Pácha, Martin

 

Mgr. Martin Pácha

 

Kontakt
pacha.martin@seznam.cz

Další vědecké profily:
Academia.edu

Odborné zaměření

Sociální a kulturní dějiny Československa (1945–1992), dějiny Římskokatolické církve a náboženských menšin v období komunismu, dějiny ateismu, dějiny studentského internacionalismu.

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2018–dosud – České dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Tzv. náboženské sekty a komunistická diktatura
 • 2015–2018 – Hospodářské a sociální dějiny (specializace: Sociální dějiny), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Mgr.
 • 2011–2015 – Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Bc.
 • 2003–2011 – Arcibiskupské gymnázium, Praha, maturita

Přehled zaměstnání

 • 2023–dosud – výzkumný pracovník, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
 • 2021–2023 – projekt Strategie AV21: “Obrazy vody: Jihočeské přehrady a jejich otisk v krajině a společnosti”, Masarykúv ústav a archiv AV ČR

Pedagogická činnost

 • 2019–2022 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, lektor kurzu Chapters from Social and Cultural History of Communist Dictatorship in Czechoslovakia (opakovaně, s Eliškou Švarnou)
 • 2019–2021 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, výukový podíl na opakovaném kurzu Čtení a interpretace textů k moderním a soudobým dějinám (s Janem Randákem)

Granty

 • 2023–2025 – GA ČR – 23-06358L, From Student Internationalism to Erasmus. Globalization and Europeanization of student life since 1945; člen týmu 
 • 2022 – GA UK – 226822, Meze náboženské plurality: Letniční hnutí v poststalinském Československu; hlavní řešitel

Stipendijní a badatelské pobyty v zahraničí

 • září–říjen 2022 – Ústav politických vied, SAV Bratislava
 • říjen 2021–únor 2022 – Philosophische Fakultät – Osteuropäische Geschichte und Landeskunde, Eberhard Karls Universität Tübingen, Tübingen
 • září 2017–únor 2018 – Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
Bibliografie

Články v časopisech:
“The Limits of Religious Plurality: The Pentecostal Movement in Post-Stalinist Czechoslovakia.” (Politics, Religion & Ideology, 2022/23:4, p. 407-423, DOI: 10.1080/21567689.2022.2144259)
Randák, Jan – Pácha, Martin. “(O)hledání komunistické výchovy.” [The Search for Communist Education] (Moderní dějiny 2022/1, p. 121-130.)
„To bych nebyl bolševikem, abych z boje utíkal: Příklad sekularizačních snah rané komunistické diktatury v Československu.” [„I wouldn´t be a Bolshevik to run away from a fight.” : Example of Secularization Efforts of Early Communist Dictatorship in Czechoslovakia] (Kuděj, 1-2/2020, p. 51-60.)
“Possibilities of Research into the Catholic Church in the Czech lands in the Early Stage of the Communist Dictatorship.” (Czech Journal of Contemporary History, vol. VIII, 2020, p. 29-44.) ; for the Czech version see: “Možnosti výzkumu katolické církve v českých zemích v raném období komunistické diktatury.” (Soudobé dějiny, 2-3/2019, p. 350-362.)
“Losing the „Universal” : Mihály Horváth and František Palacký.” (ÖT KONTINENS, No 2015/2.ELTE, BTK, BUDAPEST, 2018, p. 103-116.)

Kapitoly v knihách
“A Cross to Bear for a Socialist Childhood.” In: Winkler, Martina; Henschel, Frank; Randák, Jan; Dudeková Kováčová, Gabriela (ed.) Variations and Transformations of Childhood in the Bohemian Lands and Slovakia. Vandenhoeck & Ruprecht, 2022, p. 129-151.

Ostatní
Randák, Jan – Pácha, Martin. “Centrum pro dějiny vědění jako akademický „start-up“. Rozhovor se švédskými historiky Johanem Östlingem a Davidem Larssonem Heidenbladem.” [Center for the History of Knowledge as an academic “start-up”. Interview with Swedish historians Johan Östling and David Larsson Heidenblad] (Dějiny a současnost, 44(7)/2022, p. 32-34.)
Dušková, Lucie – Pácha, Martin. “Working all Night: modernity, night shifts and the temporal organization of labour across political and economical regimes.” (H-Soz-Kult, 2020, 7.)
“Working All Night: Modernity, Night Shifts and the Temporal Organization of Labour across Political and Economical Regimes” (Historie – Otázky – Problémy 1/2020, p. 192-195.)

Úvod > O ústavu > Lidé > Doktorandi ústavu > Pácha, Martin