Přípravný kurz ke studiu

Historické ústavy přípravné kurzy nepořádají. Zájemce o studium může využít přípravné kurzy pořádané Spolkem studentů historie FF UK, o. s. Tuto méně formální přípravu na přijímací řízení organizují samotní studenti Filozofické fakulty UK, kteří studiem procházejí či nedávno prošli. Kurzy se konají přímo v budově Filozofické fakulty, takže si účastníci si tak mohou zažít atmosféru školy, na kterou se hlásí, v maximální možné míře.

Úvod > Uchazeč > Přípravný kurz ke studiu