Orální historie (Pavel Mucke – Miroslav Vaněk)

A. Odborná literatura

 • John B. ALLEN, History and Oralhistory. In: Historical New Hampshire, Vol. 37 (Spring 1982), s. 25–29
 • Barbara ALLEN, Re-creating the Past: The Narrator´s Perspective in Oral History. In: The Oral History Review (dále OHR), Vol.. 12 (1984), s. 1–12
 • Roger J. ALLEN, Human Stress – Its Nature and Control. Minneapolis, Burgess Publishing Company 1983
 • Amelia ALLSOP, Organising Oral History: Hong Kong Experience. Referát na 16. IOHA konferenci v Praze 2010. 2006 (Text příspěvku publikovala IOHA na CD, uložen v Centru orální historie ÚSD AV ČR.)
 • Silvia ANTONUCCI, Interviewing people who have suffered serious traumas: Experience with Shoah survivors. Referát na 16. IOHA konferenci v Praze 2010. 2006 (Text příspěvku publikovala IOHA na CD, uložen v Centru orální historie ÚSD AV ČR.)
 • Arno ANZENBACHER, Úvod do filozofie. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1990
 • Aleida ASSMANN, History, Memory and the Genre of Testimony. In: Poetics Today, Vol. 27, No. 2, The Humanities of Testimony (Summer, 2006), s. 261–273
 • Jan ASSMANN–John CZAPLICKA, Collective Memory and Cultural Identity. In: New German Critique, No. 65 (Spring – Summer, 1995), Cultural History/Cultural Studies, s. 125–133
 • Jan ASSMANN, Kultura a paměť. Písmo, vzpomínka a politická identita rozvinutých kulturách starověku. Praha, Prostor 2001
 • Judith AUSTIN, New Horizons in Oral History: The Ninth Annual Colloquium of the OHA. In: OHR, Vol. 3 (1975), s. 82–94
 • Bohuslav BENEŠ, Oral history a lidová tradice. Etnologické rozpravy 1996, č. 1, s. 14–23
 • Zdeněk BENEŠ, Historie na vysokých školách – jak a k čemu? Přednáška pronesená 7. listopadu 2001 na 4. historickém diskusním fóru konaném na půdě Akademie věd ČR v Praze Text k dispozici na http://www.clavmon.cz/archiv/polemiky/prispevky/Benes4hdf.htm, staženo 30. 4. 2006.
 • Saul BENISON–Tom RIVERS, Reflections on a Life in Medicine and Science. Cambridge, M.I.T. Press 1967
 • Walter BENJAMIN, The Storyteller. In: Hannah ARENDT (ed.), Illuminations. New York, Schocken Books 1969, s. 83–109
 • James BENNETT, Human Values in Oral History. In: OHR, Vol. 11 (1983), s. 1–15.
 • Russel H. BERNARD, Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative approaches. AltaMira Press 1995
 • Jiří BÍLEK, Rozpaky nad „Oral History“. In: Historie a vojenství (dále HaV) 53, 2004, č. 1, s. 121–122
 • Gerhard Henke BOCKSCHATZ, Oral History im Geschichtsunterricht In: Geschichte lernen Heft 76 (2000), s. 18–24
 • Mario BÖHM, Oral History revisited – Mündlich erfragte Geschichte im Journalismus. Diplomarbeit. Wien 2009
 • Katarine BORLANDT, Horsing Around with the Frame: Narrative, Memory and Performance Příspěvek přednesený na Fifth Annual Graduate Women’s Studies Conference, New Brunswicku, 1988.
 • Guy BOURDÉ–Hervé MARTIN, Les écoles historiques. Paris, Seuil 1997
 • Tomáš BOUŠKA–Michal LOUČ–Klára PINEROVÁ (eds.), Českoslovenští politčtí vězni. Životní příběhy. Praha, Političtí vězni.cz – COHA 2009
 • Tomáš BOUŠKA, Finská orální historie. In: Člověk. Časopis pro humanitní a společenské vědy. K dispozici na http://clovek.ff.cuni.cz/view.php?cisloclanku=2010122901 (citováno 22. 10. 2011).
 • Roswitha BRECKNER, Von den Zeitzeugen zu den Biographen: Methoden der Erhebung und Auswertung lebensgeschichtlicher Interviews. In: BERLINER GESCHICHTSWERKSTATT (ed.): Alltagskultur, Subjektivität und Geschichte: Zur Theorie und Praxis von Alltagsgeschichte. Essen, Westfälisches Dampfboot Verlag 1994, s. 199–222
 • Franz-Josef BRÜGGEMEIER–Dorothee WIERLING, Einführung in die Oral History. Kursenheit 3: Aswertung und Interpretation. Hagen, Fernuniversität-Gesamthochschule 1986
 • Richard B. BURGELSKI–Anthony M. GRAZIANO, The Handbook of Practical Psychology. New York, Pretice Hall, Inc. – Englewood Cliffs 2000
 • Eduard BURGET, Historická kniha roku 2005. Vyhlášení výsledků ankety DaS. In: DaS 2006, č. 5, s. 13.
 • Peter BURKE (ed.), New Perspectives on Historical Writing. University Park, Pennsylvania State Press 1991
 • Peter BURKE, Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales (1929–1989). Praha, NLN 2004
 • David CALOF–Mary LELOO, Multiple Personality and Dissociation: Understanding Incest, Abuse and Multiple personality Disorder. Park Rodge, Parkside Publishing 1993
 • David P. CLINE, Creating Choice. A Community Responds to the Need for Abortion and Birth Control, 1961–1973. New York, Palgrave MacMillan 2006
 • Gould P. COLMAN, Oral History – An Appeal for More Systematic Procedures. In: American Archivist, Vol. 28, (1965), s. 79–83
 • Alon CONFINO, Collective Memory and Cultural History: Problems of Method. In: The American Historical Review, Vol. 102, No. 5 (Dec., 1997), s. 1386–1403
 • Susan CRANE, Writing the Individual Back into Collective Memory. In: The American Historical ReviewVol. 102, No. 5 (Dec. 1997), s. 1372–1385
 • Charles W. CRAWFORD, Oral History – The State of the Profession. In: OHR, Vol. 2 (1974), s. 1–9
 • Clark E. CULPEPPER–Michael J. HYDE–Eva M. McMAHAN, Communicating in the Oral History Interview: Investigating Problems of Interpreting Oral Data. In: International Journal of Oral History, Vol. 1 (1980), s. 28–40
 • Wiliam W. CUTLER III., Accuracy in oral interviewing. In: Historical Methods Newsletter, No. 3 (June 1970), s. 1–7
 • Wiliam W. CUTLER III., Oral History – Its Nature and Use for Educational History. In: History of Education Quarterly, Vol. 11, No 2. (1971), s. 184–194
 • Karel ČAPEK, Hovory s T. G. Masarykem. Praha, Fr. Borový – Čin 1936
 • Norman K. DENZIN–Yvonna S. LINCOLN (eds.), The Sage handbook of qualitative research. Thousand Oaks, Sage 1994
 • Florence DESCAMPS, Les sources orales et l’histoire. Récits de vie, entretiens, témoignages oraux. Paris, Bréal, 2006
 • Florence DESCAMPS, L’historien, l’archiviste et le magnétophone : De la constitution de la source orale a son exploitation. Paris, Comité pour l´histoire économique et financiere de la France 2001, 2005
 • Radek DIESTLER, [Miroslav Vaněk a kol. Ostrůvky svobody (kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu] In: Rock &Pop &MusiQ 2002, Prosinec, s. 91.
 • Lothar DITTMER, Ausserdem hatten wir uns einen Modell-Vertriebenen vorgestellt: Erfahrungen aus dem Schüllerwetbewerb Deutsche Geschichte. In: Geschichte lernen, Heft 76 (2000), s. 4–9
 • Elizabeth I. DIXON–James V. MINK (eds.), Oral History at Arrowhead: The Proceedings of the First National Colloquium on Oral History. Los Angeles, OHA 1967
 • Jan DOBIÁŠ a kol., Psychiatrie: Učebnice pro lékařské fakulty LFHK. Praha, Avicenum 1984
 • Ewa DOMAŃSKA, Encounters. Philosophy of History after Postmodernism. B.m., University Press of Virginia, 1998, s. 13–38
 • Ewa DOMAŃSKA, Self – Interview. In: Encounters. Philosophy of History after Postmodernism, s. 257–267
 • Adam DRDA–Stanislav ŠKODA–Josef MLEJNEK, Mýty o socialistických časech. Praha, Člověk v tísni, o. p. s. 2010
 • Marjie DRISCOL, Scolars Give Oral History Permanence. [Referát původně přednesený na OH konferenci sponzorované University of California at Irvine a California State University at Fullerton]. In: Los Angeles Times, 14. března 1970.
 • Lukáš DULÍČEK–Jan HUTLA–Roman RUFFER, Dějiny Gymnázia J. K. Tyla v období totality očima pamětníků. Hradec Králové, Gymnázium J. K. Tyla 2008
 • David DUNAWAY–Willa BAUM (eds.), Oral History: An Interdisciplinary Anthology. Walnut Creek (California), Alta Mira Press 1996
 • Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, Dva pokusy o aktivizaci občanů: Impuls 99 a Děkujeme, odejděte. In: Václav V. NEKVAPIL (ed.), Impuls pro občanskou společnost: Eseje o třetím rozměru demokracie. Praha, Evropský literární klub 2003, s. 125–134
 • Écrire l´histoire du temps présent. En hommage a François Bédarida. Actes de la journée ď études de l´IHTP Paris, CNRS: 14 mai 1992. Paris, CNRS Éditions, 1993
 • John F. FAIRBANK, Dějiny Číny. Praha, NLN 1998
 • Jiří FAJT, Musí být vědecký pracovník současně manažerem? Několik poznámek k situaci financování historické vědy v ČR a v zahraničí. K dispozici na http://www.clavmon.cz/archiv/polemiky/prispevky/Fajt3hdf.htm (citováno 20. 11. 2011)
 • Ignacio FERNÁNDEZ de MATA, In memoriam… Esquelas, contra-esquelas y duelos inconclusos de la Guerra Civil Espanola. In: Historia, antropología y fuentes orales. 42, 2009, s. 93–128
 • Marrieta FERREIRA de MORAEES, Ten Years of IOHA. Příspěvek přednesen na 14. IOHA konferenci, Sydney, 2006 (Text příspěvku publikovala IOHA na CD, uložen v Centru orální historie ÚSD AV ČR.)
 • Zuzana FIALOVÁ, Orálna história – história s tvárou a menom. In: Malé dějiny česko-slovenských vzťahov VI. Bratislava, Nadace Milana Šimečku 1996, s. 31–46
 • Outi FINGERROOS–Simo LAAKKONEN–Kirsti SALMI-NIKLANDER, Review. Finnish Oral History Network. In: ELORE 13, 2006, č. 1 (k dispozici na http://www.elore.fi/arkisto/1_06/fls1_06.pdf, citováno 22. 10. 2011).
 • James E. FOGARTY, Filling the Gap: Oral History in the Archives. In: American Archivist, Vol. 46 (Spring 1983), s. 150–156
 • Alexander FREUND, Conference Report: 16th International Oral History Conference. In: Oral History Forum d’histoire orale 30, 2010. K dispozici na http://www.coh.usd.cas.cz/images/texty/OH/A.Freund-IOHA_2010_review.pdf, 25. 10. 2011.
 • Alexander FREUND, Oral History in Canada: A Paradox. In: Klaus-Dieter ERTLER – Hartmut LUTZ (eds.), Canada in Grainau. A Multidisciplinary Survey of Canadian Studies after 30 Years. Frankfurt am Main, Peter Lang 2009, s. 305–335
 • Michael FRISCH, A Shared Autority Essays on the Draft and Meaning of Oral and Public History, State University of New York Press, 1990
 • Pavla FRÝDLOVÁ (ed.), Všechny naše včerejšky I, II, III: Paměť žen. Praha, Nadace Gender Studies 1998, 2000, 2002.
 • Pavla FRÝDLOVÁ (ed.), Ženská vydrží víc než člověk. Praha, NLN 2006; táž, Ženám patří půlka nebe. Praha, NLN – Gender Studies 2007
 • Pavla FRÝDLOVÁ, Pavla (ed.): Ženy mezi dvěma světy. Deset životních příběhů žen, které odešly do ciziny a po letech se vrátily. Praha, NLN – Gender Studies 2008
 • Pavla FRÝDLOVÁ (ed.), Ženy odjinud. Deset příběhů českých cizinek. NLN – Gender Studies 2009; táž, Ženy v bílém. NLN – Gender Studies 2010
 • Hans-Georg GADAMER, Hermeneutik. In: Joachim RITTER (ed.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, sv. 3. Basel 1974, s. 1061–1073
 • Hans-Georg GADAMER, Problém dějinného vědomí. Praha, Filosofia 1994
 • Noa GEDI–Yigal ELAM, Collective Memory — What Is It? In: History and Memory, Vol. 8, No. 1 (Spring – Summer, 1996), s. 30–50
 • Robert A. GEORGES– Michael O. JONES, People Studying People: The Human Element in Fieldwork. Berkeley, University of California Press 1980
 • A. C. T. GEPERT, Forschungstechnik oder historische disziplin?: Metodische probleme der Oral History. In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, Vol. 45 (1994), s. 303–323
 • Corrine Lathrop GILB, Tape-Recorded Interviewing: Some Thoughts from California. In: American Archivist. Vol. 20 (October 1957), s. 335–344
 • Michael L. GILLETTE, Launching the War on Poverty. An Oral History. Oxford UP 2010
 • Harris GLASSIE, A Folkloristic Thought on the Promise of Oral History: Selections from the Fifth and Sixth National Colloquia on Oral History. New York, Oral History Association 1971
 • Ronald GRELE, From the intimate circle to globalized history. In: Words and Silences Vol 4, No. 1/2 (Nov. 2007–2008), s. 28–31
 • Ronald GRELE, Envelopes of Sound: Six Practitioners Discuss the Method, Theory and Practice of Oral History Testimony. Chicago, Precedent Publishing 1975
 • Ronald GRELE, IOHA on the Move: 1996 – 2006 and Beyond. A conversation among founders. Příspěvek přednesen na 14. IOHA konferenci v Sydney 2006. Text příspěvku publikovala IOHA na CD, uložen v COH ÚSD AV ČR.
 • Gelinada GRISCHENKO, Practicing Oral History in Ukraine: The Prospects and the Challenges. Referát na 16. International Oral History Conference v Praze 2010. Text příspěvku publikovala IOHA na CD, uložen v COH ÚSD AV ČR.
 • Jaber F. GUBRIUM–James A. HOLSTEIN, Handbook of Interview Research: Context and Metod. . Thousand Oaks, Sage 2002
 • Marillys GUILLEMIN–Lynn GILLAM, Etika, reflexivita a „eticky důležité okamžiky“ ve výzkumu. In: Biograf, č. 35, 2004, s. 11–31
 • Herwart VÖRLÄNDER (ed.), Oral History: Mündlich erfragte Geschichte. Götingen, Vandenhoeck u. Ruprecht 1990
 • Martin HÁJEK–Jiří KABELE, Jak vládli? Průvodce hierarchiemi reálného socialismu. Brno, Doplněk 2008
 • Martin HÁJEK, Počítačová textová analýza metodou sledování spoluvýskytů slov. K dispozici na http://archiv.soc.cas.cz/download/1075/DaV10_1_s19_37.pdf (citováno 20. 11. 2011).
 • Maurice HALBWACHS, Les cadres sociaux de la mémoire. Paris, Albin Michel 1994
 • Jacqueline D. HALL, You Must Remember This: Autobiography as Social Critique. In: The Journal of American History, Vol. 85 (Sept., 1998), s. 439–465
 • Paula HAMILTON–Linda SHOPES, Introduction: Building Partnerships between Oral History and Memory Studies. In: Paula HAMILTON – Linda SHOPES (eds.), Oral History and Public Memories. Philadelphia, Temple UP, 2008, s. VII–XVII
 • Vladimír HANZEL, Zrychlený tep dějin. Reálně drama o deseti jednáních. Praha, OK Centrum 1991
 • Ramon I. HARRIS–Joseph H. CASH–Herbert T. HOOVER–Stephen R. WARD, The Practice of Oral History: A Handbook. Glen Rock (N. J.), Microfilming Corporation of America 1975
 • Miloš HAVELKA, Poznání – paměť – identita a několik obecnějších úvah. In: Dějiny – teorie – kritika 2007, č. 2, s. 256–268
 • Miloš HAVELKA, Rozpaky nad „provinciálním“ realismem, In: Soudobé dějiny 2004, č. 4, s. 117–119
 • Jan HENDL, Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha, Portál 2005
 • Milena HÜBSCHNANNOVÁ (ed.), Po Židoch Cigáni : svědectví Romů ze Slovenska 1939–1945. 2 díly. Praha, Triáda 2005
 • Lyon HUNT, French History in the last Twenty Years. The Rise and Fall of the Annales Paradigma. In: Journal of Contemporary History, Vol. 21, No. 2, Twentieth Anniversary Issue. (April 1986), s. 209–224
 • Patrick HUTTON, History as an Art of Memory. Hanover, UP of New England 1993
 • Petra CHRENKOVÁ, Reflexia spôsobu života žien v liptovskom regióne z kulturologickeho pohľadu. Disertační práce. Praha, Katedra teorie kultury FF UK 2010
 • Georg G. IGGERS, Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě.Praha, NLN 2002
 • Tiiu JAGO–Ene KORESAAR–Aigi RAHI-TAMM, Oral History and Life Stories as Research Area in Estonian History, Folkloristice And Ethnology. In: ELORE 13, 2006, č. 1 (k dispozici na http://www.elore.fi/arkisto/1_06/jkr1_06.pdf, citováno 23. 10. 2011)
 • Ivan JAKSIC, Oral History in the Americas. In: Journal of American History , Vol. 79, No. 2 (Sep. 1992), s. 590–600
 • Valerie JANESICK, The dance of qualitative research design. In: Norman K. DENZIN – Yvonna S.LINCOLN (eds.): Strategies of qualitative inguiry. Thousand Oaks, SAGE Publications 1998
 • Květa JECHOVÁ, Lidé Charty 77: Zpráva o biografickém výzkumu. Praha, Centrum orální historie ÚSD 2003
 • Martin JEMELKA (ed.), Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny. Ostrava, Repronis 2009
 • Martin JEMELKA, Na Šalomouně. Společnost a každodenní život v největší moravskoostravské hornické kolonii (1870–1950). Ostrava, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny 2008
 • Bohumil JIROUŠEK, Česká marxistická a marxisticko-leninská historiografie. Diskurz a možnosti výzkumu jeho proměn. In: Bohumil JIROUŠEK a kol., Proměny diskurzu české marxistické historiografie. Kapitoly z historiografie 20. století. České Budějovice, HÚ FF JČÚ 2008, s. 9–26
 • José Carlos SEBE BOM MEIHY, Oral History in Brazil. Development and Challenges. In: OHR, Vol. 26, No. 2 (1999), s. 127–136
 • Jiří KABELE, Přerody. Principy sociálního konstruování. Praha, Karolinum 1998
 • Jiří KABELE, Z kapitalismu do socialismu a zpět. Teoretické vyšetřování přerodů Československa a České republiky. Praha, FSV UK – Karolinum 2003
 • Zdeněk KALISTA, Cesty historikova myšlení. Praha, Garamond 2002
 • Wulf KANSTEINER, Finding Meaning in Memory: A Methodological Critique of Collective Memory Studies. In: History and Theory, Vol. 41, No. 2 (May, 2002), s. 179–197
 • Zuzana KICZKOVÁ a kol., Pamať žien – O skúsenosti sebautvárania v biografických rozhovorech. Bratislava, IRIS 2006
 • Martin KOHLI (ed.), Soziologie des Lebenslaufs. Darmstadt 1978
 • Pavel KOLÁŘ, Nenápadné okovy Kleió. Východoevropské dějepisectví po pádu železné opony mezi vědeckým étosem a legitimizací panství. In: Soudobé dějiny 11, 2004, č. 1–2, s. 224–230
 • Daniela KOLEVA, The Normal Biography – Probing into a „Biocratic„ Culture. Příspěvek na konferenci „The Presence of the Past“, Berlin 23. – 25. května 2002.
 • Marta KOLOMAYETS, Oral history project illuminates state-building process in Ukraine. In: The Ukrainian Weekly, Vol. LXIV, No. 34, August 25, 1996 (k dispozici na http://www.ukrweekly.com/old/archive/1996/349601.shtml, citováno 23. 10. 2011).
 • Zdeněk KONOPÁSEK (ed.), Otevřená minulost: Autobiografická sociologie státního socialismu. Praha, Karolinum 1999
 • Matěj KOTALÍK–Jan KAHUDA, Rozhovor s PhDr. Jindřichem Schwippelem. In: Práce z dějin Akademie věd 3, 2011, č. 1, s. 130–143
 • František KOUKOLÍK, Lidský mozek. Praha, Portál 2000
 • Zuzana KUSÁ, Dilemy nad tichom v autobriografických rozprávaniach. Etnologické rozpravy 3, 1996, č. 1, s. 25–48
 • Zuzana KUSÁ, Problém pravdivosti informácií v životopisných rozprávaniach. Genealogicko-heraldický hlas 5, 1995, č. 2, s. 17–21
 • František KUTNAR–Jaroslav MAREK, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Praha, NLN 1997
 • Steinar KVALE, InterViews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Thousand Oaks – London – New Delhi, SAGE Publications 1996
 • Steinar KVALE, Ten Standart Objections to Qualitative Research Interviews. In: Journal of Phenomenological Psychology, Vol. 25, No. 2, s. 147–173
 • Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletíSborník z konference. Brno – Boskovice, PSÚ AV ČR – Albert 2000
 • Ronald LABELLE, Rexlections on Thirty Years of Oral History in Canada. In: Oral History FORUM d´histoire orale. Vol. 25, 2005, s. 7–14
 • Gabriela LACINOVÁ, Promluví hlavní aktéři listopadového studentského hnutí. In: Plzeňský deník, 10. října 1997.
 • Pieter LAGROU, De l´actualité de l´histoire du temps présent. In: Bulletin de l´Institut d´histoire du temps présent, n°75, juin 2000, s. 10–22
 • Dirk LANGE, Methoden der Gesprächsführung: Interaktions- und Kommunikationsübungen. In: Geschichte lernen, Heft 76 (2000), s. 29–31
 • Marie-Claire LAVABRE, Le fil rouge: sociologie de la mémoire communiste. Paris, Presses de Sciences Politiques 1994
 • Jacques LE GOFF, Histoire et mémoire. Paris, Gallimard 1988 (České vydání Paměť a dějiny. Praha. Argo 2007. Z francouzského originálu přeložila Irena Kozelská.)
 • Kerwin LEE KLEIN, On the Emergence of Memory in Historical Discourse. In: Representations, No. 69, Special Issue: Grounds for Remembering (Winter, 2000), s. 127–150
 • Almut LEH, Forschungsethische Probleme in der Zeitzeugenforschung. In: BIOS, Jg. 13 (2000), Heft 1, s. 64–76
 • Albert LICHTBLAU, Taboos Reflected. Příspěvek přednesen na 16. IOHA konferenci, Praha 2010 (Text příspěvku publikovala IOHA na CD, uložen v Centru orální historie ÚSD AV ČR.)
 • Trevor LUMMIS, Structure and validity in oral evidence. In: International Journal of Oral History, Vol. 2, No. 2 (1983), s. 109–120
 • Wilma MacDONALD, Some Reminiscence of COHA. In: Oral History FORUM d´histoire orale. Vol. 25, 2005, s. 15–28
 • Miloš MACHAČ–Helena MACHAČOVÁ–Jiří HOJKOVEC, Emoce a výkonnost. Praha, SPN 1984
 • Eva MANNOVÁ, Pravidla narativního interview. In: Genealogicko-heraldický hlas, roč. 5, č. 2, 1995, s. 21–24
 • Jaroslav MAREK, Historie a postmoderna. ČČH, 92, 1994, s. 477–495
 • Tomáš G. MASARYK, Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty. Praha, Masarykův ústav AV ČR 2002
 • Tomáš G. MASARYK, Světová revoluce: Za války a ve válce 1914–1918. Praha, Orbis – Čin 1925
 • Jennifer MASON, Qualitative Researching. London – Thousand Oaks, Sage Publications 2002
 • Elizabeth M. MASON–Louis M. STARR (eds.), The Oral History Collection of Columbia University. New York, Oral History Research Office 1973
 • Francoise MAYEROVÁ–Zdeněk VAŠÍČEK, Minulost a současnost, paměť a dějiny. In: Soudobé dějiny 11, 2004, č. 4, s. 9–32
 • Francoise MAYEROVÁ, Češi a jejich komunismus: paměť a politická identita. Praha, Argo 2009
 • Alison McDOUGHALL, 16th International Oral History Conference. Between Past and Future: Oral History Memory and Meaning. In: Word of Mouth Spring 2010, s. 14–15, s. 22–23. K dispozici na http://www.coh.usd.cas.cz/images/texty/OH/A.McDoughall-16thIOHA.pdf, citováno 25. 10. 2011.
 • Eva M. McMAHAN (eds.), Interactive Oral History Interviewing. New Jersey and Hove, Lawrence Erlbaum Associates Publishers 1994.
 • Eva M. McMAHAN, Elite Oral History Discourse. A Study of Cooperation and Coherence. Tuscaloosa and London, The University of Alabama Press 1989
 • Ekaterina MELNIKOVA, Within and Beyond: Oral History in Russia. In: ELORE 13, 2006, č. 1, s. 4 (k dispozici na http://www.elore.fi/arkisto/1_06/mel1_06.pdf , citováno 23. 10. 2011).
 • Joseph L. MITCHELL, Joe Gould´s Secret. New York, Viking Press 1965
 • Marieta de MORAES FERREIRA, Oral History in Brazil: An Assessment. K dispozici na http://cpdoc.fgv.br/producao_intelectual/arq/1413.pdf (citováno 24. 10. 2011)
 • Marieta de MORAES FERREIRA, Ten Years of IOHA. Příspěvek přednesen na 14. IOHA konferenci v Sydney 2006. Text příspěvku publikovala IOHA na CD, uložen v COH ÚSD AV ČR.
 • Charles T. MORRISEY, Beyond Oral evidence: Speaking (Con)structively about oral history,In: Archival Issues Vol. 17, No 2 (November 1992), s. 89–94
 • Charles T. MORRISEY, Riding a Mule Through „The Terminological Jungle“: Oral History and Problems of Nomenclature. In: OHR, Vol. 12. (1984), s. 13–28
 • Charles T. MORRISEY, Why Call It „Oral History“? Searching for Early Usage of Generic Term. In: OHR, Vol. 8. (1980), s. 20–48
 • James H. MORRISON, Three decades on: reminiscence and reflections about the Canadian Oral History Association. Referát na 14. IOHA konferenci v Sydney 2006. (Text příspěvku publikovala IOHA na CD, uložen v Centru orální historie ÚSD AV ČR.)
 • William W. MOSS, Oral History Program Mannual. New York, Praeger Publishers 1974
 • William W. MOSS, The Future of Oral History. In: OHR, Vol. 3 (1975), s. 59–67
 • Pavel MÜCKE, „I Siegfried cítí zimu a vši…“ aneb Obrazy spojenců a nepřátel v paměti vojáků druhého čs. zahraničního odboje. In: Theatrum historiae 5, Pardubice 2009, s. 161–198
 • Pavel MÜCKE, „Pane generále, Vy jste to byl“ aneb Obraz velitelů v paměti vojáků čs. zahraničního odboje. In: Sylva SKLENÁŘOVÁ (ed.), České, slovenské a československé dějiny 20. století II. Sborník z mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků (Univerzita Hradec Králové, 7.–8. březen 2007). Ústí nad Orlicí, Oftis 2007, s. 143–153
 • Pavel MÜCKE, „Před oponou, za oponou…“ aneb Obraz cizinců a cizích zemí v paměti dělníků a příslušníků tzv. pracující inteligence Československa sedmdesátých a osmdesátých let 20. století. In: Miroslav VANĚK (ed.), Obyčejní lidé…?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. Praha, Academia 2009, s. 162–211
 • Pavel MÜCKE, „Ten 21. srpen si s sebou dodnes nesu…“ aneb Obraz cizinců a cizích zemí v paměti příslušníků inteligence v Československu 70. a 80. let 20. století. In: Jan MERVART –
 • Jiří ŠTĚPÁN a kol., České, slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. Ústí nad Orlicí, HÚ FF UHK – Oftis 2008, s. 423-432
 • Pavel MÜCKE, „Zahyneš v letadle jako hrdina a Eda ti bude za to vděčný.“ Hrdinství, zbabělost a paměť vojáků druhého čs. zahraničního odboje. In: Jan RANDÁK – Petr KOURA (eds.), Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století. Výběr z příspěvků ze stejnojmenné konference, která proběhla ve dnech 25.-27. října 2006. Praha, Dokořán – FF UK v Praze 2008, s. 291-310
 • Pavel MÜCKE, Cestování napříč soudobými dějinami aneb Možnosti výzkumu cestování a cestovního ruchu prostřednictvím orální historie. In: Jiří KOCIAN – Milan OTÁHAL – Miroslav VANĚK (eds.), Historie prožité minulosti. K šedesátinám Oldřicha Tůmy. Praha, ÚSD AV ČR – FSV UK 2010, s. 186–200
 • Pavel MÜCKE, Dědictví Annales aneb Specifika francouzské orální historie. In: Zuzana PROFANTOVÁ (ed.), Malé dějiny veľkých událostí. III. Naratívna každodennost v kontexte sociálno-historickej retrospektívy. Bratislava, Ústav etnologie Slovenskej akademie vied 2007, s. 107–117
 • Pavel MÜCKE, Krok za krokem. Orální historie, věda a společnost. Naše společnost 4, 2006, č. 1, s. 25–31
 • Pavel MÜCKE, Mezi metodou a oborem. Orální historie a bádání o soudobých dějinách. Iluminace 20, 2008, č. 1, s. 188–191
 • Pavel MÜCKE-Miroslav Vaněk, O orální historii a výuce dějepisu. In: Naděžda MORÁVKOVÁ (ed.), Přes pevnou hráz socialismu a míru. Sborník z kolokvia Střediska orální historie SOHI Plzeň při Katedře historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, pořádaného dne 29. 4. 2010. Plzeň, viaCentrum 2010, s. 15–26
 • Pavel MÜCKE, Škola v orální historii – orální historie ve škole: orální historie a výuka dějepisu. In: Magdaléna ŠUSTOVÁ (ed.), Dějiny ve škole. Škola v dějinách. Praha, Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze 2010, s. 177–187
 • Pavel MÜCKE, Z Teplic až na kraj světa aneb Z učitele prezidentem. Malý biografický portrét Miroslava Vaňka. In: Memo. Časopis pro orální historii / Oral History Journal 1, 2011, č. 1, s. 97–99
 • Kelly A. MULRONEY, Discovering Fernand Braudel´s Historical Context. In: History and Theory, Vol. 37, No. 2. (May 1998), s. 259–269
 • Dana MUSILOVÁ, Životní příběhy ročníku 1924: Lidský osud v dějinách 20. století. Díl I-III. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1995, 1998, 1999.
 • Barbara G. MYERHOFF (ed.), Remembered Lives: The Work of Ritual, Storytelling, and Growing Older. Ann Arbor, University of Michigan Press, 1992
 • Milan MYŠKA–Stanislav ZÁMEČNÍK–Věra HOLÁ, Práce s pamětníky a vzpomínkami: Metodická příručka. Ostrava, Ústav dějin KSČ – Komise pro regionální dějiny při Severomoravském KV KSČ – Socialistická akademie 1967
 • Karim NADER, Memory traces unbound. In: Trends Neurosciences, Vol. 26, No. 2 (2003), s. 65–72
 • John A. NEUENSCHWANDER, Remembrance of Things Past: Oral Historians and Long Term Memory. In: OHR, Vol. 6 (1978), s. 45–53
 • Allan NEVINS, The Gateway to History. Boston, D. Appleton – Century 1938 (revidované vydání Chicago, Quadrangle Bodes 1963)
 • Lutz NIETHAMMER–Alexander VON PLATO (eds.), Wir Krigen jetzt andere Zeiten: Auf der Suche nach der Erfahrung des Volkem in nachfaschistischen Ländern. Bonn 1985
 • Lutz NIETHAMMER (Hrsg.), Lebenserfahrung und kollektives GedächtnisDie Praxis der „Oral History“. Frankfurt am Main, Suhrkamp 1985
 • Lutz NIETHAMMER, Annäherung an der Wandel: Auf der Suche der volkseigenen Erfahrung in der Industrieprovinz der DDR. In: BIOS, Heft 1 (1988), s. 33–37
 • Lutz NIETHAMMER, Wozu taugt Oral History? In: Prokla – Zeitschrift für politische Ökonomie und sozialistische Politik, Nr. 60 (September 1985), s. 105–124
 • Martin NODL, Možné přístupy ke studiu dějin české historické vědy v letech 1945–2000, Soudobé dějiny 8, 2001, č. 1, s. 9–22
 • Pierre NORA, Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire. In: Representations, 26 (Spring 1989), s. 7–25
 • Pierre NORA, De l´histoire contemporaine au présent historique. In: Écrire l´histoire du temps présent. En hommage a François Bédarida. Actes de la journée i études de l´IHTP Paris, CNRS: 14 mai 1992. Paris, CNRS Éditions, 1993, s. 43–48
 • Pierre NORA, Entre Mémoire et Histoire. La problematique des lieux. In: Pierre NORA (dir.): Les Lieux de mémoire. Vol. 1 (La République). Paris, Gallimard 1984, s. 23–43
 • Pierre NORA, Ľ ere de la commémoration. In: Pierre NORA (dir.): Les Lieux de mémoire. Vol. 3 (La France). Paris, Gallimard 1992, s. 23–43
 • Pierre NORA, La nation-mémoire. In: Pierre NORA (dir.): Les Lieux de mémoire. Vol. 2 (La Nation). Paris, Gallimard 1986, s. 2207–2216
 • Jana NOSKOVÁ, Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury. Rukopis disertační práce. Brno, Filozofická fakulta 2006
 • Peter NOVICK, That Noble Dream: The “Objectivity Question” and the American Historical Profession. Cambridge, CUP 1988
 • Jeffrey K. OLICK–Joyce ROBBINS, Social Memory Studies: From „Collective Memory“ to the Historical Sociology of Mnemonic Practices. In: Annual Review of Sociology, Vol. 24 (1998), s. 105–140
 • Doubravka OLŠÁKOVÁ–Zdeněk VYBÍRAL (eds.), Husitský Tábor a jeho postavení v české historiografii v 70. a 80. letech 20. století. Sborník ze semináře uspořádaného Výzkumným centrem pro dějiny vědy ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře dne 11. září 2003 v prostorách FF UK v Praze. Husitský Tábor. Sborník Husitského muzea. Supplementum II. Tábor 2004
 • Doubravka OLŠÁKOVÁ, Tíživé dědictví školy Annales aneb Francouzská „oral history“ ve službách státního aparátu. In: Soudobé dějiny 11, 2004, č. 3, s. 176–181
 • Walter ONG, Orality and Literacy. New York, Routledge 1999
 • Ernst OPGENOORTH, Einführung in das Studium neueren Geschichte. München 2001
 • Oral History Center and Oral History Course Established in China. In: Oral History Educator, Vol. 8, 2009, s. 10 (K dispozici na http://www.umbc.edu/mrc/cohe/docs/cohejournal_2009.pdf, citováno 24. 10. 2011)
 • Oral History: A Practical Guide. Chapel Hill, Southern Oral History Program, – University of North Carolina at Chapel Hill 2000
 • Bernard OSTRY, The Illusion of Understanding: Making the Ambiguous Intelligible. In: OHR, Vol. 5 (1977), s. 7–16
 • Milan OTÁHAL–Zdeněk SLÁDEK (eds.), Deset pražských dnů 17. – 27. listopad 1989. Dokumentace. Praha, Academia 1990
 • Milan OTÁHAL–Miroslav VANĚK, Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu – životopisná interview. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1999
 • Jaroslav PÁNEK, Non multa, sed multum. Humanitní a společenské vědy v České republice 1990–2010. 2. část. In: Akademický bulletin 10, 2010, s. 8–11 (K dispozici na http://abicko.avcr.cz/2010/10/05/index.html , citováno 2. 9. 2011)
 • Laura Marina PANIZO, Muerte, desaparición y memoria: el caso des los desaparecidos de la ultima diktatura militar en Argentina. In: Historia, antropología y fuentes orales. 42, 2009, s. 71–84
 • Luisa PASSERINI, Work, ideology and consensus under Italian Fascism. In: History Workshop Journal, Vol. 8 (1979), s. 82–108
 • Petr PAULCZYNSKI, Už víme, kdo jsou obyčejní lidé ČSSD. (K dispozici na http://eportal.parlamentnilisty.cz/Articles/2608-uz-vime-kdo-jsou-obycejni-lide-cssd.aspx , citováno 31. 8. 2011).
 • D´Ann R. PENNER, Overcoming Katrina. African American Voices from the Crescent City and Beyond. New York, Palgrave MacMillan 2009
 • Robert PERKS–Alistair THOMPSON (eds.), The Oral History Leader. First Edition. New York, Routledge 1998; Second Edition. New York, Routledge, 2006
 • Jiří PETRÁŠ (ed.), Příběh je základ… a lidé příběhy potřebují… aneb Teoretické a praktické aspekty orální historie.) Sborník příspěvků z konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 2009). Jihočeský sborník historický – Supplementum 3. České Budějovice JČM 2010
 • Jiří PETRÁŠ, Rozpačité Rozpaky Jiřího Bílka. In: HaV 54, 2005, č. 1, s. 151
 • Jana PLICHTOVÁ, Metódy sociálnej psychológie zblízkaKvalitatívne a kvantitatívne skúmanie sociálnych reprezentácií. Bratislava, Média 2002
 • K. PLUMMER, Documents of Life: An Introduction to the Problems and Literature of a Humanistic Method. Winchester, Mass, George Allen and Unwin 1983
 • Della POLLOCK, Telling the Told: Performing Like a Family. In: OHR, Vol. 18, No. 2 (Fall 1990), s. 1–36
 • Alessandro PORTELLI, Italian Oral History. Roots of a Paradox. s. 11. K dispozici na http://www0.hku.hk/sociodep/oralhistory/4/images/art/key%20Portelli%20article%201%20_DUNAWAY_.pdf (citováno 20. 11. 2011).
 • Alessandro PORTELLI, Going Against the Grain. In: Words and Silences, Vol. 4, No. 1/2 (Nov. 2007–8), s. 25–27
 • Filip POSPÍŠIL–Petr BLAŽEK, „Vraťte nám vlasy!“ první máničky, vlasatci a hippies v komunistickém Československu. Praha, Academia 2010
 • Vilém PREČAN, Jaký časopis, nač a pro koho. In: Soudobě dějiny 1, 1993/1994, č. 1, s. 5–10
 • Václav PŘÍHODA, Ontogeneze lidské psychiky 4: Vývoj člověka v druhé polovině života. Praha, SPN 1977
 • Frank PUTNAM, Diagnosis and Treatment of Multiple Personality Disorder. New York, Guilford Press 1989
 • Michal REIMAN, O komunistickém totalitarismu a o tom, co s ním souvisí. Praha, Karolinum 2000
 • Jacques REVEL, Un vent d´Italie. L´émergence de la micro–histoire. In: Sciences humaines, hors série n°18, septembre-octobre 1997, s. 23–27
 • Paul RICOEUR, La mémoire, l´histoire, l´oubli. Paris, Seuil 2000
 • Donald A RITCHIE (ed.), The Oxford Handbook of Oral History. Oxford UP 2011
 • Donald A. RITCHIE, Doing oral History. New York, Twayne Publishers 1995
 • Donald A. RITCHIE, Guidelines and Principles of the Oral History Association. In: OHA, Pamphlet No. 3 (1992)
 • Beth M. ROBERTSON, Oral History Guide. Unley, AOHA 2006
 • Gabriele ROSENTHAL, Erlebte und erzählte Lebensgeschichte: Gestalt und Struktur biographischer Selbstbeschreibungen. Frankfurt am Main, Campus 1995
 • Mary ROSS, Interviewer or Internever: Interpretation in the Oral History Review. In: Maryland Historian, Vol. 13 (Autumn/Winter 1982), s. 3–5
 • Leena ROSSI, Emotions in Oral History Interview. Příspěvek přednesen na 7th European Social Science History Conference, Lisabon, Portugal 2008 (Text příspěvku publikovala ESSHC na CD, uložen v Centru orální historie ÚSD AV ČR.)
 • Philippe-Joseph SALAZAR, Relatos, reconciliatioón, reconocimiento, a propósito de los perpetradores y de la amnistia de Sudáfrica. In: Historia, antropología y fuentes orales. 42, 2009, s. 37–53
 • David SAMUEL, Paměť. Jak ji používáme, ztrácíme a můžeme zlepšit. Praha, Grada 2002
 • José Carlos SEBE BOM MEIHY, The Radicalization of Oral History. In: Words and Silences, Vol. 2. (2003), No. 1, s. 31–41
 • Gary L. SHUMWAY (ed.), Oral History in the United States: A Directory. New York, The Oral History Association 1971
 • Daniel L. SCHACTER, Sedm hříchů paměti. Jak si pamatujeme a zapomínáme. Praha – Litomyšl, Paseka 2003
 • Klaus SCHEUCH–Gert SCHREINICKE, Stress: Gedanken, Theorien, Probleme. Berlin, Volk und Gesundheit 1983
 • Petra SCHINDLER–WISTEN, Společenské aspekty chalupářské subkultury v období v období tzv. normalizace. Disertační práce. Praha: FHS UK, obor Antropologie, 2010.
 • Franz SCHŰTZE, Narativní interview ve studiích interaktivního pole. In: Biograf, č. 20 (1999), s. 33–51
 • Jindřich SCHWIPPEL–Jan BOHÁČEK, Pamětníci a spolutvůrci dějin ČSAV. Sbírka rozhovorů v Archivu Akademie věd ČR. In: Práce z dějin Akademie věd 3, 2011, č. 1, s. 53–86
 • Jindřich SCHWIPPEL, Orální historie a archivy. In: Archivní časopis 56 (2006), č. 3, s. 177–183
 • Vít SMETANA, Pod křídla Sovětů. Mohlo se Československo vyhnout ,sklouznutí‘ za železnou oponu? In: Soudobé dějiny 15, 2008, č. 2, s. 274–302
 • Vítězslav SOMMER, Kniha, o které se hovoří. In: DaS 2011, č. 3, s. 44
 • Beth Hudnall STAMM (ed.), Secondary Traumatic stress: Self-Care Issues for Clinicians, Researchers, and Educators. Lutherville, MD 1995
 • Louis M. STARR, Oral History: Problems and Prospects. In: Melvin J. VOIGHT (ed.), Advances in Librarianship, 2. New York – London, Seminar Press 1971, s. 275–304
 • Elizabeth STONE, Black Sheep and Kissing Cousins: How Our Family Stories Shape Us. New Brunswick, Transaction Publishers 2008
 • Lucie STORCHOVÁ (ed.), Condition humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii. Praha, FHS UK 2007
 • Jurgen STRAUB, Geschichte, Biographie und friedenspolitisches Händeln. Opladen, Leske und Budrich 1993
 • Jiří SUK, K prosazení kandidatury Václava Havla na úřad prezidenta v prosinci 1989 : Dokumenty a svědectví. In: Soudobé dějiny 6, 1999, č. 2/3, s. 346–369
 • Michal SVATOŠ, Organizace a financování české historické vědy. Bilance posledních deseti let. K dispozici na http://www.clavmon.cz/archiv/polemiky/prispevky/SvatosM3hdf.htm (citováno 20. 11. 2011)
 • Jana SVOBODOVÁ, Nezávislá skupina České děti (1988 – 1989): Dokumenty: Výzkumný projekt Česká společnost v období normalizace a revoluce 1969 – 1989: Materiály, studie, dokumenty. Praha, ÚSD 1995
 • Bohuslav ŠALANDA, Oral History and symbols of royal power in Central Europe. In: Jan PARGAČ (ed.), Cultural symbols and Ethnic Conciousness. Praha, Karolinum 1998, s. 94–105
 • Bohuslav ŠALANDA, Oral History and Symbols of Royal Power in Central Europe. In: Jan PARGAČ. (ed.), Cultural symbols and Ethnic Conciousness. Praha, UK 1998, s. 94–105
 • Bohuslav ŠALANDA, Ústní podání a dějiny. Praha, Karolinum 1989
 • Jiřina ŠIKLOVÁ, Životopisné údaje a jejich využívání k získání mocenské pozice v období komunistického režimu v Československu. Referát na FF UK, Praha 2005.
 • Jiří ŠUBRT–Štěpánka PFEIFEROVÁ, Kolektivní paměť jako předmět historicko-sociologického bádání. In. Historická sociologie 2010, č. 1, s. 9–29
 • Radmila ŠVAŘÍČKOVÁ–SLABÁKOVÁ, O paměti, historii, vědomí a nevědomí. Současná bádání v paměťových studiích. In: Dějiny – teorie – kritika 2007, č. 2, s. 232–255
 • Michal ŠVERDÍK, Byly ostrůvky svobody v moci půlnoci? In: Mladá fronta DNES, příloha Střední Morava, 9. 12. 2002, s. 2.
 • Alistair THOMSON, Anzac Memories. Putting Popular Memory Theory Into Practice In Australia. In: Oral History, Vol. 18, No. 1 (Spring 1990), s. 25–31
 • Alistair THOMPSON, Dancing through the memory of our movement: Four paradigmatic revolitions in Oral History. Příspěvek přednesen na 14. IOHA konferenci, Sydney, 2006 (Text příspěvku publikovala IOHA na CD, uložen v Centru orální historie ÚSD AV ČR.)
 • Paul THOMPSON, The Voice of the Past: Oral History. New York, Oxford University Press 1978
 • Gaius Suetonius TRANQUILLUS, Životopisy dvanácti císařů. Praha, Odeon 1966
 • Dušan TŘEŠTÍK, Češi a dějiny v postmoderním očistci. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2005
 • Dušan TŘEŠTÍK, Konec paradigmatu? Poznámky k postmoderní situaci nejenom v dějepisectví. In: K poctě Jaroslava Marka. Sborník prací k 70. narozeninám prof. dr. Jaroslava Marka. Historický ústav, Praha 1996, s. 247–255
 • Dušan TŘEŠTÍK, Mysliti dějiny. Praha – Litomyšl, Paseka 1999
 • Dušan TŘEŠTÍK, Nová aliance“ pro 21. století aneb: Od faktopisu k dějepisu. Přednáška pronesená v říjnu 2001 na Katolické teologické fakultě FF UK v Praze. Text k dispozici na http://www.sendme.cz/trestik/faktopisci.htm, staženo 10. 5. 2006.
 • Oldřich TŮMA, Ústav dějin maďarského povstání 1956 v Budapešti. Soudobě dějiny 1, 1994, č. 4/5, s. 655–657
 • Pavel URBÁŠEK, K Bílkovým Rozpakům nad „Oral history“ In: HaV 54, 1, (2005), s. 151
 • Lukáš VALEŠ (ed.), Česko-rakouské souvislosti pražského jara. Klatovy – Praha, AgAkcent – ÚSD AV ČR 2008
 • Lukáš VALEŠ, Listopad 89 v Klatovech. Klatovy v přelomových letech 1989–1990. Klatovy, AgAkcent 2005
 • Lukáš VALEŠ, Rok 1989 v Plzni a západních Čechách. Dobrá voda, Aleš Čeněk 2003; viz NOSKOVÁ, Jana: Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury. Brno, Ústav evropské etnologie 2007
 • Larry VAN DYNE, Oral History: Share croppers and Presidents, Jazz and Texas Oil. In: The Cronicle of Higher Education Review, December 24, 1973, s. 9–10
 • Miroslav VANĚK–Pavel MÜCKE–Hana PELIKÁNOVÁ, Naslouchat hlasům paměti: Teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha, FHS UK – COH ÚSD 2007
 • Miroslav VANĚK–Pavel MÜCKE, Škola v orální historii – orální historie ve škole: orální historie a výuka dějepisu. In. Magdaléna ŠUSTOVÁ (ed.), Dějiny ve škole. Škola v dějinách. Praha, Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze 2010, s. 177–187
 • Miroslav VANĚK–Pavel URBÁŠEK (eds.),: Vítězové? Poražení? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Životopisná interview. Praha, Prostor 2005
 • Miroslav VANĚK (ed.), Obyčejní lidé..?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. Praha, Academia 2009. 3 svazky, 1306 stran.
 • Miroslav VANĚK (ed.), Mocní? a Bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Interpretační studie. Praha, Prostor 2006
 • Miroslav VANĚK a kol., Orální historie. Metodické a „technické“ postupy /skriptum/. Olomouc, FF UP 2003
 • Miroslav VANĚK a kol., Ostrůvky svobody: Mladá generace a cesta k občanské společnosti v Československu v 80. letech. Praha, Votobia 2002
 • Miroslav VANĚK–Přemysl HOUDA–Pavel MÜCKE (eds.), Deset let na cestě. Orální historie na Sovinci (2002–2011). Praha, FHS UK 2011
 • Miroslav VANĚK, Byl to jenom rock´n´roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989. Praha, Academia 2010
 • Miroslav VANĚK, Centrum orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. In: Soudobé dějiny 9, 2002, č. 2, s. 332–336
 • Miroslav VANĚK, Globalizace a digitální revoluce aneb Čtvrtá vývojová fáze orální historie. Ohlédnutí za 14. mezinárodní konferencí orální historie v Sydney. In: Soudobé dějiny 13, 2006, č. 1–2, s. 269–279
 • Miroslav VANĚK, K Bílkovým Rozpakům nad „Oral History“. In: HaV 54, 2005, č. 1, s. 150
 • Miroslav VANĚK, Listopadové události roku 1989 v Plzni. In: Emanuel MANDLER (ed.), Dvě desetiletí před listopadem 89: Sborník. Praha, Maxdorf 1993, s. 93–109
 • Miroslav VANĚK, New Projects in Czech Republic. In: IOHA Newsletter No.. 11 (2003), s. 25–29 (K dispozici na http//www.ioha.fgv.br/boletin_in11.htm , citováno 20. 11. 2011).
 • Miroslav VANĚK, O orální historii s jejími zakladateli a protagonisty. Praha, Ústav pro soudobé dějiny 2008
 • Miroslav VANĚK, Oral History Zentrum für Zeitgeschichte an der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik. In.: BIOS 15, No. 1 (2002), 002, s. 132–137
 • Miroslav VANĚK, Orální historie a výzkum opozice v letech 1969–1989. In: Markéta DEVÁTÁ – Jiří SUK – Oldřich TŮMA (eds.), Charta 77. Od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci. 1977–1989. Sborník z konference k 30. výročí Charty 77. Praha, 21.-23. března 2007. Praha, ÚSD AV ČR 2007, s. 335–341
 • Miroslav VANĚK, Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2004
 • Miroslav VANĚK, The Oral History Review: Recenze. In: Soudobé dějiny 9, č. 1 (2002), s. 82–85
 • Miroslav VANĚK, Those Who Prevailed And Those Were Replaced: Interviewing On Both Sides of A Conflict. In: Donald A. RITCHIE (ed.), The Oxford Handbook Of Oral History. Oxford UP 2011, s. 37–50
 • Miroslav VANĚK, Uplatnění metody orální historie. In: Jiří KOCIAN – Oldřich TŮMA (eds.), Deset let soudobých dějin: Jednání sekce Soudobé dějiny na VIII. Sjezdu českých historiků. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2001, s. 137–143
 • Alena VODÁKOVÁ–Hana MAŘÍKOVÁ, Problém normativity a policejní represe v předlistopadovém Československu. Praha, Sociologický ústav ČSAV 1995
 • Daniele VOLDMAN (dir.), la Bouche de la vérité? La recherche historique et les sources orales. Les Cahiers de l’IHTP, n° 21 (1992). Paris, IHTP 1992
 • Alexander VON PLATO, Alexander: International Oral History on the Move. In: Words and Silences, Vol. 4, No. 1/2 (Nov. 2007–8), s. 21–24
 • Alexander VON PLATO, International Oral History: Reflections on Purposes and Methodologies. Příspěvek přednesený na 14. IOHA konferenci v Sydney 2006. (Text příspěvku publikovala IOHA na CD, uložen v Centru orální historie ÚSD AV ČR.)
 • Herward VORLÄNDER (ed.), Oral history: Mündlich erfragte Geschichte. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht 1990
 • Alena WAGNEROVÁ (ed.), A zapomenutí vejdeme do dějin… Němci proti Hitlerovi: Životní příběhy německých odpůrců nacismu v Československu. Praha, NLN 2010
 • Alena WAGNEROVÁ, Neodsunuté vzpomínky. Česká zkušenost pohraničí. Praha, Prostor 2000
 • Alena WAGNEROVÁ, Odsunuté vzpomínky. Z vyprávění mých sudetoněmeckých generačních vrstevníků. Praha, Prostor 1993
 • Raymond WALTERS Jr., The Last Word: Call it Oral History. In: New York Times Book Review, January 2 1972, s. 23
 • Winslow C. WATSON, The Life and Character of the Hon. Richard Skinner. In: Vermont Historical Society Proceedings, Vol. 1, No. 2 (1863), s. 30.
 • David WEBER–Barbora ČERMÁKOVÁ (eds.), Československu věrni zůstali. Životopisné rozhovory s německými antifašisty. Praha, ÚSD AV ČR 2008
 • David WEBER, K historii publikace Sedm pražských dnů 21.–27. srpen 1968. Dokumentace. In: Oldřich TÚMA – Tomáš VILÍMEK (eds.), Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945. Praha, ÚSD AV ČR 2008, s. 205–239
 • Ye WEILI–Ma XIAODONG, Growing Up in The People´s Republic. Conversation Between Two Daughters of China´s Revolution. New York, Palgrave MacMillan 2005
 • Harald WELZER–Sabine MOLLEROVÁ–Karoline TSCHUGGNALLOVÁ, Můj děda nebyl nácek. Nacismus a holocaust v rodinné paměti. Praha, Argo 2010
 • Hyden WHITE, Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore – London, Johns Hopkins University Press 1973
 • Martin WIHODA, Grantový systém aneb nejasná zpráva o stavu české historické obce. (K dispozici na http://www.clavmon.cz/archiv/polemiky/prispevky/wihoda3hdf.htm ,citováno 20. 11. 2011)
 • Deanna Gayle WOOLEY, Ten years later: defining and redefining the Velvet Revolution in Czechoslovakia. In: Catherine BAKER – Christopher J. GERRY – Barbara MADAJ – Liz MELLISH – Jana NAHODILOVÁ (eds.), Nation in Formation: Inclusion and Exclusion in Central and Eastern Europe. London, SSEES Occasional Papers 2007, s. 25–41
 • Valeria YOW, Recording Oral History, Thousand Oaks, Sage, 1994
 • Fareed ZAKARIA, Postamerický svět. Praha, Academia 2010
 • Chen ZHENGHONG, Study on Chinese Oral History and Its Institutions. Referát na 16. International Oral History Conference v Praze 2010. (Text příspěvku publikovala IOHA na CD, uložen v Centru orální historie ÚSD AV ČR.)
 • Mara ZIRNITE, National Oral History – Time of Change Project. In: ELORE 13, 2006, č. 1 (k dispozici na http://www.elore.fi/arkisto/1_06/zir1_06.pdf, citováno 23. 10. 2011)

B. Elektronické zdroje

 • www.ioha.fgv.br/ioha/english/index.html nebo http://www.iohanet.org/ (citováno 23. 11. 2011) – webové stránky International Oral History Association
 • http://www.ohs.org.uk/ (citováno 23. 11. 2011) – webové stránky Oral History Society
 • http://www.oralhistory.org/ (citováno 23. 11. 2011) – webové stránky Oral History Association
 • http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politici-volicum/160436.aspx (citováno 29. 8. 2011) zpráva věnovaná předvolební kampani ČSSD se sloganem „obyčejní lidé“
 • http://www.forum.lide.cz/forum.fcgi?akce=forum_data&forum_ID=16529&ID_from=56387772&dir=-1&auth= (citováno 31. 8. 2011) – internetové diskuze o předvolební kampani ČSSD využívající slogan „obyčejní lidé“
 • http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/historie-sbirky-a-vyzkum/sbirky/dokumentacni-oddeleni (citováno 2. 11. 2011) – webové stránky Památníku Terezín
 • http://www.usd.cas.cz/cs/historie-ustavu-pro-soudobe-dejiny/historie-ustavu (citováno 23. 3. 2011) – stručné pojednání Oldřicha Tůmy o dějinách ÚSD
 • http://www.esds.ac.uk/qualidata/online/data/edwardians/biography/PaulThompsonLifeStoryInterview1996.pdf (staženo 31. 7. 2007) – přepis rozhovoru s Paulem Thompsonem
 • http://www.oralhistoryforum.ca/index.php/ohf/index (citováno 20. 10. 2011) – webové stránky časopisu Oral History Forum
 • http://keui.univer.kharkov.ua/oral_history/index.html (citováno 23. 10. 2011) – webové stránky Kowalského Východního ústavu pro ukrajinská studia při Národní univerzitě V. N. Karazina v Charkově
 • http://en.wikipedia.org/wiki/National_Southwestern_Associated_University (citováno 24. 10. 2011) – webové stránky čínské National Southwestern Associated University
 • http://revista.historiaoral.org.br/index.php?journal=rho&page=article&op=viewFile&path%5B%5D=15&path%5B%5D=79 (citováno 25. 10. 2011) – rozhovor s Aspásií Camargo
 • http://www.historiaoral.org.br/conteudo/view?ID_CONTEUDO=35 (citováno 25. 10. 2011) – webové stránky Associaçao Brasileira de História Oral
 • http://revista.historiaoral.org.br/index.php?journal=rho&page=index (citováno 25. 10. 2011) – webové stránky časopisu História Oral
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bkujeme,_odejd%C4%9Bte! (citováno, 4. 8. 2011) – heslo věnované iniciativě Děkujeme, odejděte!
 • http://www.jewishmuseum.cz/cz/czarchivho.php (citováno 2. 11. 2011) – webové stránky Židovského muzea
 • http://www.phil.muni.cz/filmovebrno/?id=103 (citováno 11. 11. 2011) – historicko-dokumentární projekt Filmové Brno
 • http://www.cish.org/EN/presentation/board.htm (citováno 23. 10. 2011) – webové stránky International Comittee of Historical Sciences
 • http://www.dmska.eu/nase-projekty/dcery-50let.htm (citováno 18. 11. 2011) – webové stránky projekty Dcery padesátých let
 • http://www.ioha.fgv.br/ioha/english/7-06revIOHAConstEng.doc (citováno 20. 2. 2007) – zakládací listina IOHA
 • http://www.afa-dokumentace.usd.cas.cz (citováno 2. 9. 2011) – webové stránky orálně historické části projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu
 • http://www.zskodanska.cz/index (citováno 18. 10. 2011) – webové stránky ZŠ Karla Čapka v Praze 10
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Studs_Terkel (citováno 20. 10. 2011) – životopisný medailon Studse Turkela
 • http://www.canoha.ca/ (citováno 21. 10. 2011) – webové stránky Canadian Oral History Association
 • http://www.elore.fi/ojs/english.html (citováno 23. 10. 2011) – webové stránky časopisu ELORE
 • http://www.memo.ru/library/arh_eng.pdf (citováno 24. 10. 2011) – webové stránky sdružení MEMORIAL
 • http://www.ichistory.org/index.php (citováno 24. 10. 2011) – webové stránky Ústavu církevních dějin Ukrajinské katolické univerzity ve Lvově
 • http://oralhistory.wzu.edu.cn/People.aspx (citováno 24. 10. 2011) – webové stránky Ústavu orální historie Univerzitě ve Wen-čou
 • http://www.chineseoralhistory.org/index-en.html (citováno 24. 10. 2011) – webové stránky Společnosti pro orální historii moderní Činy
 • http://www.nfa.cz/oralni-historie.html (citováno 2. 11. 2011) – webové stránky Národního filmového archivu
 • http://ufal.mff.cuni.cz/cvhm/ (citováno 2. 11. 2011) – webové stránky Centra Malach
 • http://www.rommuz.cz/ (citováno 2. 11. 2011) – webové stránky Muzea romské kultury
 • http://www.womensmemory.net/cesky/ (citováno 2. 11. 2011) – webové stránky Gender studies
 • http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/ (citováno 17. 11. 2011) – webové stránky Pracoviště orální historie a soudobých dějin FHS UK
 • http://sohizcu.webnode.cz/o-nas/ (citováno 17. 11. 2011) – webové stránky Střediska orální historie při KH PeF ZČU v Plzni
 • http://www.oralhistory.cz (citováno 17. 11. 2011) – webové stránky České asociace orální historie
 • http://www.politictivezni.cz/ (citováno 18. 11. 2011) – webové stránky iniciativy Političtí vězni.cz
 • http://www.nacr.cz/G-vyzk/elektr.aspx (citováno 19. 11. 2011) – webové stránky Národního archivu ČR věnované digitalizaci
 • http://www.aisoitalia.it/ (citováno 20. 11. 2011) – webové stránky Associazione italiana di storia orale
 • http://www.coh.usd.cas.cz/ (citováno 20. 11. 2011) – webové stránky Centra orální historie ÚSD AV ČR
 • http://www.aaanet.org/stmts/irb.htm, citováno 21. 11. 2011 – etický kodex Američan Anthopological Association
 • http://www.ohaa.net.au/guidelines.htm (citováno 21. 11. 2011) – etický kodex Oral History Association of Australia
 • http://www.ohs.org.uk/ethics/index.php (citováno 21. 11. 2011) – etický kodex Oral History Society
 • www.dickinson.edu/organizations/oha (citováno 21. 11. 2011) – Oral History Association Evaluation Guidelines
Úvod > Studium > Studijní materiály > Základní problémy studia moderních a soudobých dějin > Orální historie (Pavel Mucke – Miroslav Vaněk)