Lidé

Akademičtí pracovníci

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
zdenek.benes@ff.cuni.cz
Oddělení didaktiky, teorie a metodologie historické vědy
Konzultace:
podle dohody
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
lenka.bobkova@ff.cuni.cz
Oddělení starších dějin
Konzultace:
podle dohody
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
jana.cechurova@ff.cuni.cz
Zástupkyně ředitele ústavu; zástupkyně vedoucího Oddělení moderních a soudobých dějin
Konzultace:
podle dohody
doc. Kamil Činátl, Ph.D.
kamil.cinatl@ff.cuni.cz
Vedoucí Oddělení didaktiky, teorie a metodologie historické vědy
Konzultace:
podle dohody
Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.
marek.fapso@ff.cuni.cz
Oddělení didaktiky, teorie a metodologie historické vědy
Konzultace:
podle dohody
PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.
jaroslava.hausenblasova@ff.cuni.cz
Zástupkyně vedoucího Oddělení starších dějin
Konzultace:
podle dohody
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
milan.hlavacka@ff.cuni.cz
Oddělení moderních a soudobých dějin
Konzultace:
podle dohody
PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
jakub.izdny@ff.cuni.cz
Tajemník ústavu
Oddělení starších dějin
Konzultace:
podle dohody
doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D.
marie.koldinska@ff.cuni.cz
Oddělení starších dějin
Konzultace:
podle dohody
Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
miroslav.michela@ff.cuni.cz
Oddělení moderních a soudobých dějin
Konzultace:
podle dohody

prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.
martin.nejedly@ff.cuni.cz
Oddělení starších dějin
Konzultace:
podle dohody

doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
magdalena.pokorna@ff.cuni.cz
Oddělení moderních a soudobých dějin
Konzultace:
podle dohody
doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.
jan.randak@ff.cuni.cz
Ředitel ústavu
Vedoucí Oddělení moderních a soudobých dějin
Konzultace:
podle dohody

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
jan.rychlik@ff.cuni.cz
Oddělení moderních a soudobých dějin
Konzultace:
podle dohody
prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
michal.stehlik@ff.cuni.cz
Oddělení moderních a soudobých dějin
Konzultace:
podle dohody

Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
jaroslav.svatek@ff.cuni.cz
Vedoucí Oddělení starších dějin
Konzultace:
podle dohody
prof. PhDr Ivan Šedivý, CSc.
ivan.sedivy@ff.cuni.cz
Oddělení moderních a soudobých dějin
Konzultace:
podle dohody

doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
daniela.tinkova@ff.cuni.cz
Oddělení didaktiky, teorie a metodologie historické vědy
Konzultace:
podle dohody

PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
jan.zdichynec@ff.cuni.cz
Oddělení starších dějin
Konzultace:
podle dohody

PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
blanka.zilynska@ff.cuni.cz
Oddělení starších dějin
Konzultace:
podle dohody

Výzkumní pracovníci

Mgr. Vojtěch Bažant
Výzkumný pracovník projektu GA ČR

Emeritní profesoři

prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
eduard.maur@ff.cuni.cz
Emeritní člen Oddělení starších českých dějin
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.
panek@hiu.cas.cz
Emeritní člen Oddělení starších českých dějin

prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.

Emeritní člen oddělení moderních a soudobých dějin

prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.

josef.zemlicka@ff.cuni.cz
Emeritní člen Oddělení starších dějin
Konzultace: podle dohody
Úvod > O ústavu > Lidé