Kasíková, Jana

 

PhDr. Ing. Jana Kasíková

 

Kontakt

jani.kasikova@gmail.com

Další vědecké profily:
Academia.edu; ORCID; Netzwerk Displaced Person-Forschung

Odborné zaměření

Jana Kasíková vystudovala kromě historie také ekonomii na VŠE v Praze. Zabývá se problematikou organizace poválečných návratů, skupinou přemístěných osob (Displaced Persons) a vývojem dobrovolných organizací v této době.

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2021–dosud – CŽV Učitelství pro SŠ s didaktikou dějepisu, Filozofická fakulta UK Praha
 • 2017 – Historie (rigorózní řízení), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, PhDr.
 • 2015–dosud – České dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Problematika Displaced Persons po druhé světové válce v evropském kontextu z pohledu Československa
 • 2013–2016 – Podniková ekonomika a management, Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze; Ing.
 • 2011–2015 – Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Mgr.
 • 2010–2013 – Podniková ekonomika a management, Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze; Bc.
 • 2008–2011 – Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Bc.
 • 2000–2008 – Křesťanské gymnázium, Praha; maturita

Pedagogická činnost

 • 2022 – projekt Paměť žen, Gender Studies, o.p.s.; spolupráce na rešerši, tvorbě a realizaci didaktických programů
 • 2021–2022 – Gymnázium Evolution Opatov; pedagogická praxe (předměty dějepis, základy společenských věd: sociologie, ekonomie)
 • červen–říjen 2018 – výstava Doteky státnosti, Vojenský historický ústavy a Poštovní muzeum; lektor
 • leden 2017–dosud – Anežský klášter, Národní galerie Praha; lektorování a tvorba edukačních programů
 • 2016–2017 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; semestrální přednášky Přesuny a pohyby obyvatel v čsl. Kontextu 1938-1948 a „Dovoleno jest, zřizovati spolky…“ – politika a vývoj spolkového života 1867-1951; jednorázově Základní problémy studia historie II, Univerzita třetího věku, Seniorakademie, Společnost Edvarda Beneše aj.
 • květen–září 2016 – výstava Karel IV. 1316-2016, Národní galerie Praha; lektor a tvorba edukačního programu
 • duben–červen 2016 – Škola v ulicích, Praha; lektor komentovaných prohlídek
 • leden–březen 2015 – výstava Hrady a zámky objevované a opěvované, Národní památkový ústav; lektor edukačního programu a správce rezervačního systému

Granty

 • 2018–2019 – GAUK, Displaced Persons (přemístěné osoby) v Evropě po druhé světové válce v československém kontextu – hlavní řešitel
 • 2018–2019 – GAČR, Inscenování politického exilu. Českoslovenští politici v Londýně za druhé světové války (vedení projektu dr. Pavel Horák a dr. Richard Vašek) – spoluřešitel.
Bibliografie
 • organizátor panelu č. 16: Displaced Persons jako fenomén i badatelská otázka, (garanti Jana Kasíková a prof. Jiří Kocian), 12. Sjezd českých historiků v Ústí nad Labem 2022.
 • Tschechoslowakische Displaced Persons in der medialen Kommunikation und den Diskursen der Nachkriegszeit , In: Nikolaus Hagen/Markus Nesselrodt/Philipp Strobl/ Marcus Velke-Schmidt (Hg.) Displaced Persons-Forschung in Deutschland und Österreich Eine Bestandsaufnahme zu Beginn des 21. Jahrhunderts, Frank & Timme 2022, s. 149-173.
 • L’association České srdce (Coeur Tchèque) et son impact sur l’image de la femme tchèque, in: Cécile Rousselet, Jean Boutan  (eds.), Soldates inconnues, militantes de l’arrière. Figures de femmes aux confins de l’Europe en guerre, L’Improviste 2022, s. 125-135.
 • Zázemí londýnského politického exilu – repatriace a likvidace. In: HOP. Historie – Otázky – Problémy, Roč. 12, č. 1, 2020, s. 33-48.
 • Domov a návraty osob přemístěných během druhé světové války (Displaced Persons), in: AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA, Vol. 2020 No. 2, 2020, 315–326.
 • Obnova spolků po druhé světové válce a jejich životaschopné fungování na příkladu pomoci repatriační akci a Displaced Persons, in: České, slovenské a československé dějiny 20. století. 13, Gaudeamus 2019, s. 125-138
 • Problém poválečných Displaced Persons a jeho výzkum, in: Dvacáté století. The Twentieth Century, roč. 10, č. 1, 2018, s. 69-91.
 • Ať mohou přijeti: organizace poválečné repatriace a návratů 1942-1947, Academia, 2017, (ocenění Miroslava Ivanova za literaturu faktu pro autory do 39 let).
 • Poválečná repatriace jako mezinárodní problém, její východiska a participace Československa, in: Střed: časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. Století, roč. 8, č. 2, 2016, s. 92-123.

Úvod > O ústavu > Lidé > Doktorandi ústavu > Kasíková, Jana