Činátl, Kamil

 

doc. Kamil Činátl, Ph.D.

*24. 3. 1975, Prachatice

Oddělení didaktiky, teorie a metodologie historické vědy
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38

+420 728 081 329
kamil.cinatl@ff.cuni.cz

Konzultační hodiny: zde

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2021 doc. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
 • 2001 – 2008 – Ph.D., Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Dějiny české literatury a teorie literatury 
 • 1993 – 2000 – Mgr., Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Český jazyk a literatura – Historie

Přehled zaměstnání

 • 2009 – dosud – Ústav českých dějin FFUK, odborný asistent 
 • 2008 – dosud – Ústav pro studium totalitních režimů Praha, Oddělení vzdělávání, didaktik
 • 2001 – 2011 – Gymnázium Jana Keplera Praha, učitel českého jazyka a dějepisu

Odborné zaměření

 • Didaktika dějepisu, paměťová studia, dějiny ve veřejném prostoru

Granty

 • 2018 – 2021 – Historylab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti (TAČR)
 • 2016 – 2017 – Inovace výuky dějepisu: vývoj digitální aplikace pro práci s prameny (TAČR)
 • 2010 – 2012 – Dějiny a vyprávění (GAČR)

Členství v redakčních, oborových, vědeckých radách atp. (výběr)

 • 2018 – dosud – člen redakční rady, časopis Historie – otázky – problémy
 • 2006 – 2011 – člen redakční rady, Časopis pro kulturní dějiny Kuděj

Ocenění

 • 2016 – Cena Arnošta z Pardubic v kategorii za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na UK
 • 2014 – Ocenění rektora UK za významnou monografii
Bibliografie

Knižní monografie

 • Kamil ČINÁTL – Jan MERVART – Jaroslav NAJBERT (ed.), Podoby československé normalizace: dějiny v diskuzi. Praha 2017.
 • Kamil ČINÁTL – Jaroslav PINKAS, Dějiny ve filmu. Film ve výuce dějepisu, Praha, 2014.
 • Kamil ČINÁTL, Naše české minulosti aneb jak vzpomínáme, Praha 2014.
 • Kamil ČINÁTL, Dějiny a vyprávění. Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa, Praha 2011.

Článek v časopise nebo v relativně pravidelně vycházejícím sborníku

 • Miroslav BUREŠ – Karolína BUREŠOVÁ – Kamil ČINÁTL – Karel FRAJTÁK – Jiří MAHA – Vojtěch RIPKA, An Innovative E-Learning Support for Modern History Distance Learning and the Experience during the COVID-19 Lockdown, Sustainability, 14, 2022, 6, 3631.
 • Kamil ČINÁTL – Jaroslav NAJBERT – Vojtěch RIPKA, Historická gramotnost v aplikaci HistoryLab: realistický přístup k osvojování didaktické teorie dějepisu, Historie – Otázky – Problémy 13, 2021, 2, s. 50–70.
 • Kamil ČINÁTL, Public history / dějiny ve veřejném prostoru, Historie-otázky-problémy 10, 2018, 1, s. 7–12.
 • Kamil ČINÁTL – Jaroslav NAJBERT – Čeněk PÝCHA – Jaroslav PINKAS – Vojtěch RIPKA, Digitální technologie ve výuce dějepisu a dalších společenskovědních předmětů, Marginalia Historica 8, 2017, 1, s. 25-40.
 • Cyril BROM – Jaroslav CUHRA – Kamil ČINÁTL – Vít ŠISLER, Stories from the History of Czechoslovakia, A Serious Game for Teaching History of the Czech Lands in the 20th Century, Notes on Design Concepts and Design Process, Lecture Notes in Computer Science, 2012, 7522, s. 67–74.

Článek ve sborníku, kapitola v kolektivní monografii

 • Kamil ČINÁTL – Čeněk PÝCHA, The Visuality of the Holocaust in the Digital Environment: Examining the Case of Pinterest, in: Anna Artwinska – Anja Tippner (ed), The Afterlife of the Shoah in Central and Eastern European Cultures, London 2021, s. 296–312.
 • Kamil ČINÁTL, Zobrazení Karla IV. v učebnicích dějepisu, in: Jaroslav Šebek – Blanka Jedličková (ed.), Karel IV. stále živý: odkaz státníka v historiografii a historické paměti, Praha 2017, s. 151–165.
 • Kamil ČINÁTL, Inscenace paměti. Divadelní a filmové vzpomínání na Komenského, in: Lenka Řezníková (ed.), Figurace paměti: J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století, Praha 2014, s. 321–346.
 • Kamil ČINÁTL, Televizní realita normalizace a její ideologický kód. Obrazy zla v normalizačních seriálech a ve filmu, in: Petr Kopal (ed.), Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla, Praha 2009, s. 241–271.

Vzdělávací software

 • Kamil ČINÁTL a kol., HistoryLab – vzdělávací aplikace pro práci s historickými prameny [software], Praha 2021. Dostupné online: https://historylab.cz/
 • Kamil ČINÁTL a kol., HistoryLab – An educational application for working with historical sources [software], Prague 2020. Dostupné online: https://historylab.cz/en/
 • Vít ŠISLER – Cyril BROM – Kamil ČINÁTL – Jaroslav CUHRA – Marie ČERNÁ – Jakub GEMROT – Jiří HOPPE – Stanislav KOKOŠKA – Lukáš KOLEK –  Jaroslav PINKAS Jaroslav,  Attentat 1942 [software], Prague 2017. Dostupné online: http://attentat1942.com/
 • Vít ŠISLER – Cyril BROM – Kamil ČINÁTL – Jaroslav CUHRA – Marie ČERNÁ – Jakub GEMROT – Jiří HOPPE – Stanislav KOKOŠKA – Jaroslav PINKAS Jaroslav, Československo 38–89: Atentát [software], Praha 2014. Dostupné online: http://cs3889.cz/

Vzdělávací materiály

 • Roman ANÝŽ – Kamil ČINÁTL – Bohumil MELICHAR – Jaroslav NAJBERT – Jaroslav PINKAS (vedoucí týmu) – Čeněk PÝCHA – Václav SIXTA – Peter SOKOL, Soudobé dějiny: badatelská učebnice dějepisu pro 9. ročník základní školy a víceletá gymnázia, Praha 2022.
 • Kamil ČINÁTL – Juliana CHOMOVÁ – Jiří MAHA – Čeněk PÝCHA, Dějepisné sešity Fučík, Praha 2021. Dostupné online: http://sesity.dejepis21.cz/fucik/
 • Kamil ČINÁTL – Juliána CHOMOVÁ – Jiří MAHA – Čeněk PÝCHA, Dějepisné sešity Toufar, Praha 2016. Dostupné online: http://sesity.dejepis21.cz/
 • Václav ADÁMEK – Kamil ČINÁTL – Karin HOŘENÍ – Jiří MAHA – Jaroslav PINKAS – Čeněk PÝCHA, Obrazy války [výukové DVD], Praha 2014. Dostupné online:  https://obrazyvalky.dejepis21.cz/
 • Kamil ČINÁTL – Jiří MAHA – Čeněk PÝCHA, Historie 1950: příběhy jednoho zázraku [výukové DVD a vzdělávací web], Praha 2014. Dostupné online: http://historie1950.dejepis21.cz/


Úvod > O ústavu > Lidé > Akademičtí pracovníci > Činátl, Kamil