Externisté

Externí vyučující v letním semestru akademického roku 2022/2023

 

Jméno Název kurzu Kontaktní email
Pavlína Cermanová,
Václav Žůrek
Polemika jako forma středověké komunikace cermanova@flu.cas.cz
venazurek@seznam.cz
Jaromír Dvořák Women’s rights in Modern Czech History dvorakjaromir@seznam.cz
Adéla Gjuričová New Political History: jak na to? gjuricova@usd.cas.cz
Jiří Hrbek Šlechtic a jeho úředník v raném novověku
Vojtěch Kessler,
David Smrček
Historická dílna – každodennost v moderních dějinách II vojtech.kessler@seznam.cz
d.smrcek@seznam.cz
Jan Kremer Digitální hry a historie kremer@flu.cas.cz

 

Další externí výuku zajišťují jiná pracoviště FF UK – informace a kontakty jsou k dispozici na stránkách daných pracovišť.

Úvod > O ústavu > Lidé > Externisté