Studijní materiály

Ústav českých dějin nabízí v rámci realizace grantových projektů přístup k soupisu pramenů a literatury, který slouží jako perspektivně aktualizovaná příloha skript a studijních materiálů knižně vydaných péčí především pracovníků ústavu a sloužících jako příručka zejména pro studenty navazujících magisterských programů:

Úvod > Studium > Studijní materiály