Svátek, Jaroslav

 

Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.


Oddělení starších dějin

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38

+420 605 131 136
jaroslav.svatek@ff.cuni.cz

Konzultační hodiny: zde

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2007 – 2012 – PhD. v oboru historie pod dvojím vedením („cotutelle“) na FF UK a na Université Charles-de-Gaulle Lille III (Francie)
 • 2002 – 2007 – Magisterské studium (kombinace historie – francouzština) na FF UK
 • 1998 – 2002 – Akademické gymnázium v Praze

Přehled zaměstnání

 • 2017 – dosud – odborný asistent na Ústavu českých dějin FF UK (od 2019 vedoucí Oddělení starších českých dějin)
 • 2007 – dosud – vědecký pracovník v Centru medievistických studií FLÚ AV ČR
 • 2011 – 2018 – externí vyučující na CERGE-EI (kurs Prague As a Living History v rámci programu UPCES)

Odborné zaměření

 • kulturní dějiny pozdního středověku
 • textová kultura středověku
 • křížové výpravy
 • dějiny česko-francouzských vztahů
 • středověké poutnictví a cestovatelská literatura

Granty

 • 2020 – 2022Český středověký cestopis. Syntéza, komparace, nové interpretace, standardní projekt GA ČR, č. 20-08078S (hlavní řešitel)
 • 2017 – 2019Přenos věděníOsudy čtyř bestsellerů v pozdně středověkých českých zemích, standardní projekt GA ČR, č. 17-19808S
 • 2012 – 2017 Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období, projekt excelence GA ČR, č. P405/12/G148
 • 2014 – 2016Origins of the Vernacular Mode, ERC Starting grant project č. 263672, vedený ÖAW ve Vídni
 • 2006 – 2010 – Mezinárodní projekt „Pozdní křížové výpravy“ (v rámci projektu Centra základního výzkumu „Křesťanství a česká společnost ve středověku“, grant MŠMT, č. LC 521) 

Stipendijní a badatelské pobyty v zahraničí

 • 2019 – hostující pedagog na Université Jean-Jaurès, Toulouse (Francie)
 • 2019 – hostující pedagog na École normale Supérieure de Lyon (Francie)
 • 2010 – 2011 – Stipendium „Jeune chercheur francophone“ ve Francouzském centru pro výzkum společenských věd (CEFRES) v Praze
 • 2007 – 2010 – Stipendium „Bourse de doctorat en co-tutelle du gouvernement français“, Université Lille III, Francie
 • 2009Universität KonstanzNěmecko – stáž v rámci SFB 485 Norm und Symbol (3 měsíce)
 • 2005 – 2006 – Université Paul-Valéry Montpellier, Francie – studijní pobyt v rámci programu Erasmus (10 měsíců)

Členství v redakčních, oborových, vědeckých radách atp. (výběr)

 • 2020 – dosud – člen oborové rady Historie-národopis, Grantová agentura Univerzity Karlovy
 • 2019 – dosud – člen redakční rady ediční řady Medium na FF UK 
 • 2019 – 2022  člen panelu P405, Grantová agentura České republiky

Další profesní aktivity

 • 2010 – dosud – člen Centre européen d’études bourguignonnes (CEEB)
 • 2014 – 2017 – COST-Action 1301 „New Communities of Interpretation“ (Managment Commitee member)
 • Organizace mezinárodních konferencí: 
  • 2019 – CARMEN Medieval meeting 
  • 2019 – 51e Rencontres du CEEB 
  • 2013 – 44e Congrès de la SHMESP 
  • 2008 – Mémoires et histoires des croisades à la fin du Moyen Âge
  • 2007 – La noblesse et la croisade à la fin du Moyen Âge
Bibliografie
Knižní monografie

 • Pavlína CERMANOVÁ – Vojtěch BAŽANT – Jaroslav SVÁTEK – Václav ŽŮREK, Přenos vědění. Osudy čtyř bestsellerů v pozdně středověkých českých zemích, Praha 2021.
 • Pavel SOUKUP – Jaroslav SVÁTEK, Křížové výpravy v pozdním středověku. Kapitoly z dějin náboženských konfliktů, Praha 2010.
 • Jaroslav SVÁTEK – Martin NEJEDLÝ – Julien LOISEAU, Bertrandon de la Broquière: Zámořská cesta, Praha 2016.
 • Jaroslav SVÁTEK – Martin NEJEDLÝ – Pavel SOUKUP – Olivier MARIN, Guillebert de Lannoy: Cesty a poselstva, Praha 2009.
 • Jaroslav SVÁTEK: Prier, combattre et voir le monde. Discours et récits de nobles voyageurs à la fin du Moyen Âge, Rennes 2021.

Článek v časopise nebo v relativně pravidelně vycházejícím sborníku

 • Jaroslav SVÁTEK, Jean de Wavrin, Jean de Stavelot et d’autres „Bourguignons“ à la deuxième croisade contre l’hérésie des „Praguois“, in: Publications du Centre européen d’études bourguignonnes (Rencontres de Prague) 60, 2020, s. 185-196
 • Jaroslav SVÁTEK, Les manuscrits de l’Elucidarium originaires de Bohême: un nouveau recensement, Scriptorium 63, 2019, č. 1, s. 126-143.
 • Jaroslav SVÁTEK, Tschechische Übersetzungen deutscher Reiseberichte im späten 15. Jahrhundert. Der „Traktat über das Heilige Land“ und das „Leben Mohammeds“, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kulture der böhmischer Länder 58, 2018, č. 2, s. 324-342.
 • Jaroslav SVÁTEK, Traktát o zemi svaté (1498). Staročeská adaptace cestopisu norimberského měšťana Hanse Tuchera, Listy filologické 140, 2017, č. 1-2, s. 91–141.
 • Jaroslav SVÁTEK, L’idéal du souverain oriental dans le récit de Bertrandon de la Broquière, in: Publications du Centre européen d’études bourguignonnes (Rencontres de Mariemont-Bruxelles) 56 (2016), s. 61-72.
 • Jaroslav SVÁTEK, Andaluský rytíř Pero Tafur v Čechách, ve Slezsku a na Moravě (1438-1439), Studia mediaevalia Bohemica 6, 2014, č. 2, s. 275-288.
 • Vojtěch BAŽANT – Jaroslav SVÁTEK, Les récits de voyage médiévaux originaires de Bohême: produits d’une société confessionnalisée?, Médiévales 67, 2014, č. 1, s. 103-119.
 • Jaroslav SVÁTEK, Voyages de Guillebert de Lannoy en Péninsule Ibérique au début du XVe siècle, Publications du Centre européen d’études bourguignonnes (Rencontres de Madrid) 51, 2011, s. 17-30.

Článek ve sborníku, kapitola v monografii

 • Jaroslav SVÁTEK, The Use of the Bible in Czech Vernacular Holy Land Travelogues, in: The Same and Different: Strategies of Retelling the Bible within the New Communities of Interpretation, ed. Lucie Doležalová – Géraldine Veysseyre, Turnhout 2021 (v tisku).
 • Jaroslav SVÁTEK, Zbožné cestování. Katolické a utrakvistické poutnictví, in: Husitské re-formace. Proměna kulturního kódu v 15. století, ed. Pavlína Cermanová – Pavel Soukup, Praha 2019, s. 201-225.
 • Jaroslav SVÁTEK, Struktury a význam panovnické moci ve Francouzském království na konci středověku, in: Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě ve 14. století, ed. Ondřej Beránek – Pavlína Cermanová, Praha 2017, s. 86-105.
 • Jaroslav SVÁTEK, Cestopis jako prostředek ke spáse? Poutnické itineráře a odpustkové seznamy do Svaté země ze střední Evropy (14. – 16. století), in: Fenomén cestopisu v literaturách střední Evropy, ed. Jiří Hrabal, Olomouc 2015, s. 43-54.
 • Jaroslav SVÁTEK, Husitství a cizina. Pohled zvnějšku, in: Husitské století, ed. Pavlína Cermanová – Robert Novotný – Pavel Soukup, Praha 2014, s. 377-400.
 • Jaroslav SVÁTEK, ‘Avis pour entreprendre la guerre contre les herectiques de Behaigne’: son auteur, son contexte et son objectif, in: Les Projets de croisade. Géostratégie et diplomatie européenne du XIVe au XVIIe siècle, ed. Jacques Paviot (Croisades tardives 4), Toulouse 2014, s. 161-179.
 • Jaroslav SVÁTEK, Les catégories des ‘nacions, langues et créances’ chez les voyageurs des XIVe et XVe siècles, in: Nation et nations au Moyen Âge, XLIVe Congrès de la SHMESP, Paris 2014, s. 123-135.
 • Jaroslav SVÁTEK, La vision de la croisade dans le récit de Bertrandon de la Broquière, in: Histoires et mémoires des croisades à la fin du Moyen Âge, ed. Martin Nejedlý – Jaroslav Svátek (Croisades tardives 3), Toulouse 2012, s. 143-159.
 • Jaroslav SVÁTEK, „Návod, jak vést válku proti českým heretikům“. Příběh jednoho nezdařeného protihusitského projektu, in: Křížové výpravy v pozdním středověku, ed. Pavel Soukup – Jaroslav Svátek, Praha, 2010, s. 90-101.
 • Jaroslav SVÁTEK, Guillebert de Lannoy, un seigneur bourguignon espion en Terre sainte, in: La noblesse et la croisade à la fin du Moyen Âge (France, Bourgogne, Bohême), ed. Martin Nejedlý – Jaroslav Svátek (Croisades tardives 2), Toulouse 2009, s. 85-94.

Celý sborník:

 • Martin NEJEDLÝ – Jaroslav SVÁTEK – Marylin NICOUD (edd.) Histoires de Bohême. Nouveaux regards sur les sources (XIVe-XVe siècles) (Médiévales 67/2014), Paris 2014.
 • Martin NEJEDLÝ – Jaroslav SVÁTEK (edd.), Histoires et mémoires des croisades à la fin du Moyen Âge (Croisades tardives 3), Toulouse 2012.
 • Martin NEJEDLÝ – Jaroslav SVÁTEK (edd.), La noblesse et la croisade à la fin du Moyen Âge (France, Bourgogne, Bohême) (Croisades tardives 2), Toulouse 2009.
Úvod > O ústavu > Lidé > Akademičtí pracovníci > Svátek, Jaroslav