Erasmus+

Program Erasmus+ je velmi jednoduchou a mezi studenty jednou z nejvyužívanějších možností, jak vycestovat do zahraniční nejen za studiem. Významným aspektem studijních pobytů na univerzitách v cizině je zcela jistě zdokonalení jazykových kompetencí. Významná je i zkušenost vyjíždějících s nároky a očekáváními vyučujících na evropských institucích, s odlišnými způsoby vedení výuky a metodami práce mnohdy intenzivněji orientovanými na individuální práci studentů, jejich průběžnou přípravu na vyučování a diskusní povahu výuky. Obecně je neopomenutelným zážitek studentského života v zahraničí.

Koordinátorem programu Erasmus+ na Ústavu českých dějin je doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D. Ve věci zahraničních výjezdů v rámci programu Erasmus+ všechny tři historické ústavy vzájemně spolupracují.

Konkrétní informace nalezne zájemce na stránkách zahraničního oddělení Filozofické fakulty.