Šedivý, Ivan

 

prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.

*22. 7. 1959, Praha

Oddělení moderních a soudobých dějin
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38

+420 607 517 133
ivan.sedivy@ff.cuni.cz

Konzultační hodiny: zde

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2009 – jmenován profesorem Slezské univerzity v Opavě pro obor historie se zaměřením na české a československé dějiny
 • 2005 – habilitován na FF UK pro obor české dějiny
 • 1985–1989 – postgraduální studium – vědecká aspirantura na Ústavu československých a světových dějin ČSAV
 • 1978–1983 – FF UK
 • 1974–1978 – gymnázium Ohradní ulice
 • 1965–1974 – základní škola

Přehled zaměstnání

 • 1984 – 1985 – odborný pracovník Ústavu československých a světových dějin ČSAV
 • 1985 – 1989 – vědecký aspirant Ústavu československých a světových dějin ČSAV
 • 1989 – 1990 – vědecký pracovník Ústavu československých a světových dějin ČSAV
 • 1990 – 1996 – vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR
 • 1996 – 2002 – právník-legislativec a poté vědecký pracovník Historického ústavu Armády ČR
 • 2002 – 2003 – šéfredaktor časopisu Dějiny a současnost
 • 2003 – 2005 – vědecký pracovník Výzkumného centra pro dějiny vědy, společného pracoviště ÚSD AV ČR a UK Praha (2002–2004); ředitel Masarykova ústavu AV ČR
 • 2006 – 2010 – pověřen vedením a poté ředitel sloučeného Masarykova ústavu – Archivu AV ČR (od 2008 Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
 • 2010 – 2014 – vědecký pracovník Masarykova ústavu a Archivu AV ČR (poloviční úvazek)
 • 2014 – dosud – Metropolitní univerzita Praha, akademický pracovník (poloviční úvazek)
 • 2010 – dosud – plný úvazek na FF UK, 2010–2014 proděkan pro vědu a výzkum, od 2013 ředitel Ústavu českých dějin FF UK

Odborné zaměření

 • dějiny ČSR 1918–1938, zejména politické dějiny dvacátých let
 • první světová válka 1914–1918 a české země za první světové války
 • vojenské dějiny habsburské monarchie 1789–1918 a teoretické problémy vojenských dějin

Granty

 • 1998–2000 – Projekt Grantové agentury ČR č. 409/98/0401 Česká společnost za světových válek (pokus o komparaci). Řešitel Gebhart, Jan, spoluřešitel Šedivý, Ivan. Hodnoceno vynikající.
 • 2001–2003 – Projekt Grantové agentury ČR č. 409/01/0875 Velká válka 1914–1918 ve světle korespondence T. G. Masaryka a E. Beneše. Řešitelka Hájková, Dagmar, spoluřešitel Šedivý, Ivan. Hodnoceno vynikající.
 • 2005–2007 – Projekt Grantové agentury ČR č. 409/05/2088 Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné ČSR (1918–1921). Řešitel Šedivý, Ivan, spoluřešitel Hájek, Jan. Hodnoceno vynikající.
 • 2010–2014 – Projekt Grantové agentury ČR č. P410/10/1273 Edvard Beneš, Němci a Německo
 • 2012–2014 – CZ.1.07/2.3.00/20.0125, projekt OPVK Výzkum modelů reprezentací v literárních diskurzech (člen řešitelského týmu)

Stipendijní a badatelské pobyty v zahraničí

 • 1. 10. – 27. 10. 1995 – stipendijní pobyt Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut (Wien);
 • říjen – prosinec 1993 – Go West stipendium Komise Evropských společenství pro vědu a výzkum (University of Oxford, St. Edmund Hall, Oxford);
 • 5. 10. – 30. 10. 1992Stipendium Konstantina Jirečka při Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut (Wien);
 • krátkodobé studijní pobyty (Central European University Budapest, Collegium Carolinum München, pravidelné pobyty ve Vídni v rámci grantových projektů)

Další profesní aktivity

 • 2012 – dosud – člen vědecké rady FF Univerzity v Českých Budějovicích
 • 2009 – dosud – člen redakční rady časopisu Střed
 • 2008 – dosud – člen komisí pro státní závěrečné zkoušky z oboru českých dějin na Filozofické fakultě UK, Praha
 • 2007 – dosud – člen Rady pracoviště Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
 • 2006 – dosud – člen oborové rady historie Filozofické fakulty Palackého univerzity, Olomouc
 • 2006 – dosud – člen vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha
 • 2006 – dosud – člen Česko-ruské komise historiků a archivářů
 • 2005 – dosud – člen Collegia Carolina, Mnichov
 • 2003 – dosud – vědecký editor ediční řady NLN Válka a mír v moderní době
 • 2003 – dosud – člen ediční rady Spisů TGM
 • 2002 – dosud – člen redakční rady Dějin a současnosti
 • 1996 – dosud – člen redakčního kruhu Českého časopisu historického
 • 2009 – 2010 – člen vědecké rady UK Praha
 • 2009 – 2012 – člen oborové rady Moderní dějiny FSV UK Praha
 • 2007 – 2010 – člen podoborové komise Akreditační komise MŠMT
 • 2007 – 2014 – člen Rady pracoviště Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.
 • 2004 – 2011 – předseda redakční rady Dějin a současnosti
 • 2004 – 2012 – vedoucí redaktor periodika Dějiny – teorie – kritika (spolu s M. Nodlem a P. Himlem)
 • 2002 – 2003 – šéfredaktor Dějin a současnosti
 • 2000 – 2004 – člen podoborové komise pro dějiny 19. a 20. stol. Grantové agentury ČR
 • 1998 – 2003 – předseda redakční rady Historie a vojenství
 • 1991 – 1996 – výkonný redaktor Českého časopisu historického