Skořepa, Václav

 

Mgr. Václav Skořepa

 

Kontakt
vasek.skorepa@seznam.cz

Další vědecké profily:
ORCID

Odborné zaměření

Politické a intelektuální dějiny Československa a Polska po roce 1945, se zaměřením na disent a neoficiální sféru.

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2020–dosud – České dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Koncept sebeorganizace v disentu a postdisentu v Československu a Polsku
 • 2016–2020 – Obecné dějiny: obecné a komparativní dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Mgr.
 • 2013–2016 – Historie – evropské dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Bc.
 • 2009–2013 – Akademické gymnázium, Štěpánská, Praha, maturita

Přehled zaměstnání

 • 2023–dosud – výzkumný pracovník, grantový projekt Dějiny Charty 77 v domácí a transnacionální perspektivě, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
 • 2021–2022 – příprava výstavy Průzkum života politickým bojem: Jaroslav Šabata (1927–2012) a Charta 77 (45 let), Masarykova demokratická akademie – Moravské zemské muzeum
 • 2020–2022 – rešerše v grantovém projektu Český levicový exil 1968–1989, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
 • 2017–2018 – rešerše v projektu How Women´s Rights Became Human Rights: Gender, Socialism and Postsocialism in Global History, University of Liverpool
 • 2016–2019 – knihovník, Historický kabinetu FF UK

Pedagogická činnost

 • 2022–2023 – lektor (společná výukja) kurzu Esej ve střední Evropě: myšlenky o prostoru, kultuře a identitě, Katedra středoevropských studií FF UK
 • 2020–2022 – přednášející na přípravných kurzech, Spolek studentů historie FF UK

Stipendijní a badatelské pobyty v zahraničí

 • 2022 – badatelský pobyt, Varšava, Gdaňsk, Polsko
 • 2017–2018 – Erasmus+, Uniwersytet Warszawski, Polsko
Bibliografie

JELÍNEK, Lukáš, SKOŘEPA, Václav, Levicový disident, in: EICHLER, Patrik, ANDĚLOVÁ, Kristina (eds.), Průzkum života politickým bojem: Jaroslav Šabata (1927–2012) a Charta 77 (45 let), Brno: Moravské zemské muzeum, 2022, s. 41–46.
SKOŘEPA, Václav, Kritickým hlasem proti konformitě: disidentské dědictví Jana Tesaře, in: Kontradikce, roč. 5, 2021, č. 1–2, s. 159–164. Odkaz na online verzi: https://kontradikce.flu.cas.cz/obsah-online/155

Recenze:
TESAŘ, Jan, Co počít ve vlkově břiše. Práce o vytváření struktur občanské společnosti z let 1968–1980, Praha: Triáda, 2018.

Úvod > O ústavu > Lidé > Doktorandi ústavu > Skořepa, Václav