Karikatura jako historický pramen (Martin Franc – Luboš Velek)

A. Odborná literatura

 • Grit Arnschlidt – Peter Blastenbrei, Mit Zorn und Eifer. Karikaturen aus der Revolution 1848/49, Mannheim 1998.
 • Peter Becher – Jozo Džambo (Hg.), Gleiche Bilder, gleiche Worte. Deutsche, Österreicher und Tschechen in der Karikatur (1848–1948). Ausstellungskatalog / Stejné obrazy, stejná slova. Němci, Rakušané a Češi v karikatuře (1848–1948), München 1997.
 • Mark BRYANT, The Napoleonic Wars in cartoons, London 2009.
 • Blahoslav DOKOUPIL (red.), Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů, Brno 2002.
 • Pavlína FORMÁNKOVÁ, Kampaň proti „americkému brouku“ a její politické souvislosti, Paměť a dějiny 2, 2008, s. 22–38.
 • Martin FRANC, Počátky státu ve světle satirického časopisu Nebojsa, Kuděj 1, 1999, č. 1, s. 47–59.
 • Französische Presse und Pressekarikaturen 1789–1992, Mainz 1992.
 • Václav FRONK, Sebereflexe české společnosti. Přelom 19. a 20. století v perspektivě humoristických časopisů, Praha 2011.
 • TÝŽ, Tělo a emoce v českých humoristických a satirických časopisech na přelomu 19. a 20. století, in: Taťána Petrasová – Pavla Machalíková (vyd.), Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století, Praha 2010, s. 119–128.
 • Eduard Fuchs, Die Karikatur der europäischen Völker, München 1921.
 • Richard W. GASSEN, Liberalnichtofsky und der deutsche Michel. Die Karikatur in der Revolution von 1848/49, Ludwigshafen 1988.
 • Hans-Hennig HAHN, Historische Stereotypenforschung. Methodische Überlegungen und empirische Befunde, Braunschweig 1995.
 • Murray G. HALL – Franz KADRNOSKA – Friedrich KORNAUTH – Wendelin SCHMIDT-DENGLER, Die Muskete. Kultur- und Sozialgeschichte im Spiegel einer satirisch-humoristischen Zeitschrift 1905–1941, Wien 1983.
 • Jiří HANUŠ, Karikatura elit v díle Franze Werfela Píseň o Bernadettě, in: Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Jiří Maliř (vyd.), Občanské elity a obecní samospráva 1848–1948, Brno 2006.
 • Jaroslav HAŠEK, Galerie karikatur 1910–1914, Praha 1964.
 • Johannes HOFFMANN, Stereotypen, Vorurteile, Völkerbilder in Ost und West, in Wissenschaft und Unterricht. Eine Bibliographie, Wiesbaden 1986.
 • Adolf Hoffmeister, Sto let české karikatury, Praha 1955.
 • Maurice HORN (ed.), The World encyclopedia of cartoons, New York 1980.
 • Wolfgang K. HÜNIG, British and German cartoons as weapons in World War I : invectives and ideology of political cartoons, a cognitive linguistics approach, Frankfurt a. M. 2002.
 • Milan JANKOVIČ – Radko PYTLÍK, Trn v zcadle doby, Praha 1984.
 • Rudolf JAWORSKI, Jungtschechische Karikaturen zum Nationalitätenstreit in Oesterreich-Ungarn. Die Prager „Šípy” (1887–1907), Bohemia 22, 1981, s. 300–341.
 • Jiří KNAPÍK – Martin FRANC a kol., Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967, Praha 2011.
 • Ursula E. KOCH – Pierre-Paul SAGAVE, Le Charivari. Die Geschichte einer Pariser Tageszeitung im Kampf um die Republik (1832–1882), Köln 1984.
 • László KONTLER, Pride and Prejudice. National Stereotypes in 19th and 20th Century Europe East to West, Budapest 1995.
 • Jiří Kořalka, Národní stereotypy v české a německé politické karikatuře, in: Proudy české umělecké tvorby v 19. století. Smích v umění, Praha 1991, s. 63–70.
 • Walter Koschatzky, Karikatur und Satire. Fünf Jahrhunderte Zeitkritik, München 1992.
 • Jan KŘEN – Eva BROKLOVÁ (vyd.), Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století, Praha 1998.
 • Berthold Löffler, Das westdeutsche Polenbild – einige Stereotype und notwendige Korrekturen in der Perzeptions eines “fernen Nachbarn”, in: Gerd Meyer (Hg.), Die politische Kultur Polens, Tübingen 1989, s. 307–328.
 • Wolfgang Marienfeld, Die Geschichte des Deutschlandproblems im Spiegel der politischen Karikatur, Hannover 1991.
 • Jan Neruda, Podobizny a karikatury. I, Praha 1915.
 • Iveta NEUSCHLOVÁ, Literární a výtvarná tématika v časopise Nebojsa 1918–1919, bakalářská práce, Brno 2010.
 • Harald Olbrich – Klaus Haese (Hg.), Sozialistische deutsche Karikatur 1848–1978. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979.
 • Ulrich OTTO, Die historisch-politischen Lieder und Karikaturen des Vormärz und der Revolution von 1848/1849, Köln 1982.
 • Jiří PERNES, Dějiny Československa očima Dikobrazu: 1945–1990, Brno 2003.
 • Martina PETEROVÁ, Němci v české karikatuře. Proměna obrazu Němců ve 20. století, Přerov 2001.
 • Georg Piltz, Geschichte der europäischen Karikatur, Berlin 1976.
 • Roman Prahl – Vojtěch Lahoda, Karikatura a umělecké dílo. Ke genezi moderního umění, in: Proudy české umělecké tvorby v 19. století. Smích v umění, Praha 1991, s. 221–229.
 • Radko Pytlík, Český kreslený humor 20. století, Praha 1988.
 • Jaroslava RAGUĽOVÁ, Do boja za národ s humorom. Vtipkári a slovenská otázka v medzivojnovom období, in: Valerián Bystrický – Jaroslava Roguľová (vyd.), Storočie propagandy. Slovensko v osidlách ideológií. Bratislava 2005, s. 75–86.
 • Jiří RAK, Das Stereotyp des Deutschen im tschechischen historischen Bewusstsein, ÖOH 31, 1989, s. 88–102.
 • František ROUBÍK, Rok 1848 v obrázcích a karikaturách, Praha 1948.
 • Anton Sailer, Die Karikatur. Ihre Geschichte, ihre Stilformen und ihr Einsatz in der Werbung, München 1969.
 • Blanka SOUKUPOVÁ, Česká společnost před sto lety. Identita, stereotyp, mýtus, Praha 2000.
 • Arnold SUPPAN, Der Nachbar als Freund und Feind. Wechselseitige Geschichtsbilder und nationale Stereotypen im südslawischen und österreichischen Bereich, ÖOH 29, 1987, s. 295–322.
 • TÝŽ, Nationale Stereotypen in der Karikatur. Osterreich und seine Nachbarn in Ostmitteleuropa, in: Herwig Wolfram – Walter Pohl (Hg.), Probleme der Geschichte Oesterreichs und ihrer Darstellung, Wien 1991, s. 259–283.
 • Tomasz Szarota, Niemiecki Michel. Dzieje narodowego symbolu i autostereotypu, Warszawa 1988.
 • Zdeněk ŠESTÁK, Útoky na T. G. Masaryka v Humoristických listech od hilsneriády do počátku první světové války, Masarykův sborník 13, 2006, s. 277–311.
 • Jiří ŠTAIF, Tři pokusy o karikaturu, resp. karikování Gollovy školy (Václav Řezníček, Jan Herben a Jan Slavík), in: Bohumil Jiroušek – Josef Blüml – Dagmar Blümlová (vyd.), Jaroslav Goll a jeho žáci, České Budějovice 2005, s. 293–307.
 • Jaroslav ŠVEHLA, Česká karikatura v XIX. Století, Praha 1941.
 • Vladimír THIELE (uspoř.), Bidlova čítanka, Praha 1959.
 • V okovech smíchu, Praha 2006.
 • Erich WITZMANN, Herr Biedermeier auf der Barrikade. Wiener Karikaturen aus dem Revolutionsjahr 1848, Wien 1987.
 • Peter ZELENÁK, Šepkajúci oponenti. Nesúhlas s nástupom komunizmu na Slovensku, in: Valerián Bystrický – Jaroslava Roguľová (vyd.), Storočie propagandy. Slovensko v osidlách ideológií. Bratislava 2005, s. 149–160.
Úvod > Studium > Studijní materiály > Základní problémy studia soudobých a moderních dějin > Karikatura jako historický pramen (Martin Franc – Luboš Velek)