz versus mladočeši, in: Svět historie. Historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, Liberec 2007, s. 219-246.
 • Zdeněk HOJDA-Jiří POKORNÝ, Pomníky a zapomníky, Praha-Litomyšl 1996.
 • Ladislav HOLÝ, Malý český člověk a velký český národ, Praha 2001.
 • Miroslav HROCH, Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů, Praha 2009.
 • Max KAASE, Sinn oder Unsinn des Konzepts „Politische Kultur“ für die Vergleichende Politikforschung, oder auch: Der Versuch, einen Pudding an die Wand zu nageln, in: Max Kaase, Hans-Dieter Klingemann (ed.), Wahlen und Politisches System. Analysen aus Anlaß der Bundestagswahl 1980, Opladen 1983, s. 144-171.
 • Wolfgang KASCHUBA, Ritual und Fest. Das Volk auf der Strasse. Figurationen und Funktionen populärer Öffentlichkeit zwischen Frühneuzeit und Moderne, in: Richard van Dülmen (ed.), Dynamik der Tradition, Frankfurt a.M. 1992, s. 240-268.
 • Jiří KOŘALKA, Češi v habsburské říši a Evropě 1815-1914, Praha 1996.
 • Jiří KŘEN, Konfliktní společenství. Češi a Němci 1780-1918, Praha 1990.
 • Robert KRIECHBAUMER, Die Grossen Erzählungen der Politik. Politische Kultur und Parteien in Österreich von der Jahrhundertwende bis 1945, Wien 2001.
 • Ted LEWELLEN, Political Anthropology. An Introduction, Boulder 2007.
 • Carola LIPP, Politische Kultur, generatives Verhalten und Verwandtschaft, Österreichische Zeitschrift für Geschichte 9, 1998, s. 576-582.
 • Robert LUFT, Politická kultura a české stranictví před první světovou válkou, in: Collegio Carolino ad honorem. Sborník projevů a příspěvků ze setkání zástupců mnichovského střediska bohemistického bádání Collegia Carolina s českou historickou obcí v Praze v květnu roku 1990, Praha 1990, s. 39-50.
 • Jerzy LUKOWSKI, Disorderly Liberty. The Political Culture oh the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Eighteenth century, London 2010.
 • Vladimír MACURA, Znamení zrodu. České obrození jako kulturní typ, Praha 1983.
 • Vladimír MACURA, Český sen, Praha 1999.
 • Jiří MALÍŘ–Pavel MAREK, Politické strany I. 1861 – 1938. Politické strany II. 1938 – 2004. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu, Brno 2005.
 • Thomas MERGEL, Überlegungen zu einer Kulturgeschichte der Politik, Geschichte und Gesellschaft 28, 2002, s. 574-606.
 • Wolfgang MOMMSEN, Bürgerliche Kultur und politische Ordnung: Künstler, Schriftsteller und Intellektuelle in der deutschen Geschichte 1830-1933, Frankfurt 2002.
 • Petr PABIAN, Czech Protestants and national identity: commemorating Jan Hus in 1869. Bohemian Reformation and Religious Practice. 7th international symposium. AV ČR a UK. Praha. Rukopis.
 • Jaroslav PÁNEK-Magdalena HULAS, Political culture in Central Europe. Part II, 19th and 20th centuries, Warsaw 2005.
 • Emanuel PECKA, Politická kultura – tradice a současnost, in: TGM, Rusko a Evropa. Dílo – vize – přítomnost. Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané ve dnech 12. – 14. září 1997 v Praze, Praha 2002, s. 423-428.
 • Tibor PICHLER, Národovci a občania: O slovenskom politickom myslení v 19. storočí, Bratislava 1998.
 • Fritz PLASSER-Andreas PRIBERSKY (ed.), Political Culture in East Central Europe, Avebury 1996.
 • Jiří POKORNÝ-Jiří RAK, Öffentliche Festtage bei den Tschechen, in: Brix, E. (ed.): Der Kampf um das Gedächtnis. Öffentliche Gedenktage in Mitteleuropa, Wien, Köln, Weimar 1997, s. 171-187.
 • Lucian PYE -Sidney Verba, Political Culture and Political Development, Princeton 1965.
 • Jiří RAK, Bývali Čechové…České historické mýty a stereotypy, Praha 1994.
 • Jiří RAK, Pohřeb jako národní manifestace. In: Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 20. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 9.-11. března 2000, Praha 2001, s. 56-64.
 • Jan RANDÁK–Petr KOURA (ed.), Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století. Výběr z příspěvků ze stejnojmenné konference, která proběhla ve dnech 25.-27. října 2006, Praha 2008.
 • Jan RANDÁK, Kult mrtvých. Smrt a umírání v revoluci 1848, Praha 2007.
 • Matthias REISS (ed.), The Street as Stage. Protest Marches and Public Rallies since the Nineteenth Century, Oxford 2007.
 • Günter RIEDERER, Feiern im Reichsland. Politische Symbolik, öffentliche Festkultur und die Erfindung kollektiver Zugehörigkeiten in Elsaß-Lothringen (1871-1918), Trier 2004.
 • Dirk RIESENER, Polizei und politische Kultur im 19. Jahrhundert. Die Polizeidirektion in Hannover und die politische Öffentlichkeit im Königreich, Hannover 1996.
 • Karl ROHE, Politische Kultur und der kulturelle Aspekt von politischer Wirklichkeit. Konzeptionelle und typologische Überlegungen zu Gegenstand und Fragestellung Politischer Kultur-Forschung, in: Dirk Berg-Schlosser-Jakob Schissler (ed.), Politische Kultur in Deutschland. Bilanz und Perspektiven der Forschung, Opladen 1987, s. 39.
 • Karl ROHE, Vom Revier zum Ruhrgebiet. Wahlen, Parteien, Politische Kultur, Essen 1986.
 • Karl ROHE, Politische Kultur und ihre Analyse. Probleme und Perspektiven der Politischen Kulturforschung, Historische Zeitschrift 250, 1990, s. 321-346.
 • Stein ROKKAN, The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations, American Political Science Review 58, 3, s. 676-679.
 • Nadine ROSSOL, Performing the Nation in Interwar Germany: Sport, Spectacle and Political Symbolism, 1926-36, Palgrave Macmillan 2010.
 • Miloš ŘEZNÍK, Formování moderního národa, Praha 2003.
 • Carl SCHMITT, Pojem politična: text z r. 1932 s předmluvou a se třemi korolárii, Praha – Brno 2007.
 • Gerhardt SCHNEIDER, Politische Feste in Hannover (1866-1918). Politische Feste der Arbeiter, Hannover 1995.
 • Ute SCHNEIDER, Politische Festkultur im 19. Jahrhundert Die Rheinprovinz von der französischen Zeit bis zum Ende des Ersten Weltkrieg (1806-1918), Essen 1995.
 • Matthias SCHWENGELBECK, Die Politik des Zeremoniells. Huldigungsfeiern im langen 19. Jahrhundert, Frankfurt am Main 2007.
 • Petr SKALNÍK, Česká politická kultura a její evropské kontexty z hlediska politické antropologie, in: Petr Skalník (ed.), Politická kultura: antropologie, sociologie, politologie. Praha 2004, s. 89-108.
 • Marek SKOVAJSA, Politická kultura: Přístupy, kritiky, uplatnění ve zkoumání politiky, Praha 2006.
 • Marek SKOVAJSA, Politické kultury reálného socialismu, in: Lidé města 5, 2001, s. 12-34.
 • Marek SKOVAJSA, Klasická koncepce politické kultury v díle Gabriela A. Almonda, Politologická revue, 2005, s. 3-26.
 • Marek SKOVAJSA, Politické kultury reálného socialismu, Lidé města 5, s. 12-34.
 • Willibald STEINMETZ (ed.), “Politik”. Situationen eines Wortgebrauchs im Europa der Neuzeit, Frankfurt/Main 2007.
 • Karel ŠIMA, Politická kultura – “To je to, co nemáme”. Od konceptu politické kultury ke kulturním dějinám politického prostoru, in: Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století. Výběr z příspěvků ze stejnojmenné konference, která proběhla ve dnech 25.-27. října 2006, Praha 2008, s. 30-37.
 • Karel ŠIMA, Nové politické dějiny českého národního hnutí?, in: Miloš Řezník (ed.), W. W. Tomek. Historie a politika (1818-1905), Pardubice 2006, s. 77-85.
 • Karel ŠIMA, Národní slavnosti šedesátých let 19. století jako performativní akty konstruování národní identity, Český časopis historický 104, 2006, 1, s. 81-110.
 • Dušan ŠKVARNA, Slovenské štátprávne predstavy a pokusy (1780-1847), Historický časopis 38, s. 470-498.
 • Jiří ŠTAIF, Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851, Praha 2005.
 • Henning UNVERHAU, Gesang, Feste und Politik. Deutsche Liedertafeln, Sängerfeste, Volksfeste und Festmähler und ihre Bedeutung für das Entstehen eines nationalen und politischen Bewußtseins in Schleswig-Holstein 1840-1848, Frankfurt am Main 2000.
 • Otto URBAN, Kapitalismus a česká společnost, Praha 2003.
 • Otto URBAN, Kroměřížský sněm 1848-1849, Praha 1988.
 • Zdenka VAJDOVÁ, Politická kultura – teoretický koncept a výzkum, Sociologický časopis 32, 1996, s. 339-351.
 • Luboš VELEK, Böhmisches Staatsrecht auf “weichem Papier”: Tatsache, Mythos und ihre symbolische Bedeutung in der tschechischen politischen Kultur, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Böhmischen Länder 47, 2007, 1, s. 103-118.
 • Luboš VELEK, Česká kulturní politika versus racionalizace struktury státního vzdělávacího systému. Případ tzv. Gautschových ordonancí z roku 1887, in: Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918. Sborník z konference, Praha, 18.-19. listopadu 2002, Praha 2003, s. 589-628.
 • Luboš VELEK, Mandát za uzenku. Volební nátlak a podvody v české politické kultuře 19. století, Dějiny a současnost 28, 2006, 5, s. 33-37.
 • Luboš VELEK, Rozvíjení české samosprávy jako náhrady neexistujícího státu a jako předstupně státní samostatnosti, in: Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. Brno 2006, s. 146-151.
 • Luboš VELEK, Stáří, smrt a pohřeb politických vůdců, in: Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 20. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 9.-11. března 2000, Praha 2001, s. 298-308.
 • Luboš VELEK, Způsoby politické komunikace v 19. století: Místo a role politické schůze v politické kultuře českých zemí 1861-1914, in: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 21. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 8.-10. března 2001, Praha 2002, s. 204-221.
 • Eugenie Trützschler VON FANKELSTEIN-Emil VORÁČEK (ed.), Politische Kultur Deutschland – Tschechien. Politická kultura Německo – Česká republika, Praha 2004.
 • Hans-Ulrich WEHLER, Moderne Politikgeschichte oder „Große Politik der Kabinette“?, Geschichte und Gesellschaft 1, 1975, s. 344-369.
 • Larry WOLFF, The Idea of Galicia: History and Fantasy in Habsburg Political Culture, Stanford 2010.
 • Jan ŽUPANIČ, Re-ennoblement and nobility issues at the dawn of the Austro-Hungarian Empire, Przegląd Historyczny 100, 2009, s. 1-13.