Ekrt, Tomáš

 

Mgr. Tomáš Ekrt

 

Kontakt
ekrttomas@seznam.cz

Další vědecké profily:
ORCID

Odborné zaměření

Badatelsky se zaměřuje na české dějiny 11. – 13. století ve středoevropském kontextu. Kromě vývoje v Čechách se jedná zejména o vývoj v Piastovském Polsku. Vyjma politických dějin, se zaměřuje na dobovou historiografii, zejména kronikářství, se zvláštním důrazem na kroniku krakovského biskupa Kadłubka.

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 2021–dosud – České dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Česko-polské vztahy 11. a 12. století pohledem soudobých kronikářů se zvláštním důrazem na kroniku Wincenty Kadłubka
  • 2019–2021 – Historie – české dějiny v evropském kontextu, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Mgr.
  • 2016–2019 – Dějiny antické civilizace – Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Bc.
  • 2012–2016 – Gymnázium Václava Hlavatého Louny, maturita

Přehled zaměstnání (pedagogická činnost)

  • 2022–dosud – lektor přípravných kurzů, Spolek studentů historie FF UK
  • 2019–dosud – učitel (latinský jazyk a dějepis) Gymnázium Václava Hlavatého Louny

Stipendijní a badatelské pobyty v zahraničí

  • červen–červenec 2022 – Erasmus+ a badatelský pobyt, Uniwersytet Wrocławski

Bibliografie:
EKRT, Tomáš. K otázce genealogie Děpolticů. Genealogické a heraldické listy (2022), č. 3, s. 24–32.

Úvod > O ústavu > Lidé > Doktorandi ústavu > Ekrt, Tomáš