Izdný, Jakub

Jakub Izdný

 

PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.

*24. 1. 1986, Pardubice

Oddělení starších českých dějin
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38

+420 221 619 311
jakub.izdny@ff.cuni.cz

Konzultační hodiny: zde

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2020 – PhDr., Ústav světových dějin FF UK, Historie – obecné dějiny
 • 2011 – 2019 – Ph.D., Ústav světových dějin FF UK, Historie/obecné dějiny
 • 2011 – Specializační kurz Celoživotního vzdělávání na FF UK, Učitelství pro střední školy (dějepis)
 • 2008 – 2011 – Mgr., historické ústavy FF UK, Historie
 • 2005 – 2008 – Bc., historické ústavy FF UK, Historie
 • 1997 – 2005 – maturita, Gymnázium Pardubice, Dašická

Přehled zaměstnání

 • 2019 – dosud – asistent Ústavu českých dějin FF UK (od 2020 tamtéž tajemník)
 • 2013 – 2019 – lektor Ústavu světových dějin FF UK
 • 2011 – 2019 – knihovník, správce fondu v Knihovně Jana Palacha FF UK

Odborné zaměření

 • dějiny střední Evropy v 9.-11. století
 • středověké dějiny Uher
 • hagiografie, dějiny světců
 • christianizace v evropské středověké perspektivě
 • dějiny benediktinského mnišství ve střední Evropě
 • hospodářské dějiny raného středověku

Granty

 • 2019 – dosud – Progres Q09: Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa
 • 2017 – konference „Thiddag: intelektuál a říšský biskup“ (Česko-německý fond budoucnosti)
 • 2012 – 2014 – Komentovaný překlad Widukindovy kroniky (GA UK)

Stipendijní a badatelské pobyty v zahraničí

 • 2012 – badatelský pobyt, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
 • 2012 – doktorandská stáž, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Central European University Budapešť
 • 2009 – 2010 – Erasmus, Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapešť

Členství v redakčních, oborových, vědeckých radách atp. (výběr)

 • 2018 – dosud – člen ediční rady řady Medium, vydavatelství FF UK

Další profesní aktivity

 • 2016 – dosud – odborná spolupráce se sdružením „Svatá Ludmila 1100 let“
 • 2011 – 2014 – příprava databáze středoevropských benediktinských klášterů (zaměření na uherské kláštery) v rámci projektu NAKI řešeného v Centru medievistických studií
Bibliografie

Knižní monografie

 • Jakub IZDNÝ a kol., Ludmila: Kněžna a světice, Praha 2020. (editor, autor či spoluautor 4 kapitol)

Článek v časopise

 • Jakub IZDNÝ, Widukind, Thietmar, Thiddag: Spuren der Sachsenmission in Böhmen. in: Václav Drška – Jakub Izdný – Drahomír Suchánek (edd.), Thiddag. Intellektueller und Reichsbischof. Reichskirche und Mitteleuropa, Acta universitatis Carolinae. Philosophica et Historica 2019, č. 1, Z pomocných věd historických, s. 57-68.
 • Václav DRŠKA – Jakub IZDNÝ – Drahomír SUCHÁNEK, Einleitung: Versuch einer Biographie. in: Václav Drška – Jakub Izdný – Drahomír Suchánek (edd.), Thiddag. Intellektueller und Reichsbischof. Reichskirche und Mitteleuropa, Acta universitatis Carolinae. Philosophica et Historica 2019, č. 1, Z pomocných věd historických. s. 7-30.
 • Jakub IZDNÝ Western Frankish Chroniclers’ Accounts about the Bohemian and Central European History in the 10th and First Half of the 11th Century, Prague Papers on the History of International Relations 2017, č. 1, s. 7-22.
 • Jakub IZDNÝ, Nesmiřitelný nebo potřebný nepřítel? Obraz druhého náboženství v době christianizace střední Evropy, Historický obzor 25, 2014, č. 11-12, s. 257-262.
 • Jakub IZDNÝ, Ženy – misionářky raného středověku, Historický obzor 22, 2011, č. 9-10, s. 203-207.

Edice a překlady pramenů

 • Jakub IZDNÝ – Kateřina SPURNÁ (edd.), Widukind z Corvey, Dějiny Sasů, Praha 2016.