České dějiny 20. století – vývoj a současný stav (Jan Rychlík)

A. Odborná literatura

 • Československá vlastivěda I. Praha 1963, II. Praha 1969.
 • Dejiny Slovenska. I. Bratislava 1963, II. Bratislava 1968.
 • Dejiny Slovenska. V. (1918-1945), Bratislava 1985, VI. (1945-1960), Bratislava 1988.
 • Z. DOSKOČIL–J. RYCHLÍK–J. MĚCHÝŘ–J. MARUŠIAK–V. PREČAN–N. KMEŤ–V. NÁLEVKA–M. PEKNÍK, Česká a slovenská společnost v období normalizace, Bratislava 2003.
 • J. HÁJEK, Wilsonovská legenda v dějinách ČSR Praha 1953.
 • L. HOLOTÍK, Štefánikovská legenda a vznik ČSR, Bratislava 1958 (2. vyd. Bratislava 1960).
 • F. HRUŠOVSKÝ, Slovenské dejiny, T. S. Martin 1939 (2. vyd. 1940).
 • V. HUSA, Dějiny Československa, Praha 1961.
 • V. HUSA, Epochy českých dějin, Praha 1947 (2. přepracované vydání Praha 1949).
 • V. HUSA–M. KROPILÁK, Československé dejiny, Bratislava 1966.
 • K. KAPLAN, Československo v letech 1945-1948, Praha 1991.
 • K. KAPLAN, Československo v letech 1948-1953, Praha 1991.
 • K. KAPLAN, Československo v letech 1953-1966. Společenská krize a kořeny reformy, Praha 1992.
 • K. KAPLAN, Československo v letech 1967-1969, Praha 1993.
 • K. KAPLAN, Kronika komunistického Československa, Brno 2005-2011.
 • K. KAPLAN, Kořeny československé reformy 1968. I.-II. (4 sv.), Brno 2000-2002.
 • Z. KÁRNÍK, České země v éře První republiky (1918-1938), díl 1 – 3, Praha 2000.
 • A. KLIMEK, Boj o hrad. I.-II., Praha 1996, 1998.
 • A. KLIMEK, Velké dějiny zemí koruny české. Díl XIII., XIV, Praha 2000, 2002.
 • J. KOSINA–A. REZEK–J. DOLENSKÝ, Dějiny národa československého, Praha 1924.
 • V. KRÁL, O Masarykově a Benešově kontrarevoluční protisovětské politice, Praha 1953.
 • J. KUKLÍK–J. GEBHART, Velké dějiny zemí koruny české. Díl XVa, b., Praha 2006, 2007.
 • V. KURAK a kol.,Československo v roce 1968. I. Obrodný proces, Praha 1993.
 • V. MENCL a kol., Československo v roce 1968. II. Počátky normalizace, Praha 1993.
 • V. OLIVOVÁ, Československá republika v letech 1918-1938, Praha 1994.
 • V. OLIVOVÁ, Československé dějiny 1918-1945. Praha 1966.
 • V. OLIVOVÁ, Československé dějiny 1914-1939, Praha 1991.
 • V. OLIVOVÁ, Dějiny první republiky, Praha 2000.
 • V. OLIVOVÁ-R. KVAČEK, Dějiny Československa 1918-1945, Praha 1967.
 • M.OTÁHAL, Opozice, moc, společnost, Praha 1994.
 • M. OTÁHAL, Normalizace. Příspěvek ke stavu bádání, Praha 2002.
 • M. PAULOVÁ, Dějiny Mafie. Odboj Čechů a Jihoslovanů za světové války. I., Praha 1937. II. Praha 1939.
 • M. PAULOVÁ, Tajný výbor (Maffie) a spolupráce s Jihoslovany 1916-1918, Praha 1968.
 • F. PEROUTKA, Budování státu. Československá politika v letech popřevratových. 1.- 5., Praha 1933-1936 (3. vyd. Praha 1991, 4. vyd. Praha 2003).
 • Přehled československých dějin. III. 1918-1945, Praha 1960.
 • J. RYCHLÍK, Rozpad Československa, Bratislava 2002.
 • Slovensko I. Dejiny, Bratislava 1971 (2. vyd. Bratislava 1978).
 • J. SUK, Labyrintem revoluce, Praha 2003.
 • P. ŠVORC, Stručné dejiny Podkarpatskej Rusi, 2. díl. 1918-1946, Prešov 1996.
Úvod > Studium > Studijní materiály > Základní problémy studia soudobých a moderních dějin > České dějiny 20. století – vývoj a současný stav (Jan Rychlík)