Edice (Jan Rychlík)

A. Odborná literatura

 • Akten zur deutschen Auswärtigen Politik 1918-1945 (ADAP) Baden-Baden – Göttingen (107 sv.), 1950-1995.
 • Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deustchland. (72 sv.), München 1994-2010.
 • Č. AMORT (ed.), Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských vztahů, Praha 1960.
 • Č. AMORT (ed.), Heydrichiáda. Dokumenty, Praha 1965.
 • Č. AMORT (ed.), Na pomoc československému lidu, Praha 1960.
 • W. BALCERAK–A. NAKOV (eds.), Dokumenty i materiały do stosunków polsko-bułgarskich. I.-II. (1918-1960), Wrocław 1982-1985.
 • F. BEBEL (ed.), Europäische Politik im Spiegel der Prager Akten, Essen 1942.
 • A. BENČÍK (ed.), Operace Dunaj. Vojáci a Pražské jaro, Praha 1994.
 • E. BENEŠ (ed.), Od Mnichova k nové válce a novému vítězství, Praha 1947.
 • E. BENEŠ (ed.), Světová válka a naše revoluce, III. díl. Dokumenty. Praha 1928.
 • E. BENEŠ, Šest let exilu a druhé světové války, Praha 1947.
 • L. BEZYMENSKIJ, Rozlúštené tajnosti tretej ríše, Bratislava 1983.
 • Bojující Československo 1938-1945, Košice 1945.
 • The British War Blue BookDocuments Conserning German-Polish Relations and the Outbreak of Hostilities between Great Britain and Germany on September 3rd 1939, London – New York 1939.
 • T. BROD (ed.), Pakty Stalina s Hitlerem, Praha 1990.
 • M. BOUČEK–M. KLIMEŠ (eds.), Slovenské národní povstání a české země, Praha 1974.
 • F. ČAPEK (ed.), Dokumenty a materiály ke studiu národních dějin 1848-1918, Brno 1993.
 • Československo a norimberský proces. Hlavní dokumenty norimberského procesu o zločinech nacistů proti Československu, Praha 1946.
 • Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939-1945, Díl. I, sv. 1-2, Praha 1998, Díl II, Praha 1999.
 • J. DEJMEK et. al. (eds.), Dokumenty československé zahraniční politiky. (32 sv.), Praha 1998-2010.
 • Deset pražských dnů 17. – 27. 11. 1989. Dokumentace, Praha 1990.
 • Deutsche Gesandschaftsberichte aus Prag. Innenpolitik und Minderheitenprobleme in der Ersten Tschechoslowakischen Republik, München 1991-2003.
 • Diplomáciai iratok Magyarország Külpolitikájához 1936-1945. I-VIII, Budapest 1962-2006.
 • Diplomatické dokumenty týkající se pokusů o znovunastolení Habsburků na trůn maďarský, Praha 1922.
 • Diplomatické dokumenty o spojeneckých smlouvách Republiky československé s Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Královstvím rumunským, Praha 1923.
 • Documenti diplomatici italiani (DDI) (89 sv.), Rome 1952-1999.
 • Documents diplomatiques du ministere des affaires étrangeres de la republique tschécoslovaque, Prague 1922.
 • Documents diplomatiques français (46 sv.) Paris, 1929–2008.
 • Documents on British Foreign Policy (DBFP) (49 sv.), London 1946-2010.
 • Documents on German Foreign Policy 1918-1945 (DGFP), Washington 1949-1966.
 • Documents on Polish-Soviet Relations 1939-1945. I., II., London 1961, 1967.
 • Dokumenty a materiály k dějinám československo-polských vztahů, Praha 1985-1989.
 • Dokumenty československé zahraniční politiky (33 sv.), Praha 1998-2010.
 • Dokumenty i materialy kanuna vtoroj mirovoj vojny. I. – II., Moskva 1948, 2. rozšířené vydání Moskva 1981.
 • Dokumenty k předvečeru druhé světové války, Praha 1949.
 • Dokumenty i materiały do stosunków Polski z Niemecką republiką demokratyczną. T. 1, 1949-1955, Wrocław 1985
 • Dokumenty i materialy kanuna vtoroj mirovoj vojny, I. – II. Moskva 1948, 2. rozšířené vydání Moskva 1981. Vyšlo také česky: Dokumenty k předvečeru druhé světové války. Praha 1949.
 • Dokumenty i materialy po istorii sovetsko-polskich otnošenij. 10 sv., Moskva 1963-1986.
 • Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti. I.-II., Bratislava 1998.
 • Dokumenty vněšněj politiki SSSR (DVP), (22 sv.), Moskva 1957-2010.
 • Foreign Relations of the United States (FRUS), Washington 1945-2007.
 • Fontes rerum bohemicarum/Prameny dějin českých, Praha 1873-1878
 • V. HUSA-F. KUTNAR-F. BOKEM–J. BERAN (eds), Naše národní minulost v dokumentech. I. díl Praha 1954, II. díl Praha 1962.
 • K. JECH–K. KAPLAN (eds), Dekrety prezidenta republiky 1940-1945, Praha – Brno 1995.
 • O. TUMA (ed.), Srpen 69. Dokumenty, Praha 1996.
 • K. KAPLAN (ed.), Dva retribuční procesy. Dokumenty, Praha 1992.
 • K. KAPLAN (ed.), Pražské dohody. Dokumenty, Praha 1992.
 • K. KAPLAN (ed.), Příprava ústavy ČSR v letech 1946-1948. Dokumenty, Praha 1993.
 • K. KAPLAN (ed.), Stát a církev v Československu 1948-1953. Dokumenty, Brno 1993.
 • K. KAPLAN–A. ŠPIRITOVÁ (eds.), ČSR a SSSR 1945-1948. Dokumenty mezivládních jednání, Brno – Praha 1997.
 • M. KLIMEŠ-P. LESJUK-I. MALÁ–V. PREČAN (eds.), Cesta ke květnu. Dokumenty (2 sv.), Praha 1965.
 • V. KOTYK (ed.), Dokumenty československé zahraniční politiky 1945-1960, Praha 1960.
 • V. KRÁL (ed), Cestou k únoru. Dokumenty, Praha 1963.
 • V. KRÁL (ed.), Das abdomen von München, Praha 1968.
 • V. KRÁL (ed.), Chtěli nás vyhubit, Praha 1961.
 • L. KUBÁTOVÁ–I. MALÁ–J. SOUKUP–J. VRBATA (eds.), Protifašistický a národně osvobozenecký boj českého a slovenského lidu 1938-1945. (3 sv., 12 sešitů), Praha 1985-1988.
 • Le livre jaune français. Documents diplomatiques français 1938-1939, Paris 1939.
 • K. A. MEDVECKÝ, Slovenský prevrat, Díl III., IV. Bratislava – Trnava 1931.
 • F. NEČÁSEK–J. PACHTA (eds.), Dokumenty o protisovětských piklech československé reakce, Praha 1954.
 • The Nazi-Soviet Relations 1939-1941, New York 1948.
 • J. NĚMEČEK et. al., Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně. I., II., Praha 2008, 2011.
 • Nové dokumenty k historii Mnichova, Praha 1958.
 • L. OTÁHALOVÁ–M. ČERVINKOVÁ, Dokumenty z historie československé politiky. I-II., Praha 1966.
 • V. PLEVZA (ed.), Dejiny Slovenského národného povstania. SvIII., Bratislava 1985.
 • The Polish White Book. Official Documents Concerning Polish-German and Polish-Soviet Relations 1933-1939, New York, s. d.
 • Polnische Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges, Berlin 1940.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne. (7 sv.), Warszawa 1985-2007.
 • Prameny k dějinám československé krize 1967-1970. Díl I – X., Praha – Brno 1993-2010.
 • V. PREČAN (ed.), Slovenské národné povstanie. Dokumenty, Bratislava 1965.
 • V. PREČAN (ed.), Slovenské národné povstanieNemci a Slovensko. Dokumenty, Bratislava 1971.
 • Rok šedesátý osmý v usneseních a dokumentech ÚV KSČ, Praha 1969.
 • G. L. ROZANOV, Odhalené tajomstvo, Bratislava 1985.
 • Sedm pražských dnů 21. – 27. 8. 1968. Dokumentace, Praha 1968.
 • Z. SOJÁK (ed.), Mnichov v dokumentech. I. II., Praha 1958.
 • J. SUK, Občanské fórum. II. díl. Dokumenty, Praha – Brno 1998.
 • Z. TOBOLKA (ed.), Proces dra Karla Kramáře a jeho přátel. Sv. 1-5, Praha 1919-1921.
 • J. VALENTA–I. ŠŤOVÍČEK (eds.), Československo-polská jednání o vytvoření konfederace. Díl I-IV., Praha 1994.
 • Z. VESELÝ (ed.), Dějiny českého státu v dokumentech, Praha 2003.
 • J. ŽATKULIAK et al., November 89 a Slovensko. Chronológia a dokumenty 1985-1990, Bratislava 1999.
 • Poznámka: u edičních řad je uveden jen počet doposud vyšlých svazků, resp. počet svazků, který je k dispozici ve veřejných knihovnách České republiky. Přehled se opírá o digitalizovaný Souborný katalog ČR (CASLING) – k dispozici na webových stranách Národní knihovny ČR – (viz http://www.nkp.cz – katalogy a databáze, souborný katalog), resp. o digitální katalogy knihovny Polské akademie věd (PAN) ve Varšavě a Széchenyiho národní knihovny (Országos Széchenyi Könyvtár) v Budapešti.