Fenomén moderní války (Ivan Šedivý)

A. Prameny

 • Čestmír AMORT, Kutuzov a Napoleon na Moravě, Praha 1971.
 • Norman ANGELL, The great illusion, B. m., 1910.
 • Antikomunismus – hrozba míru. Kritika teorie a praxe soudobého antikomunismu v otázkách války, míru a armády, Praha 1982.
 • Armáda a národ, Praha 1938.
 • Adolph ASCHER, Gut und Blut fuer unsern Kayser, Wien 1900.
 • Antonín BENČÍK–Jan PAULÍK–Jindřich PECKA, Vojenské otázky československé reformy 1967–1970. Srpen 1968–květen 1971, Praha – Brno 1999.
 • Antonín BENČÍK–Jaromír NAVRÁTIL–Jan PAULÍK, Vojenské otázky československé reformy 1967–1970. Vojenská varianta řešení čs. krize (1967–1968), Praha – Brno 1996.
 • Edvard BENEŠ, Armáda, brannost národa a obrana státu. Projevy presidenta dr. Edvarda Beneše. Z projevů od 18. XII. 1935 – 2. XII. 1937. Uspořádala Vojenská kancelář presidenta republiky, Praha 1937.
 • Edvard BENEŠ, Demokratická armáda, pacifism a zahraniční politika, Praha 1932.
 • Edvard BENEŠ, Projevy – články – rozhovory1935–1938. Ed. Richard Vašek, Praha 2006.
 • Edvard BENEŠ, Světová válka a naše revoluce. Vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa. I–III, Praha 1927–1928.
 • Edvard BENEŠ, Válka a kultura. Studie z filosofie války, Lumír, 23. 4. a 28. 5. 1915, č. 5–6, s. 219–230 a 262–274.
 • Lev Borský, Před válkou o válce. Úvahy o zahraniční politice. Předml. Jan Heidler, Praha 1920.
 • Lev BORSKÝ, Znovudobytí samostatnosti, Praha 1928.
 • Lev BORSKÝ, Z civilního generálního štábu, Praha 1924.
 • Boží bojovníci bratři legionáři, Praha 1920.
 • Vilém BUFKA, Bombardér T-2990 se odmlčel, Praha 1966.
 • Georges CLEMENCEAU, Velikost a bída jednoho vítězství, Praha 1930.
 • Cvičení o užívání zbraně, její částky, jejich čistotné chování, a o některých jiných vojáku potřebných věcech v cís. král. vojsku, Praha 1826.
 • Cvičení ve zbrani jednotlivých vojáků, řad a zdělků cís. král. pěchoty. V češtinu přeložil Tomáš Burian, Praha 1835.
 • Ferdinand ČENSKÝ, Vojenský slovník německo-český (Militärisches deutsch-tschechisches Wörterbuch), Praha 1871.
 • Československá armáda jako oběť i nástroj politické perzekuce. Sborník vybraných dokumentů z let 1948–1953. Ed. Jiří BÍLEK, Praha 2005.
 • Deset let Československé republiky. I, Praha 1928.
 • Deutsche Gesandtschaftsberichte aus Prag. Teil I: Von der Staatsgründung bis zum ersten Kabinett Beneš 1918-1921. Ausgewählt, eingeleitet und kommentiert von Manfred ALEXANDER, München – Wien 1983.
 • František DOBIÁŠ–Vladimír NOVÁK, Meditace na kavalci, tentokráte o otázkách války a míru, Praha 1966.
 • Domov za války (Svědectví účastníků). I–V, ed. Alois Žipek, Praha 1929–1931.
 • Josef DVORSKÝ, Naše vojsko a československý důstojník v projevech T. G. Masaryka, I–II, Hranice nad Bečvou 1931.
 • František FAJTL, Sestřelen, Praha 19682.
 • I. FIKERLE–I. ŽÁČEK, Současná epocha a problém hodnocení válekStudijní materiály HPS, Praha 1968.
 • Filozofické problémy války a míru, Bratislava 1977.
 • J. FISCHER, Případ Petra Korčáka, Brno 1928.
 • Josef FISCHER, Válka a mír v antické filosofii, Praha 1935.
 • [Emanuel sv. p. Salomon FRIEDBERG-MÍROHORSKÝ], Vzpomínky na válečný rok 1866, vyňaté z pamětí vyššího důstojníka, Praha 19062.
 • Milan FUČÍK, Vojenský problém v demokraciiUvedení v soubor otázek národní obrany a pokus o zjištění předpokladů budoucí branné soustavy, Praha b. d. (1920).
 • Klement GOTTWALD, K vojenské politice KSČ. Sest. Vladislav Rybák a Ján Lipták, Praha 19812.
 • Klement GOTTWALD, O otázkách války a obrany vlasti, Praha 1953.
 • Frank HADLER (Hg.), Weg von Österreich! Das Weltkriegsexil von Masaryk und Beneš im Spiegel ihrer Briefe und Aufzeichnungen aus den Jahren 1914 bis 1918. Eine Quellensammlung, Berlin 1995.
 • Zdeněk HAJNÝ (ed.), Niccol? Machiavelli, Úvahy o vládnutí a vojenství, Praha 1986.
 • Vilém Julius HAUNER, Válka, Praha b. d. (1913).
 • A. L. HICKMANN, Die Nationalitäten-Verhältnisse im Mannschaftsstande der k. u. k. gemeinsamen Armee, Wien b. d.
 • J. HIRTENFELD, Der Militär-Maria-Theresien-Orden und Seine Mitglieder. Erste Abtheilung 1757–1802, Wien 1857.
 • Camill HOFFMANN, Politický deník 1932–1939, Praha 2006.
 • Emil HOLÁREK, VálkaCyklus devatenácti obrazů slovem doprovází Jan Rokyta [A. Černý], Praha 1906.
 • Josef HOLEČEK, Nekrvavé obrázky z vojny, Praha 1955.
 • Karel HORA, Moje matka cizinecká legie, Praha 1993.
 • Václav CHOC, Vojenské úkoly české politiky, Praha 1904.
 • Ladislav JANDÁSEK, Za společným cílem, Brno 1923.
 • Filip JÁNSKÝ, Nebeští jezdci, Praha 1990.
 • Jaroslav JAVůREK, Teorie války, míru a mírového soužití, Praha 1975.
 • Marianne JOBST-RIEDER–Alfred PFABIGAN–Manfred WAGNER, Das letzte Vivat. Plakate und Parolen aus der Kriegssammlung der k. k. Hofbibliothek, Wien 1995.
 • Rudolf KALHOUS, Budování armády, Praha 1936.
 • Antonín KALINA, Krví a železem dobyto československé samostatnosti, Praha 1938.
 • Jan KARLÍK, Náš branný systém, jakým jest a měl by být, Praha 1924.
 • John Maynard KEYNES, The Economic Consequences of the Peace, London 1919.
 • Karel KINDL, Militarismus, Kladno 1909.
 • Korespondence T. G. Masaryk – Edvard Beneš 1914–1918. Ed. Dagmar HÁJKOVÁ – Ivan ŠEDIVÝ, Praha 2004.
 • Jan KOVAŘČÍK, Předmět, struktura a funkce marxisticko-leninského učení o válce a armádě, Bratislava 1983.
 • Jan KOVAŘČÍK, Zákony války a uvědomělá činnost lidí, Bratislava 1985.
 • Václav KRÁL, Dny které otřásly Československem, Praha 1975.
 • Jaroslav KRATOCHVÍL, Cesta revoluce, Praha 1928.
 • František Václav KREJČÍ, U sibiřské armády, Praha 1922.
 • Josef KUDELA, Legionáři dnes, Brno 1929.
 • Josef KUDELA, Sokol a legie, Brno 1923.
 • Jaroslav KUNZ, Kus českého života. Obrázky z mládí a z vojenského života, Praha 1929.
 • Jaroslav KUNZ, Náš odboj v zrcadle rakouské vojenské justice, Praha 1930.
 • Jaroslav KUNZ, Poslední hříchy Rakouska, Praha 1932.
 • Jaroslav KUNZ, Za černožlutou oponou, Praha b. d.
 • František KURFÜRST, Válečné dějiny československé, Praha 1937.
 • Josef LAVIČKA, Válka a národ, Praha 1924.
 • Vladimír Iljič LENIN, Clausewitzova kniha „O válce“: Výpisky a poznámky, Praha 1959.
 • Vladimír Iljič LENIN, Imperialismus jako nejvyšší stádium kapitalismu, in: Vladimír Iljič Lenin, Vybrané spisy. I, Praha 1951, s. 738–833.
 • Vladimír Iljič LENIN, O válce, armádě a vojenské vědě. I, II, Praha 1959.
 • Vladimír Iljič LENIN, Stati o vojenství, Praha 1955.
 • Petr LUŇÁK, Plánování nemyslitelného. Československé válečné plány 1950–1990, Praha 2007.
 • Josef Svatopluk MACHAR, Pět roků v kasárnáchVzpomínky a dokumenty, Praha 1927.
 • Karel MARX–Bedřich ENGELS, O vojenství, Praha 1968.
 • Marxismus-leninismus o válce a armádě, Praha 1971.
 • Marxisticko-leninská filozofie a problémy války míru a armády, Praha 1987.
 • Masaryk a revoluční armáda. Uspořádal, úvodem a poznámkami opatřil Jaroslav PAPOUŠEK, Praha 1922.
 • Tomáš Garrigue MASARYK, Cesta demokracie. I. Projevy – články – rozhovory 1918–1920. Ed. Vojtěch Fejlek – Richard Vašek, Praha 2003.
 • Tomáš Garrigue MASARYK, Cesta demokracie. II. Projevy – články – rozhovory 1921–1923. Ed. Richard Vašek – Vojtěch Fejlek, Praha 2007.
 • Tomáš Garrigue MASARYK, Cesta demokracie. III. Projevy – články – rozhovory 1924–1928. Ed. Vojtěch Fejlek, Praha 1994.
 • Tomáš Garrigue MASARYK, Cesta demokracie. IV. Projevy – články – rozhovory 1929–1937. Ed. Vojtěch Fejlek, Praha 1997.
 • Tomáš Garrigue MASARYK, Světová revoluce. Za války a ve válce 1914–1918, Praha 1925.
 • Metodologické problémy vojenské teorie a praxe, Praha 1984.
 • Der Militär-Maria Theresien-Orden. Die Auszeichnungen im Weltkrieg 1914–1918. Auf Anordnung und unter Leitung des GdI z. V. Dr. Carl Freiherrn von BARDOLFF verfaßt von Oskar von HOFMANN und Gustav von HUBKA, Wien 1943.
 • Jan MILLER, Z tradic selského rodu VinduškovaPamátník světové války. Kniha čtvrtá, Praha 1935.
 • Pavel MINAŘÍK–Pavel ŠRÁMEK, Dokumenty československé armády z podzimu 1938. Anketa „Armáda v roce 1938“ – velitelství divizí a vojskových těles zbraní, Historie a vojenství 47, 1998, č. 6, s. 94–124.
 • Pavel MINAŘÍK–Pavel ŠRÁMEK, Dokumenty československé armády z podzimu 1938. Operační dokumentace vyšších velitelství od 24. do 28. září. I. armáda, Historie a vojenství 46, 1997, č. 1, s. 131–158.
 • Pavel MINAŘÍK–Pavel ŠRÁMEK, Dokumenty československé armády z podzimu 1938. Operační dokumentace vyšších velitelství od 26. do 30. září. II. a IV. armáda, Historie a vojenství 46, 1997, č. 3, s. 141–174.
 • Pavel MINAŘÍK–Pavel ŠRÁMEK, Dokumenty československé armády z podzimu 1938. Rozkazy hlavního velitelství od 24. do 28. září, Historie a vojenství 45, 1996, č. 5, s. 83–110.
 • Pavel MINAŘÍK, Polemika: Albrecht z Valdštejna, A-report, 2002, č. 13, s. 29.
 • Emanuel MÍROHORSKÝ–Miroslav TYRŠ–Karel PROCHÁZKA, Válečnictví polní a vojenství. Názorný atlas k Slovníku naučnému. 3. Red. František Ladislav Rieger a Vácslav Zelený, Praha 1868.
 • Mírová čítánka. 1. Válka, Redakcí Pavly MOUDRÉ. 2. nově upr. vydání, Klatovy 1920.
 • Mission militaire française aupr?s de la République Tchécoslovaque 1919–1939. Edition documentaire. Série I: 1919–1925. Vol. 1.: Contrats, accords, status / Francouzská vojenská mise v Československu 1919–1939. Edice dokumentů. Série I: 1919–1925. Sv. 1.: Smlouvy, dohody, statuty. La rédaction – redakce: Radko BŘACH – Fréderic GUELTON, Praha 1999.
 • Emanuel MORAVEC (ed.), Projevy presidenta T. G. Masaryka k vojsku, Praha 1929.
 • Emanuel MORAVEC, Obrana státu, Praha 1937.
 • Emanuel MORAVEC, Válka a vojáci. Otázky, názory, osobnosti. Díl I–II, Praha 1930.
 • Emanuel MORAVEC, Vojáci a doba. Důstojnický stav kdysi a dnes. I–II, Praha 1934.
 • František MORAVEC, Špión, jemuž nevěřili, Praha 1990.
 • Robert MUSIL, Muž bez vlastností, Praha 1998.
 • Obrana socialistického státu, Praha 1974.
 • Památce Zborova 1917–1927, Praha 1927.
 • Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770–1816. Vydává Jindřich Skopec. I–III, Praha 1907, 1910, 1915.
 • Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact, www.php.isn.ethz.ch.
 • Ladislav PAŘÍZEK, Legie sebevrahů, Praha 1974.
 • Jan PATOČKA, Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha 2007.
 • Václav PLETKA, Tam u Králového Hradce, Hradec Králové 1966.
 • Protokolle des Verfassungs-Ausschusses im Oesterreichischen Reichstage 1848–1849. Herausgegeben und eingeleitet von Anton SPRINGER, Leipzig 1885.
 • Předpis služby sprostého vojáka, desátníka, kováře, sedláře a trubače, Praha 1836.
 • Reforma ozbrojených sil České republiky. / Reform of the Armed Forces of the Czech Republic, Praha 2001.
 • František Ladislav RIEGER, Řeči Dra Frant. Ladisl. Riegra a jeho jednání v zákonodárných sborech. Díl I. Z let 1848–1849, Praha 1883.
 • Leopold RICHTER, Válka ve své nahotě. Prapříčiny a následky války. Spolehlivé cesty k udržení míru, Praha 1926.
 • Eduard RÜFFER, Všeobecné dějiny válečné, Praha 1870.
 • Vladislav RYBECKÝ, Teorija i reálnosť vojny, Bukurešť 1980.
 • Sborník dokumentů k vnitřnímu vývoji v českých zemích za 1. světové války 1914–1918. I–IV, Praha 1993–1996.
 • Jaromír SEDLÁK, Socialismus a mírové soužití, Praha 1961.
 • Jaroslav SEIFERT, Přilba hlíny, Praha 1945.
 • Služebný předpis pro sprostého vojáka, svobodníka a bubeníka cís. král. pěchoty, pak částky ručnice pěchoty a o měření a trefení. V češtinu přeložil Tomáš Burian, Praha 1834.
 • Alexander SOMMER-BATĚK, Válka a revoluce. B. m., b. d.
 • Současný stav a perspektivy společenských věd v ČSLA. Zkrácené znění vystoupení na Symposiu k rozvoji společenských věd v ČSLA. Jen pro vnitřní potřebu ČSLA, Praha 1967.
 • Souhrnná hlášení presidia pražského místodržitelství o protistátní, protirakouské a protiválečné činnosti v Čechách 1915–1918. K vydání připravila Libuše OTÁHALOVÁ, Praha 1957.
 • Othmar SPANN, Zur Soziologie und Philosophie des Krieges, Berlin 1913.
 • Statistická příručka Republiky Československé. II, Praha 1925.
 • Statistická příručka Republiky Československé. III, Praha 1928.
 • Statistická ročenka Republiky Československé. IV. Praha 1932.
 • Statistisches Jahrbuch der Čechoslovakischen Republik, Prag 1934.
 • Rudolf S. STEINMETZ, Philosophie des Krieges, Leipzig 1907.
 • Rudolf S. STEINMETZ, Sociologie des Krieges, Leipzig 1929.
 • Josef SÝKORA, Militarism a milice, Praha 1923.
 • Karel ŠMEJKAL, Sociologie vojáka, Praha 1931.
 • Josef ŠNEJDÁREK, Pochoduj nebo zemři, Praha 1994.
 • Tomáš TRNKA, Filosofický problém války, Praha 1917.¨
 • Miroslav VACEK, Proč bych měl mlčet…, Praha 1991.
 • Das Verhalten der Tschechen im Weltkrieg. Die Anfrage der Abg. Schürff, Goll, Hartl, Knirsch, Dr. v. Langenhan und K. H. Wolf im österreichischen Abgeordnetenhause, Wien 1918 (česky Dotaz německých poslanců o chování se českého národa za války I, II. Vyd. Z. TOBOLKA, Praha 1918.).
 • Karel Drahotín Marie VILLANI, Spisy Drahotína Marie barona Villaniho, Praha 1862.
 • Vojenská statistika. Svazek 1, Praha 1928.
 • Vznik Československa 1918. Dokumenty československé zahraniční politiky. K vydání připravili: Antonín KLIMEK, Helena NOVÁČKOVÁ, Milada POLIŠENSKÁ, Ivan ŠTOVÍCEK, Praha 1994.
 • Za novou lidovou armádu. Dokumenty a projevy. Sest. Václav PROKŮPEK, Praha 1945.
 • Zákon o obraně státu s komentářem Jaroslava VORLA, Praha 1936.
 • Z dob našeho probuzení. Sbírka přátelských dopisů některých spisovatelů a vlastenců našich. Úvodem a vysvětlivkami opatřil Ferdinand Čenský, c. k. setník, profesor české řeči a literatury na vojenské akademii v Novém Městě za Vídní, Praha 1875.
 • Zpracování dotazníku ministerstva národní obrany o pěstování vojenských tradic Vojenským ústavem vědeckým, B. m., b. r.
 • Zpráva ministra národní obrany o přípravné činnosti k uskutečnění druhého odstavce § I. bran. zákona, Praha 1921.
 • Ilja ŽÁČEK, Kritika nemarxistických a buržoazních směrů a koncepcí válek, Praha 1975.

B. Odborná literatura

 • Maurice AGULHON, De Gaulle. Dějiny, symbol, mýtus, Praha 2005.
 • Manfred ALEXANDER, Die Rolle der Legionäre in der Ersten Republik, in: Týž, Innenpolitik in der Ersten tschechoslowakischen Republik, Köln b. d., s. 4379.
 • Jan ANGER, Národnostná štruktúra dôstojníckého zboru česko-slovenskej armády v rokoch 1918–1938, Historický časopis 41, 1993, č. 5–6, s. 622–638.
 • Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem 2004.
 • Raymond ARON, Peace and War. A Theory of International Relations, New York – Washington 1968.
 • Pavel BARŠA, Konec filozofie věčného míru, Lidové noviny, 13. 5. 2006
 • František BEDNAŘÍK, V boj! Obrázková kronika československého revolučního hnutí v Itálii 1915–1918, Praha 1927.
 • Pavel BĚLINA, Slavné porážky, hanebná vítězství. O vztahu novodobého českého národa k válečné minulosti, Dějiny a současnost 27, 2005, č. 11, s. 40–43.
 • Pavel BĚLINA–Josef FUČÍK, Válka 1866, Praha 2005.
 • Jan BERÁNEK, Rakouský militarismus a boj proti němu v Čechách, Praha 1955.
 • Das Bild des Krieges im deutschen Denken. Herausgegeben von August FAUST, Stuttgart – Berlin 1941.
 • Jiří BÍLEK–Jaroslav LÁNÍK–Jan ŠACH, Československá armáda v prvním poválečném desetiletí květen 1945–květen 1955, Praha 2006.
 • Jiří BÍLEK – Martin KOLLER, Československá armáda v rámci sovětského bloku: 1945–1989, in: Od Velké Moravy k NATO, Praha 2002, s. 196–207.
 • Jiří BÍLEK, Pétépáci aneb Černí baroni úplne jinak, Plzeň 1996.
 • Jiří BÍLEK, Pomocné technické prapory. O jedné z forem zneužití armády k politické perzekuci, Praha 2002.
 • Jiří BÍLEK, Vojenská věda a vojensko-teoretické myšlení v Československu v letech 1945–1953, in: Věda v Československu 1945–1953. Sborník z konference 18.–19. 11. 1998, Praha 1999, s. 321–336.
 • Jeremy BLACK, Rethinking Military History, London 2004.
 • Silvestr BLÁHA, Co dal Masaryk armádě a brannosti národa, Praha 1990.
 • Kateřina BLÁHOVÁ, „Starou slávou k nové slávě.“ Česká vojenská historiografie v 60. a 70. letech 19. století, in: Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první polovině 20. století. Red. Jiří Rak – Martin Veselý, Ústí nad Labem 2004, s. 75–83.
 • Petr BLAŽEK, Dejte šanci míru! Pacifismus a neoficiální mírové aktivity mládeže v Československu 1980–1989, in: M. Vaněk a kol., Ostrůvky svobody: Kulturní a občanské aktivity mládeže v 80. letech v Československu, Praha 2002, s. 11–105.
 • Petr BLAŽEK, Jaderné hlavice, Československo a Varšavská smlouva po karibské krizi, in: Pražský web pro studenou válku 1, 2002, č. 3, www.pwsv.cz.
 • Petr BLAŽEK (ed.), A nepozdvihne meč… Odpírání vojenské služby v Československu 1948–1989, Praha 2007.
 • Jaroslav BOHÁČ, Kronika československé legie ve Francii. Rota Nazdar 1914–1916, Praha 1938.
 • Zdeněk BOHÁČ, Wilhelm Winkler, Die Totenverluste der öst.-ung. Monarchie nach Nationalitäten. Die Altgliederung der Toten. Ausblicke in die Zukunft. Wien 1919. Recenze in: Československý statistický věstník. I, Praha 1920, s. 67.
 • Detlef BRANDES, Der Weg zur Vertreibung 1938–1945. Pläne und Entscheidungen zum „Transfer“ der Deutschen aus der Tschechoslowakei und aus Polen, München 20052.
 • Miroslav BROFT–Vojtech DANGL–Pavol HORVÁTH–Vojtech KOPČAN–Miroslav MUDRA–Andrej ROMAŇÁK–Anton ŠPIESZ–Vlastimil VÁVRA, Vojenské dějiny Československa. II. 1526–1918, Praha 1986.
 • Maria BRUNNER, Die deutschsprachige Flugblatt- und Plakatpropaganda der Österreich–Ungarischen Monarchie im Ersten Weltkrieg 1914–1918, Diss. Wien 1971.
 • Radko BŘACH, Finanční a další náležitosti francouzských důstojníků sloužících v čs. armádě v letech 1919–1925, Historie a vojenství 47, 1998, č. 2, s. 65–81.
 • Radko BŘACH, První kroky francouzské vojenské mise v Československu (únor–květen 1919), Historie a vojenství 46, 1997, č. 4, s. 4–32.
 • Radko BŘACH, Příjezd francouzské vojenské mise do Prahy v únoru 1919, Historie a vojenství 46, 1997, č. 2, s. 26–48.
 • Radko BŘACH, Úvahy představitelů francouzské vojenské mise z let 1919–1925 o úloze Československa v různých variantách konfliktu, Historie a vojenství 52, 2003, č. 2, s. 284–312.
 • Věra BŘACHOVÁ, Destrukce důstojnického sboru čs. armády po únoru 1948, Historie a vojenství 41, 1992, č. 3, s. 109–127.
 • Tomáš BURIAN, Na památku Morici Fialkovi, Květy 1869, č. 36, 37, 38, s. 286, 294, 302.
 • Vladimír BYSTROV, Osud generála. Komentář k některým dokumentům o životě a tragickém konci Sergeje Vojcechovského, Praha 2007.
 • Jiří BYSTŘICKÝ–Zdeněk ZBOŘIL, Čas války a hranice imunity, Mezinárodní politika 27, 2003, č. 7, s. 4–5.
 • Ladislav CABADA, Bezpečnostní vzdělání v České republice – potřebné nebo zbytečné?, in: Šárka Waisová a kolektiv, Bezpečnost a strategie. Východiska – Stav – Perspektivy, Plzeň 2003, s. 114–127.
 • Ian CASTLE, Aspern and Wagram 1809. Mighty clash of empires. Osprey campaign series 33, London 1994.
 • Martin O´CONNOR, Air Aces of the Austro-Hungarian Empire 1914–1918. I. Mesa 1986.
 • Československá legie ve Francii. Sborník Kruhu francouzských legionářů, vyd. Václav Preininger. Sv. 1–2, Praha 1928–1930.
 • Československo na rozhraní dvou epoch nesvobodySborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války. Uspořádali Zdeňka KOKOŠKOVÁ – Jiří KOCIAN – Stanislav KOKOŠKA, Praha 2005.
 • Ladislav ČERMÁK–Pavel MINAŘÍK–Martin RÁBOŇ–Bedřich ŠKRANKA–Pavel ŠRÁMEK, Když zemřít, tak čestně. Československá armáda v září 1938, Brno 1998.
 • Vojtech DANGL, Národnostná otázka a účasť Slovákov v armáde (1867–1914), Vojenská história 6, 2002, č. 3–4, s. 3–25.
 • István DEÁK, Beyond Nationalism. A Social and Political History of the Habsburg Officer Corps 1848–1918, Oxford – New York – Toronto 1992.
 • Dobrovolná nebo povinná vojenská služba? Přehled stavu profesionalizace v současné Evropě, Vojenské rozhledy 2, 1999, č. 2.
 • Stephan DOLEŽEL, Antičeská filmová propaganda Třetí říše v letech 1938–1939, Historie a vojenství 49, 2000, č. 1, s. 67–86.
 • Jan EICHLER, Vyhodnocování bezpečnostních hrozeb v době studené války, Historie a vojenství 52, 2003, č. 3–4, s. 507–537.
 • Josef ERNST, Der Tschechischunterricht an der militärischen Ausbildungsstätten des 18. a 19. Jahrhunderts, in: 250 Jahre Fremdsprachenausbildung im österreichischen Militär am Beispiel des Tschechischen. Ed. Josef Ernst. Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie Wien 8/2003, Wien 2003, s. 22–34.
 • Niall FERGUSON, Nešťastná válka, Praha 2004.
 • Jiří FIDLER–Petr HAVEL–Petr HOFMAN–Vladimír PILÁT–Andrej ROMAŇÁK– Eduard STEHLÍK, Československá generalitaBiografie. Armádní generálové 1918–1938, Praha 1995.
 • Jiří FIDLER, Generálové legionáři, Brno 1999.
 • Jiří FIDLER–Vladimír FRANCEV–Eduard STEHLÍK, Mobilizovaná československá armáda – iluze a realita, Historie a vojenství 45, 1996, č. 2, s. 167–172.
 • Jiří FIDLER, Reorganizace útocné vozby československé branné moci v září 1938, Historie a vojenství 45, 1996, č. 6, s. 62–86.
 • Jiří FIDLER, Velitelé vyšších velitelství československé branné moci v letech 1918–1939. (Zemští vojenští velitelé a velitelé sborů), Historie a vojenství 48, 1999, č. 4, s. 848–872.
 • Jiří FIDLER, Velitelský sbor sovětských ozbrojených sil na podzim 1938, Historie a vojenství 50, 2001, č. 2, s. 371–395.
 • Jiří FIDLER, Zborov v české vojenské tradici, in: Zborov 1917–1997. Připravil Jan Galandauer, Petr Hofman, Ivan Šedivý, Praha 2007, s. 76–78.
 • Fritz FISCHER, Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielen des kaiserlichen Deutschland 1914/1918, Düsseldorf 1961.
 • Fritz FISCHER, Krieg der Illusionen. Die deutsche Politik von 1911 bis 1914, Düsseldorf 19692.
 • Libor FRANK, Názory vybraných českých parlamentních stran na profesionalizaci ozbrojených sil České republiky, Obrana a strategie 1, 2001, č. 1, s. 47–73.
 • Libor FRANK, Trendy ve vývoji bezpečnostního prostředí České republiky, in: Šárka Waisová a kol., Bezpečnost a strategie. Východiska – Stav – Perspektivy, Plzeň 2003, s. 98–113.
 • Otakar FRANKENBERGER, Zeměbrana českých zemí v roce 1809, Historie a vojenství 18, 1969, č. 2, s. 221–246.
 • Josef FUČÍK, K významu českých zemí pro vznik stálé habsburské armády, Historie a vojenství 49, 2000, č. 2, s. 333–344.
 • Josef FUČÍK, Osmadvacátníci. Spor o českého vojáka Velké války 1914–1918, Praha 2006.
 • Josef FUČÍK, Radeckého úsporné války, in: Radecký a jeho doba / Radetzky und seine Zeit. I, Praha 1992, s. 89–99.
 • Josef FUČÍK, Generál Podhajský, Praha 2009.
 • Christoph FÜHR, Das k.u.k Armeeoberkommando und die Innenpolitik in Österreich 1914–1917, Graz – Wien – Köln 1968.
 • Jan GALANDAUER, Čeští vojáci ve Velké válce a vzájemný obraz Čechů a českých Němců, in: Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století, ed. Jan Křen – Eva Broklová, Praha 1998, s. 76–92.
 • Jan GALANDAUER, 2. 7. 1917. Bitva u Zborova. Česká legenda, Praha 2002.
 • Jan GALANDAUER, František Ferdinand d´Este. Následník trůnu, Praha 2000.
 • Jan GALANDAUER, Povstaňte, až bude třeba! Mýtus bitvy u Zborova, Dějiny a současnost 30, 2008, č. 1, s. 14–16.
 • John Kenneth GALBRAITH, The anatomy of power, London 1984.
 • Jan GEBHART, Proměny válečné propagandy ve světových konfliktech 20. století, Historie a vojenství 49, 2000, č. 1, s. 3–13.
 • Jan GEBHART–Jan KUKLÍK, Velké dějiny zemí Koruny české. XV.a–b, Praha 2006–2007.
 • Arnošt GELLNER, Národy a nacionalismus, Praha 1993.
 • Milan GETTING, Americkí Slováci a vývin čs. myšlienky 1914–1918, Perth Amboy 1933.
 • Martin GILBERT, The Roots of Appeasement, London 1966.
 • Die Habsburgermonarchie 1848–1918. V. Die bewaffnete Macht, Wien 1987.
 • Dagmara HÁJKOVÁ, Role propagandy ve válečných aktivitách T. G. Masaryka od vypuknutí války do ledna 1917, Historie a vojenství 49, 2000, č. 1, s. 14–37.
 • Michael I. HANDEL, Masters of War. Classical Strategic Thought, London 1996.
 • František HANZLÍK–Václav VONDRÁŠEK, Armáda v zápase o politickou moc v Československu v letech 1945–1948, Brno 2004.
 • František HANZLÍK–Václav VONDRÁŠEK, Armáda v zápase o politickou moc v letech 1945–1948, Praha 2006.
 • František HANZLÍK, K problematice budování důstojnického sboru Československé armády v roce 1945. (Přijímání důstojníků v roce 1945 – tzv. první očista), Historie a vojenství 41, 1992, č. 6, s. 76–101.
 • František HANZLÍK–Jaroslav POSPÍŠIL, Soumrak demokracie. Reicinovo obranné zpravodajství na cestě KSČ k moci, Vizovice 2000.
 • František HANZLÍK, Vojenské obranné zpravodajství v zápase o politickou moc. 1945–1950, Praha 2003.
 • Petr HAVEL, Einige Anmerkungen zur tschechischen Militärsprache zu Zeiten Österreich-Ungarns, in: 250 Jahre Fremdsprachenausbildung im österreichischen Militär am Beispiel des Tschechischen. Ed. Josef Ernst. Schriftenreihe der Landesverteidigungskademie Wien 8/2003, Wien 2003, s. 98–102.
 • Petr HAVEL–Andrej ROMAŇÁK, Maršál Radecký. Vojevůdce pěti císařů, Praha 2000.
 • Petr HAVEL, Polní podmaršálek Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský, Historie a vojenství 44, 1995, č. 1, s. 124–137.
 • Petr HAVEL, Sloužit až do roztrhání těla. Doba vojákova „ležení“ od konce třicetileté války dodnes, Dějiny a současnost 28, 2006, č. 12, s. 30–32.
 • Juraj HAVLÍČEK, Národnostné zloženie veliteľského zboru Česko-slovenskej armády v rokoch 1945–1948, in: Z vojenskej histórie Slovenska 1918–1948. Zborník vedeckých štúdií, Trenčín 1994, s. 149–154.
 • Jan HAVRÁNEK, Sociální postavení a mravní kodex c. (a) k. důstojníka a úředníka, in: Od Sarajeva k Velké válce. Ab Sarajewo zum Großen Krieg. I, Praha 1995, s. 122–139.
 • Jan HAVRÁNEK, Sociální postavení a mravní kodex c. (a) k. důstojníka a úredníka, in: Český lev a rakouský orel v 19. století. Böhmischer Löwe und österreichischer Adler im 19. Jahrhundert, uspořádali Zdeněk Hojda a Roman Prahl, Praha 1996, s. 110–119.
 • Eric J. HOBSBAWM, Národy a nacionalismus od roku 1780Program, mýtus, realita. Praha 2000.
 • Jana HODUROVÁ–Josef HAUBELT (ed.), Bertha Suttnerová, laureátka Nobelovy ceny míru 1905, Říčany 2005.
 • Petr HOFMAN, Causa Rudolf Kalhous, in: Český lev a rakouský orel v 19. století. / Böhmischer Löwe und österreichischer Adler im 19. Jahrhundert. Uspoř. Z. Hojda a R. Prahl, Praha 1996, s. 190–196.
 • Zdeněk HOJDA–Jiří POKORNÝ, Pomníky a zapomníky, Praha – Litomyšl 1996.
 • Michael HOWARD, Válka v evropské historii, Brno 1997.
 • Jaroslav HRBEK, Jenom krása nevyhrává. Itálie a druhá světová válka, Dějiny a současnost 25, 2003, č. 6, s. 1–4.
 • Jaroslav HRBEK–Jan NĚMEČEK–Stanislav KOKOŠKA–Zdenko MARŠÁLEK–Petr HOFMAN–Vít SMETANA, Nultá hodina? Československo na jaře 1945 ve strategických souvislostech, Praha 2011.
 • Jaroslav HRBEK–Vít SMETANA–Stanislav KOKOŠKA–Vladimír PILÁT–Petr HOFMAN, Draze zaplacená svoboda. Osvobození Československa 1944–1945, I–II, Praha 2009.
 • Richard HOLMES, Obrazy války. Chování člověka v bitvě, Praha 2001.
 • Samuel HUNTINGTON, The Soldier and the State. The Theory and Politics of Civil-Military Relations, Cambridge (Massachusetts) – London 200015.
 • Marcella HUSOVÁ, Der Spracherwerb tschechischer Soldaten in den k. und k. Garnisonen 1882–1916, in: 250 Jahre Fremdsprachenausbildung im österreichischen Militär am Beispiel des Tschechischen. Ed. Josef Ernst. Schriftenreihe der Landesverteidigungskademie Wien 8/2003, Wien 2003, s. 35–44.
 • Jitka CHMELÍKOVÁ, První světová válka a váleční uprchlíci z Haliče a Bukoviny v Chebu, in: Česká společnost a první světová válka, České Budějovice b. d. (1999), s. 100–107.
 • Sylvestr CHRASTIL, Normalizace československé armády na počátku 70. let, Brno 2002.
 • Tomáš JAKL, Kampfgruppe Wallenstein 4. až 12. května 1945, in: Eliška Fučíková – Ladislav Čepička (edd.), Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae?, Praha 2007, s. 384–387.
 • Josef JANOŠEC a kolektiv, Bezpečnost a obrana České republiky 2015–2025, Brno 2005.
 • Zdeněk JEŽEK, Boje o Slovensko v letech 1918–1919, Praha 1928.
 • Libor JŮN, České země a dobrovolnické sbory habsburské armády v období koaličních a napoleonských válek (1792–1815), in: Napoleonské války a české země, edd. Ivan Šedivý, Pavel Bělina, Jan Vilím, Jan Vlk, Praha 2001, s. 117–138.
 • Libor JůN, Ve znamení VJR. Porážka revoluce z let 1848–1849, in: „Pražské děti“. 300 let od založení 28. pěšího pluku. Sborník příspěvků. Uspoř. Ivan Šedivý, Praha 1998, s. 45–62.
 • John KEEGAN, The Face of Battle. A Study of Agincourt, Waterloo and the Somme, London 1976.
 • John KEEGAN, Historie válečnictví. Vývoj válečnictví od ritualizovaných kmenových bojů doby kamenné až po destruktivní masové války v moderní době, Praha – Plzeň 2004.
 • John KEEGAN, A History of Warfare, New York 1993.
 • Antonín KLIMEK, Velké dějiny zemí Koruny české. XIII. 1918–1929, Praha 2000.
 • Anotnín KLIMEK, Velké dějiny zemí Koruny české. XIV. 1929–1938, Praha 2002.
 • Ivan KLIMEŠ, Jan Bor: Neporažená armáda, Dějiny a současnost 25, 2003, č. 6, s. 17–19.
 • Stanislav KOKOŠKA, Několik poznámek k československé částečné mobilizaci v květnu 1938, in: Pocta profesoru Janu Kuklíkovi, Praha 2000, s. 99–114.
 • Stanislav KOKOŠKA, Praha v květnu 1945. Historie jednoho povstání, Praha 2005.
 • Marie KOLDINSKÁ–Ivan ŠEDIVÝ, Hrob Neznámého vojína. Copak si myslíte, že jsem chtěl zdechnout? Dějiny a současnost 27, 2005, č. 2, s. 10.
 • Marie KOLDINSKÁ–Ivan ŠEDIVÝ, „Pořádně to chlapy změní, když opouštěj‘ opevnění.“ Variace mnichovského mýtu, Dějiny a současnost 29, 2007, č. 9, s. 14–16.
 • Marie KOLDINSKÁ–Ivan ŠEDIVÝ, Smíchovský tank. Jsem zvláštní pomník, a já to vím, Dějiny a současnost 27, 2005, č. 1, s. 10.
 • Marie KOLDINSKÁ–Ivan ŠEDIVÝ, Válka a armáda v českých dějinách. Sociohistorické črty, Praha 2008.
 • Jiří KOŘALKA, Češi v habsburské říši a v Evropě 1815–1914. Sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích, Praha 1996.
 • Jiří KOŘALKA, České rakušanství v 19. století, in: Radecký a jeho doba. Radetzky und seine Zeit. I, Praha 1992, s. 40–53.
 • Milan KOUDELKA, Boje o tvrze Malborget a Predil v květnu roku 1809, Historie a vojenství 47, 1998, č. 1, s. 104–117.
 • Jiří KOVTUN, Masarykův triumf. Příběh konce Velké války, Praha 1991.
 • Ilona KRBCOVÁ, František Kupka a Ota Guttfreund v letech 1914–1918, Historie a vojenství 56, 2007, č. 1, s. 116–118.
 • Ilona KRBCOVÁ, Slovutný kapitán čsl. legií František Kupka, Historie a vojenství 54, 2005, č. 1, s. 121–123.
 • Ludvík KREJČÍ, Obranyschopnost ČSR 1938, Odboj a revoluce 6, 1968, č. 2, s. 14–41.
 • Jan KŘEN, Do emigraceBuržoazní zahraniční odboj 1938–1939, Praha 1963.
 • Jan KŘEN, Dvě století střední Evropy, Praha 2005.
 • Kriegspropaganda in der österreichisch-ungarischen Monarchie und im Deutschen Reich 1914–1918, in: Hans Weigel – Walter Lukan – Max. D. Peyfuss, Jeder Schuss, ein Russ. Jeder Stoss ein Franzos. Literarische und graphische Kriegspropaganda in Deutschland und Österreich 1914–1918, Wien 1983, s. 5–31.
 • Cyril KŘÍŽ–Irena BUKAČOVÁ, Kněz na druhé straně barikády. Italská dobrodružství českého feldkuráta Mensingera, Dějiny a současnost 25, 2003, č. 6, s. 5–7.
 • Jaroslav KŘÍŽEK, Národní gardy v roce 1848. K otázce první ozbrojené moci buržoazie v Čechách, Praha 1954.
 • Jaroslav KUČERA, Minderheit im Nationalstaat. Die Sprachenfrage in den tschechisch-deutschen Beziehungen 1918–1938, München 1999.
 • Martin KUČERA, Názorová reakce představitelů české tvůrčí inteligence na vypuknutí první světové války. Diplomová práce FF UK, Praha 1986.
 • Martin KUČERA, Názory a postoj F. X. Šaldy za první světové války, Český časopis historický 90, 1992, č. 4, s. 537–554.
 • Ladislav KUDRNA, Když nelétali. Život našich letců v Polsku, Francii a Británii za 2. světové války, Praha 2003.
 • Ladislav KUDRNA, Bojovali a umírali v Indočíně. První vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legii, Praha 2010.
 • Jan KUKLÍK, Kontrapropaganda v ilegálním tisku v letech 1939–1941, Historie a vojenství 49, 2000, č. 1, s. 100–113.
 • Jan KUKLÍK, Němci očima Čechů 1939–1943, in: Česká společnost za velkých válek 20. století (pokus o komparaci). Jan Gebhart – Ivan Šedivý (editoři), Praha 2003, s. 57–76.
 • Dagmar KUTÍLKOVÁ, K vývoji československého vojska v Rusku od roku 1914 do památné bitvy u Zborova 1917, in: Zborov 1917–1997. Připravil Historický ústav Armády České republiky: Jan Galandauer, Petr Hofman, Ivan Šedivý, Praha 1997, s. 109–110.
 • František KUTNAR, Obrozenecké vlastenectví a nacionalismus. Příspěvek k národnímu a společenskému obsahu češství doby obrozenské, Praha 2003.
 • Erik J. Leed, No Man´s Land, Combat and Identity in World War I, Cambridge – London – New York – Melbourne 1979.
 • Lennonova zeď v Praze. Neformální shromáždění mládeže na Kampě 1980–1989. Petr BLAŽEK – Roman LAUBE – Filip POSPÍŠIL, Praha 2003.
 • Basil H. LIDDELL HART, Dějiny druhé světové války, Brno 2000.
 • Frank B. LIVINGSTONE, The effects of warfare on biology of the human species, in: War: the anthropology of armed conflict and aggression. Edited by Morton Fired, Marvin Harris and Robert Murphy, Garden City – New York 1968, s. 3–15.
 • Igor LUKEŠ, Mimořádná vojenská opatření v květnu 1938: nová interpretace, Historie a vojenství 44, 1995, č. 5, s. 79–97.
 • Petr LUŇÁK, Za devět dní jsme v Lyonu: Plán použití Československé lidové armády v případě války z roku 1964, Soudobé dějiny 7, 2000, č. 3, s. 403–419.
 • Margaret MACMILLANOVÁ, Mírotvorci. Pařížská konference 1919, Praha 2004.
 • Vladimír MACURA, Znamení zrodu. České obrození jako kulturní typ, Jinočany 1995.
 • Piotr MAJEWSKI, Nierozegrana kampaniaMożlivości obronne Czechoslowacji jesienią 1938 roku, Warszawa 2004.
 • Zdenko MARŠÁLEK, Českoslovenští občané německé národnosti v čs. brigádě ve Velké Británii 1940–1944, Historie a vojenství 46, 1997, č. 2, s. 131–151.
 • Zdenko MARŠÁLEK, Rychlé svazky na závěrečném cvičení čs. armády v roce 1937, Historie a vojenství 51, 2002, č. 2, s. 304–337.
 • Zdenko MARŠÁLEK, Víra – národnost – státní příslušnost. Problém vznikající databáze příslušníků čs. zahraničních jednotek za 2. světové války, in: Identita versus integrita II. Spolužití Čechů, Němců a Židů v oblasti Šumavy a Českého lesa. Příspěvky z mezinárodní konference, která se konala ve dnech 25. a 26. 4. 2007 v Horské synagoze v Hartmanicích. / Identität versus Integrität II. Zusammenleben von Tschechen, Deutschen und Juden auf dem Gebiet des Böhmerwaldes und des Böhmischen Waldes. Beiträge von der internationalen Konferenz, die am 25. und 26. 4. 2007 ind der Bergsynagoge Hartmanitz stattgefunden hat. Editor Iveta Coufalová, Plzeň 2007, s. 195–200.
 • Zdenko MARŠÁLEK-Petr HOFMAN, Dunkerque 1944– 1945, Praha 2010.
 • Jaroslava MILOTOVÁ, Organizace nacistické propagandy a její působení v Protektorátu Čechy a Morava, Historie a vojenství 49, 2000, č. 1, s. 87–99
 • Pavel MINAŘÍK-Pavel ŠRÁMEK, Několik poznámek k mobilizované československé armádě v září 1938, Historie a vojenství 45, 1996, č. 3, s. 139–146.
 • Pavel MINAŘÍK–Pavel ŠRÁMEK, Personální průvodce po mobilizované čs. branné moci v době vyvrcholení mnichovské krize.Ústrední orgány vojenské správy a vyšší velitelství, Historie a vojenství 46, 1997, č. 5, s. 94–130.
 • Pavel MINAŘÍK–Pavel ŠRÁMEK, Personální průvodce po mobilizované čs. branné moci v době vyvrcholení mnichovské krize. Vojsková tělesa, Historie a vojenství 48, 1999, č. 1, s. 154–177.
 • Pavel MINAŘÍK–Pavel ŠRÁMEK, Skutečně za všechno může nepochopení?, Historie a vojenství 45, 1996, č. 4, s. 185–187.
 • Mirjam MORAVCOVÁ, Národní oděv roku 1848. Ke vzniku národně politického symbolu, Praha 1986.
 • Jaromír NAVRÁTIL, Dzúrovo velení ČSLA a jeho nástupnická strategie. (Příspěvek k dějinám roku 1968), I–II, Historie a vojenství 40, 41, 1991, 1992, č. 6 a 1, s. 70–94, 78–102.
 • Stefan Michael NEWERKLA, Josef Valentin Zlobický v kruhu svých předchůdců a současníků, in: Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození. J. V. Zlobický (1743–1810) a současníci: život, dílo, korespondence. Wiener Anteil an den Anfängen der tschechischen nationalen Erneuerung. J. V. Zlobický (1743–1810) und Zeitgenossen: Leben, Werk, Korrespondenz. Josef Vintr – Jana Pleskalová (editoři), Praha 2004.
 • Stefan Michael NEWERKLA, Der österreichische Beitrag zu den Anfängen und Grundlagen der tschechischen Militärterminologie, in: 250 Jahre Fremdsprachenausbildung im österreichischen Militär am Beispiel des Tschechischen. Ed. Josef Ernst. Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie Wien 8/2003, Wien 2003, s. 60–84.
 • Jiří NOVÁK, C. a k. ponorky, Historie a plastikové modelářství 2000, č. 4, s. 2–6.
 • Dirk OETING, Motivation und Gefechtswert. Vom Verhalten des Soldaten im Kriege, Bonn 19902.
 • L. OPPENHEIM, Mezinárodní právo. II. Válka a neutralita, Praha 1925.
 • Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914–1918. 7 Text- und 7 Kartenbände, Register, Wien 1930–1938.
 • Die österreichisch-ungarische Landmacht nach Aufbau, Gliederung, Friedensgarnison, Einteilung und nationaler Zusammensetzung im Sommer 1914 von Oberst a. D. Maximilian EHNL (=Österreich-Ungarns letzter Krieg. Ergänzungsheft IX), Wien 1934.
 • R. A. C. PARKER, Chamberlain and AppeasementBritish Policy and the Coming of the Second World War, London 1993.
 • Milada PAULOVÁ, Balkánské války 1912–1913 a český lid, Praha 1963.
 • David PAZDERA, Mobilizace v roce 1914 jako první krok na cestě ke zformování vojáka Velké války. Pokus o vymezení válečného prožitku českých příslušníků rakousko-uherské armády, Historie a vojenství 47, 1998, č. 3, s. 38–63.
 • Ivo PEJČOCH–Jiří PLACHÝ a kolektiv, Okupace, kolaborace, retribuce, Praha 2010.
 • Jiří PERNES, Až na dno zrady. Emanuel Moravec, Praha 1997.
 • Ferdinand PEROUTKA, Budování státuČeskoslovenská politika v letech popřevratových. I–IV, Praha 1933–1936.
 • Jiří PEŠEK, Spor o knihu Fritze Fischera Der Griff nach der Weltmacht a jeho česká recepce, in: O dějinách a politice. Janu Křenovi k sedmdesátinám. Uspořádali Jiří Pešek a Oldřich Tůma, Ústí nad Labem 2001, s. 163–190.
 • Karel PICHLÍK, Bez legend. Zahraniční odboj 1914–1918. Zápas o československý program, Praha 1991.
 • Karel PICHLÍK–Bohumír KLÍPA–Jitka ZABLOUDILOVÁ, Československé legie 1914–1920, Praha 1996.
 • Karel PICHLÍK, Čeští vojáci proti válce 1914–1915, Praha 1961.
 • Karel PICHLÍK, Rozpad rakousko-uherské armády na podzim 1918, Historie a vojenství 12, 1963, č. 2, s. 266–276.
 • Karel Pichlík, T. G. Masaryk, Antonín Švehla a František Staněk o atentátu, válce a novém následníkovi trůnu. (Z neuveřejněných vzpomínek Bedřicha Hlaváče), in: Od Sarajeva k Velké válce /Ab Sarajewo zum Großen Krieg. I, Praha 1995, s. 87–90.
 • Karel PICHLÍK, Vzpoury navrátilců z ruského zajetí na jaře 1918, Praha 1964.
 • Vladimír PILÁT, The First Group of Czechoslovak Military Doctors in the Korean War, Historie a vojenství 51, 2002, Special Issue, s. 167–198.
 • Vladimír PILÁT, Příprava takzvané Zvláštní skupiny čs. armády k činnosti na linii příměří v Koreji, Historie a vojenství 47, 1998, č. 6, s. 58–83.
 • Jiří PLACHÝ, Kříže a hvězdy od Dunkerque. Černá kniha Čs. samostatné obrněné brigády 1944–1945, Praha 2010.
 • Richard Georg PLASCHKA, Contradicting Ideologies: The Pressure of Ideological Conflicts in the Austro-Hungarian Army of World War I, in: The Habsburg Empire in World War I. Essays on the Intellectual, Military, Political and Economic Aspects of the Habsburg war Effort. Ed. by Robert Kann, Béla Király, Paula S. Fichtner, New York 1977, s. 108–113.
 • Richard Georg PLASCHKA–Horst HASELSTEINER–Arnold SUPPAN, Innere Front. Militärassistenz, Widerstand und Umsturz in der Donaumonarchie 1918. II. Umsturz, Wien 1974.
 • Richard Georg PLASCHKA, Zborov, symbol národní revolty proti Rakousko-Uhersku, in: Zborov 1917–1997. Připravil Historický ústav Armády České republiky: Jan Galandauer, Petr Hofman, Ivan Šedivý, Praha 1997, s. 5–12.
 • Jiří POKORNÝ, Čeští veteráni v užší a širší vlasti, in: Český lev a rakouský orel v 19. století. Böhmischer Löwe und österreichischer Adler im 19. Jahrhundert. Uspořádali Zdeněk Hojda a Roman Prahl, Praha 1996, s. 120–124.
 • Jiří POKORNÝ–Jiří RAK, Památka Radeckého v Čechách. „Když otec Radecký nás k slávě ved“, in: Radecký a jeho doba. Radetzky und seine Zeit. II, Praha 1992, s. 61–66.
 • Josef POLIŠENSKÝ, Revoluce a kontrarevoluce v Rakousku 1848, Praha 1975.
 • Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1526–1918, Kolektiv autorů, Praha 2003.
 • Vítězslav PRCHAL a kol., Mezi Martem a Memorií. Prameny osobní povahy k dějinám 16.–19. století, Pardubice 2011.
 • Jiří RAJLICH-Jiří SEHNAL, Jindřich Kostrba, otec československého letectva, Plastic Kits Revue, 1992, č. 8–9, s 28–30, 24–26.
 • Jiří RAK, Bývali Čechové… České historické mýty a stereotypy, Jinočany 1994.
 • Jiří RAK, Války a zbraně v českém obrození, in: Armáda a společnost v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem 2004, s. 37–53.
 • Jakub RÁKOSNÍK, Valdštejnské oslavy roku 1934, Marginalia Historica 5. Sborník Katedry dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Výzkumného centra pro dějiny vědy, společného pracoviště Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze, 2002, s. 201–241.
 • Condoleezza RICE, The Soviet Union and the Czechoslovak Army, 1948–1983. Uncertain Allegiance, Princeton 1984.
 • Karel RICHTER–Antonín BENČÍK, Kdo byl generál Píka. Portrét čs. vojáka a diplomata, Brno 1997.
 • František ROUBÍK, Národní gardy v Čechách v letech 1848–1851 a jejich registratury, Sborník archivu ministerstva vnitra 2, Praha 1929, s. 163–254.
 • Marcel ROUBÍČEK, První český odborný vojenský časopis a jeho vydavatel Eduard Rüffer (1835–1878), Historie a vojenství 44, 1995, č. 1, s. 121–124.
 • Jan RYDEL, W sluźbie cesarza i króla. Generalowie i admirałowie narodowości polskiej v siłach zbrojnych Austro-Węgier w latach 1868–1918, Kraków 2001.
 • Rudolf SANDER, Druhé slovo autorovo ke kritice článku o válečné československé armádě v září roku 1938, Historie a vojenství 45, 1996, č. 5, s. 153–157.
 • Rudolf SANDER, Kompetence generálního inspektora a náčelníka hlavního štábu čs. branné moci v letech 1918–1939, Historie a vojenství 39, 1990, č. 1, s. 63–83.
 • Rudolf SANDER, Organizační a dislokační vývoj československé armády v letech 1918–1939, in: Sborník archivních prací, 1985, č. 1, s. 3–162.
 • Rudolf SANDER, Slovo autorovo ke kritice článku o válečné československé armádě v září roku 1938, Historie a vojenství 45, 1996, č. 3, s. 147–153.
 • Rudolf SANDER, Válečná československá armáda v září roku 1938. (Část I, II), Historie a vojenství 44, 45, 1995, 1996, č. 6, 1, s. 23–80, 38–64.
 • Martin SEKERA, Čeština v rakouské armádě a v císařské rodině, Dějiny a současnost 16, 1994, č. 2, s. 15–18.
 • Martin SEKERA, Válka v časopisech, časopisy ve válce, in: Jan Gebhart – Ivan Šedivý (editoři), Česká společnost za velkých válek 20. století (pokus o komparaci), Praha 2003, s. 265–292.
 • Ondřej SLAČÁLEK, Z dějin českého antimilitarismu, http://freeweb.starweb.cz/odpor, http://mujweb.cz/www/odpor.
 • Josef SLANINA–Zdeněk VALIŠ, Generál Karel Kutlvašr, Praha 1993.
 • Helena SLAVÍKOVÁ, Zásada ne bis in idem a odpírači vojenské služby – část I. Původní argumentace Nejvyššího soudu, http://zakony.idnes.cz/trestnipravo.asp?r=trestnipravo&c=A031104_015500_trestnipravo_1080.
 • Vít SMETANA, Starosti s osvoboditeli. Vojáci Rudé armády v Československu po skončení války, Dějiny a současnost 27, 2005, č. 5, s. 38–39.
 • Hugo SOKOL, Österreich-Ungarns Seekrieg 1914–1918, Zürich – Leipzig – Wien 1933.
 • Pitirim SOROKIN, Sociologické nauky přítomnosti, Praha 1936.
 • Sovětizace armád střední a jihovýchodní Evropy po 2. světové válce. Sborník příspěvků z konference, Sborník Vojenské akademie v Brně. Řada C–D, Aplikované sociální a ekonomické vědy, 2004, zvláštní číslo.
 • Tomáš STANĚK, Odsun Němců z Československa, Praha 1991.
 • Tomáš STANĚK–Adrian von ARBURG, Organizované divoké odsuny? Úloha ústředních státních orgánů při provádění „evakuace“ německého obyvatelstva (květen až září 1945), Soudobé dějiny 12, 2005, č. 3–4, s. 465–533.
 • Tomáš STANĚK, Poválečné „excesy“ v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování, Praha 2005.
 • Natali STEGMANN (Hrsg.), Die Weltkrieg als symbolische Bezugspunkte: Polen, die Tschechoslowakei und Deutschland nach dem Erstem und Zweiten Weltkrieg, Praha 2009.
 • Natali STEGMANN, Kreigsdeutungen, Staatsgründungen, Sozialpolitik: der Helden- und Opferdiskurs in der Tschechoslowakei 1918–1948, München 2010.
 • Eduard STEHLÍK, Francie a opevňování Československa ve třicátých letech, Historie a vojenství 48, 1999, č. 4, s. 814–847.
 • Eduard STEHLÍK, Mírová organizace čs. branné moci 22. září 1938, Historie a vojenství 46, 1997, č. 3, s. 102–132.
 • Eduard STEHLÍK, Několik osudů, in: 75. výročí Zborova, Praha b. r., b. m., s. 36–43.
 • Eduard STEHLÍK, Organizace výstavby čs. těžkého opevnění ve druhé polovině 30. let, Historie a vojenství 45, 1996, č. 2, s. 74–123.
 • Eduard STEHLÍK, Pevnostní útvary československé armády 1937–1938, Historie a vojenství 46, 1997, č. 1, s. 20–57.
 • Eduard STEHLÍK–Ivan LACH, Vlast a čest byly jim dražší nežli život, Praha 2000.
 • Karel STRAKA, Československá armáda, pilíř obrany státu z let 1932–1939, Praha 2007.
 • Thomas S. SZAYNA, The Military in a Postcommunist Czechoslovakia, Santa Monica 1992.
 • Ivan ŠEDIVÝ, „Bílý oficír“ nebo „poslední Táborita“? K druhému životu Jana Jeníka rytíře z Bratřic, in: Fragmenty dějin. Sborník prací k šedesátinám Jan Gebharta. Upořádali Jan Hájek – Jiří Kocian – Milan Zítko, Praha 2006, s. 139–150.
 • Ivan ŠEDIVÝ, The changing image of heroism and the military ideal in nineteenth-century Austria, in: Magister noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof. PhDr. Janu Havránkovi, CSc., edd Michal Svatoš, Luboš Velek, Alice Velková, Praha 2005, s. 507–516.
 • Ivan ŠEDIVÝ, Česká historiografie vojenství 1989–2002: Témata, metody, osobnosti, problémy, kontexty, Český časopis historický 100, 2002, č. 4, s. 868–901.
 • Ivan ŠEDIVÝ, Češi, české země a Velká válka 1914–1918, Praha 2001.
 • Ivan ŠEDIVÝ, Legionáři a československá armáda 1918–1938, in: České země a Československo v Evropě XIX. a XX. století. Sborník prací k 65. narozeninám prof. dr. Roberta Kvačka. Uspořádali Jindřich Dejmek a Josef Hanzal, Praha 1997, s. 210–211.
 • Ivan ŠEDIVÝ, Opoždění vlastenci: česká národní identita, armáda a brannost v českých vojenských časopisech druhé poloviny 19. století, in: Dějiny ve věku nejistot. Sborník k 70. narozeninám Dušana Třeštíka. Edd. Jan Klápště – Eva Plešková – Josef Žemlička, Praha 2003, s. 276–285.
 • Ivan ŠEDIVÝ, Paměti Emanuela Salomona svobodného pána z Friedbergu- Mírohorského jako pramen k mentalitě rakouského (rakousko-uherského) důstojníka, in: Per saecula ad tempora nostra II. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka (editoři Jiří Mikulec a Miloslav Polívka), Praha 2007, s. 674–678.
 • Ivan ŠEDIVÝ, Rakousko-uherská válečná propaganda 1914–1918, Historie a vojenství 49, 2000, č. 1, s. 38–55.
 • Pavel ŠIMUNIČ, Národnostná otázka v Slovenskej armáde a česko-slovenských zahraničných jednotkách 1939–1945, in: Z vojenskej histórie Slovenska 1918–1948. Zborník vedeckých štúdií, Trenčín 1994, s. 87–119.
 • Jiří ŠOLC, Miliční systém v programu Čs. strany národné socialistické v letech 1919–1938, Historie a vojenství 41, 1992, s. 6, s. 3–29.
 • Pavel ŠRÁMEK, Československá armáda v roce 1938, Brno 1996.
 • Pavel ŠRÁMEK, Personální změny ve velení československé armády v roce 1933, in: O dějinách a politice. Janu Křenovi k sedmdesátinám, Ústí nad Labem 2001, s. 25–35.
 • Jan ŠTAIGL, K niektorým otázkam existencie slovenských národných jednotiek v čs. armáde po 2. svetovej vojne, in: Česko-slovenská historická ročenka, 1996, s. 126–137.
 • Jan ŠTAIGL, K otázke zastúpenia Slovákov v dôstojníckom zbore československej armády po februári 1948, in: Česko-slovenská historická ročenka, 1998, s. 123–130.
 • Jan ŠTAIGL, Slovensko v koncepcii výstavby čs. armády jako vojska prvého operačného sledu sovietského bloku v rokoch 1948–1968, Historie a vojenství 52, 2003, č. 3–4, s. 661–665.
 • Václav ŠTEFANSKÝ, K niektorým problémom postavenia Slovákov v čs. armádě (1918–1939), Vojenská história 1, 1997, č. 2, s. 3–17.
 • František ŠTEIDLER, Československé hnutí na Rusi, Praha 1921.
 • Milan ŠTEMBERA, K některým problémům obrany rozděleného Československa, Vojenské rozhledy 1 (33), 1992, mimořádné číslo, s. 46–51.
 • Karel ŠTEPÁNEK–Pavel MINAŘÍK, Československá lidová armáda na Rýnu. Praha 2007.
 • Milan ŠVANKMAJER, Čechy na sklonku napoleonských válek 1810–1815, Praha 2004.
 • Jan TESAŘ, Mnichovský komplex. Jeho příčiny a následky, Praha 2000.
 • Alvin TOFFLER–Heidi TOFFLEROVÁ, Válka a antiválka. Jak porozumět dnešnímu globálnímu chaosu, Praha 2002.
 • Charles TOWNSHEND, Historie moderní války. Jak se měnil pojem války od 19. století, Praha 2008.
 • Otto URBAN, Česká společnost 1848–1918, Praha 1982.
 • Otto URBAN, Kapitalismus a česká společnost. K otázkám formování české společnosti v 19. století, Praha 1979.
 • Otto URBAN, Vzpomínka na Hradec Králové, Praha 1986.
 • Boris URLANIS, Istorija vojennych potěr, Sankt Petěrburg 1998.
 • Eva VIČAROVÁ, Rakouská vojenská hudba 19. století a Olomouc, Olomouc 2002.
 • Vojenské dějiny Československa. 1–5. Do roku 1526, 1526–1818, 1918–1939, 1939–1945, 1945–1955. Kol. autorů. Hlavní redakce Zdeněk Procházka, Praha 1985–1989.
 • Zorka VRZÁŇOVÁ, Zborov ve vexilologických sbírkách vojenského muzea, in: Zborov 1917–1997. Připravil Historický ústav Armády České republiky: Jan Galandauer, Petr Hofman, Ivan Šedivý, Praha 1997, s. 116–117.
 • Šárka WAISOVÁ a kolektiv, Bezpečnost a strategie. Východiska – Stav – Perspektivy, Plzeň 2003.
 • Was ist Militärgeschichte? Herausgegeben von Thomas KÜHNE und Benjamin
 • ZIEMANN in Verbindung mit dem Arbeitskreis Militärgeschichte e. V. und dem Institut für soziale Bewegungen der Ruhr-Universität Bochum (=Krieg in der Geschichte. Herausgegeben von Stig Förster – Bernhard R. Kroener – Bernd Wegner. Band 6), Paderborn – München – Wien – Zürich 2000.
 • Wilhelm WINKLER, Der Anteil der nichtdeutschen Volksstämme an der öst.-ung. Wehrmacht, Wien 1919.
 • Wilhelm WINKLER, Die Totenverluste der öst.-ung. Monarchie nach Nationalitäten. Die Altgliederung der Toten. Ausblicke in die Zukunft, Wien 1919.
 • Why military history? Editors Klaus-Richard BOEHME and Gunnar ?SELIUS, Stockholm 2000.
 • Quincy WRIGHT, A Study of War, Chicago – London 1965.
 • Jitka ZABLOUDILOVÁ, Generální inspektor J. S. Machar, Historie a vojenství 41, 1992, č. 2, s. 150–171.
 • Jitka ZABLOUDILOVÁ, Příspěvek k tematice propagandy v čs. vojsku v Rusku v letech 1914–1920, Historie a vojenství 49, 2000, č. 1, s. 56–65.
 • Za svobodu. Obrázková kronika československého revolučního hnutí na Rusi 1914–1920, I–IV, vyd. Otakar Vaněk – Vojtěch Holeček – Rudolf Medek, Praha 1922 (1923)–1929.
 • Zbyněk ZEMAN, Edvard Beneš. Politický životopis, Praha 2000.
 • Petr ZÍDEK, Československo a válka v Alžírsku (1954–1962), Historie a vojenství 52, 2003, č. 2, s. 259–283.
 • Petr ZÍDEK, Vývoz zbraní z Československa do zemí třetího světa v letech 1948–1962, Historie a vojenství 51, 2002, č. 3, s. 523–567.
 • Martin ZÜCKERT, Zwischen Nationsidee und staatlicher Realität. Die tschechoslowakische Armee und ihre Nationalitätenpolitik 1918–1938, München 2006.
 • Milan ŽDÍMAL, Memorandum 1968–1990, Bratislava 1992.
 • Milan ŽDÍMAL, Mezioborový tým sociálních výzkumů vědeckotechnické revoluce ve vojenství 1967/1969Dokumentární případová studie, Bratislava 1992.
 • Alois ŽIPEK, Válka národů 1914–1918 a účast českého národa v boji za svobodu. I–V, Praha 1921–1922.
 • J. Z. Rr. ŽUBORIĆ, František A. Zach. Životopisný nástin, Praha 1898.