Historie, současný stav a perspektivy ústavu

Ústav českých dějin Filozofické fakulty UK patří k profilovým pracovištím této fakulty. Současný Ústav českých dějin navazuje na tradici katedry československých dějin, na níž působila řada výrazných osobností, které utvářely české historické myšlení ve 20. století.

Formou bakalářského, magisterského i doktorského studia zajišťuje také vědeckou výchovu a pedagogickou průpravu budoucích odborníků činných ve vzdělávací soustavě, státní správě, v akademické a kulturní sféře i v médiích. Badatelsky se ústav zaměřuje především na výzkum proměn českého (resp. československého) státu, státnosti a společnosti od středověku po současnost.

Priority výzkumu tvoří:

  • středověká a raně novověká společnost optikou literárních pramenů
  • středověké a raně novověké elity
  • politická kultura 19. a 20. století
  • kulturní a intelektuální dějiny normalizace
  • historická paměť
  • didaktika dějepisu
  • historie ve veřejném prostoru

Perspektivy ústavu

Úvod > O ústavu > Historie, současný stav a perspektivy ústavu