Studium

Ústav českých dějin nabízí možnost kompletního studia v rámci pregraduálního i postgraduálního stupně. Kromě studijního programu Historie s návazností na magisterských Českých dějinách v evropském kontextu se ústav podílí také na učitelských programech dějepisu. Pro oba typy studia je akreditováno i studium doktorské. Zachováno zůstává i rigorózní řízení.

Pro další postup zvolte položku z menu vlevo.

Úvod > Studium