Nacionalizmus ako predmet výskumu moderných dejín (Miroslav Michela)

A. Odborná literatura

 • Hugh L. AGNEW, New states, old identities? The Czech Republic, Slovakia, and historical understandings of statehood, in: Nationalities Papers, roč. 28, 2000, č. 4, s. 619-650.
 • Hugh L. AGNEW, Origins of the Czech National Renascence, Pittsburgh 1993.
 • Peter ALTER, Nationalism, London 1992.
 • Benedict ANDERSON, Představy společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismu, Praha 2008.
 • John AMSTRONG, Nations before Nationalism, Chapel Hill 1982.
 • Eleonóra BABEJOVÁ, Fin-de-Siecle Pressburg. Conflict & Cultural Coexistence in Bratislava 1897-1914, Boulder 2003.
 • Elisabet BAKKE, Doomed to failure? The Czechoslovak nation project and the Slovak autonomist reaction 1919–1938, Oslo 1999 (volně přístupné na: http://folk.uio.no/stveb1/Doomed_to_failure_links.html).
 • Etienne BALIBAR, Immanuel WALLERSTEIN, Race, nation, class: ambiguous identities, London 1991.
 • Karen BARKEY, Mark von HAGEN (eds.), After Empire. Multiethnic Societes adn Nation-Building, Boulder 1997.
 • Friderik BARTH, Ethnic groups and boundaries: the social organization of social diffrerence, Boston 1969.
 • Peter BERGER, Thomas LUCKMANN, Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění, Brno 1999.
 • Michael BILLIG, Banal Nationalism, London 1995.
 • Michael BRANCH (ed.), National History and Identity, Helsinki 1999.
 • Paul R. BRASS, Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison, London 1991.
 • John BREUILLY, Nationalism and the State, Manchaster 1993.
 • Peter BROCK, Gordon H. SKILLING (eds.), The Czech renascence of the nineteenth century, Toronto 1970.
 • Eva BROKLOVÁ, Politický nebo etnický národ? in: Český časopis historický, roč.100, 2002, č. 1, s. 379-394.
 • Rogers BRUBAKER, Mara LOVEMAN, Peter STAMATOV, Ethnicity as Cognition, in: Theory and Society, roč. 33, 2004, č. 1, s. 31-64.
 • Rogers BRUBAKER, Ethnicity without groups. Cambridge 2004.
 • Rogers BRUBAKER, Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe, Cambridge 1996.
 • Rogers BRUBAKER a kol., Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town, Princeton 2006.
 • Janusz BUGAJSKI, Ethnic politics in Eastern Europe: a guide to nationality policies,
 • organizations and parties, London 1995.
 • Craig CALHOUN, Nationalism, Buckingham 1997.
 • Gary COHEN, The Politics of Ethnic Survival: Germans in Prague, 1861-1914, Princenton 1981.
 • Walker CONNOR, The national question in Marxist-Leninist theory and stratégy, Princeton 1984.
 • Walker CONNOR, Ethnonationalism. The Quest for Understanding, Princeton 1994.
 • Karl CORDELL (ed.), The Politics of Ethnicity in Central Europe, London 2000.
 • Rudolf CHMEL (ed.), Slovenská otázka v 20. storočí, Bratislava 1997.
 • Otto DANN, Nation und Nationalismus in Deutschland 1770-1990, München 1993.
 • István DEÁK, Assimilation nad Nationalism in East Central Europe during the Last Century of Habsburg Rule, Pittsburgh 1983.
 • István DEÁK, Beyond Nationalism: Social and Political History of the Habsburg Officer Corps, 1848-1918, New York 1990.
 • Karl W. DEUTSCH, Nationalism and Social Communication, New York 1953.
 • Anna M. DRABEK, The concept of ‘nation’ in Bohemia and Moravia at the turn of the
 • 19th century, in: History of European Ideas, roč. 15, 1992, s. 305–311.
 • Peter DRÁĽ – Andrej FINDOR a kol. Ako skúmať národ. Deväť štúdií o etnicite a nacionalizme, Brno 2009. (voľne prístupné na www.forumhistoriae.sk)
 • Geoff ELEY, Ronald Grigor SUNY (eds.), Becoming national, New York 1996.
 • Thomas Hillard ERIKSEN, Ethnicity and Nationalism : anthropological perspectives, London 2002.
 • Bernd ESTEL, Tilman MAYER (eds.), Das Prinzip Nation in modernen Gesellschaften, Opladen 1994.
 • Michaela FERENCOVÁ, Od ľudu k národu: Vytváranie národnej kultúry v etnografickej produkcii v socialistickom Československu a Maďarsku, in: Etnologické rozpravy, roč. 13, 2006, č. 2, s. 104–133.
 • Andrej FINDOR, Národná identita ako naratívna konštrukcia, in: Sociológia, roč. 32, 2000, č. 1, s. 57–79.
 • Andrej FINDOR, Limity a možnosti skúmania „národov“: od reálnych skupín ku kategóriám praxe, in: Sociológia, roč. 38, 2006, č. 4, s. 313-326.
 • Andrej FINDOR, Historické reprezentácie: Teória a príklad nacionalizácie „kultúrnej nadradenosti“, in: Filozofia, roč. 63, 2008, č. 5, s. 407-416.
 • Alice FREIFELD, Nationalism and the Crowd in Liberal Hungary, 1848-1914, Baltimore 2000.
 • Arnošt, GELLNER, Národy a nacionalismus, Praha 1993.
 • Ernest GELLNER, Nacionalismus, Brno 2003.
 • Ernest GELLNER, Nations and nationalism, London 1983.
 • Clifford GEERTZ, Interpretace kultur. Vybrané eseje, Praha 2000.
 • Anthony GIDDENS, The Nation State and Violence, Cambridge 1985.
 • Bernhard GIESEN (ed.), Nationale und kulturelle Identität, Frankfurt/M. 1996.
 • Francisco GIL-WHITE, Are Ethnic Groups Biological “Species” to the Human Brain? Essentialism in Our Cognition of Some Social Categories, in: Current Anthropology, roč. 42, 2001, č. 4, s. 515-536.
 • Francisco GIL-WHITE, The Study of Ethnicity and Nationalism Needs Better Categories: Cleaning up the Confusions that Result from Blurring Analytic and Lay Concepts, in: Journal of Bioeconomics, roč. 7, 2005, č. 3, s. 239-270.
 • Liah GREENFELD, Nationalism. Five roads to modernity, Cambridge 1992.
 • John A. HALL (ed.), The State of the Nation. Ernest Gellner and the Theory of Nationalism, Cambridge 1998.
 • Adrian HASTINGS, The Construction of Nationhood. Ethnicity, Religion and Nationalism, Cambridge 1997.
 • Carlton HAYES, The historical evolution of modern nationalism, New York 1948.
 • Heinz-Gerhart HAUPT, Michael G. MÜLLER, Stuart WOOLF (eds.), Regional and National Identities in Europe in the XIXth and XXth Centuries, The Hague 1998.
 • Miloš HAVELKA, Spor o smysl českých dějin 1895–1938, Praha 1995.
 • Louk HAGENDOORN, György CSEPELI, Henk DEKKER (eds.), European Nations and Nationalism. Theoretical and historical perspectives, London 2000.
 • Michael HETCHER, Containing Nationalism, Oxford 2000.
 • Ulrike von HIRSCHHAUSEN, Jörn LEONHARD (eds.), Nationalismen in Europa. West- und Osteuropa im Vergleich, Göttingen 2001.
 • Lawrence A. HIRSCHFELD, On a Folk Theory of Society: Children, Evolution, and Mental Representations of Social Groups, in: Personality and Social Psychology Review, roč. 5, 2001, č. 2, s. 107-117.
 • Lawrence A. HIRSCHFELD, Race in the Making. Cognition, Culture, and the Child’s Construction of Human Kinds, Cambridge 1996.
 • Tomáš HIRT, Přehled nejasností spjatých s konceptem etnicity v perspektivě post-barthovských přístupů, In: antropologie.zcu.cz/prehled-nejasnosti-spjatych-s-konceptem-etnicit.
 • Eric HOBSBAWM, Národy a nacionalismus od roku 1780. Program, mýtus, realita. Brno 2000.
 • Eric HOBSBAWM – Terence RANGER (eds.), The Invention of Tradition, Cambridge 1983.
 • Eric HOBSBAWM, The Social Function of the Past: Some Questions, in: Past and Present, roč. 55, 1972, s. 3-17.
 • Ladislav HOLÝ, Malý český člověk a skvělý český národ. Národní identita a postkomunistická transformace společnosti, Praha 2001.
 • Donald L. HOROWITZ, Ethnic groups in conflict, Berkeley 1985.
 • Miroslav HROCH, Evropská národní hnutí v 19. století. Společenské předpoklady vzniku novodobých národů, Praha 1986.
 • Miroslav HROCH, Národy nejsou dílem náhody, Praha 2010.
 • Miroslav HROCH (ed.), Pohledy na národ a nacionalizmus. Čítanka textů, Praha 2003.
 • Miroslav HROCH, V národním zájmu. Požadavky a cíle evropských národních hnutí 19. století v komparativní perspektivě, Praha 1999.
 • John HUTCHINSON, Modern nationalism, London 1994.
 • John HUTCHINSON, Anthony D. SMITH (eds.), Nationalism, New York 1994.
 • John HUTCHINSON, Anthony D. SMITH (eds.) (1996): Ethnicity, New York 1996.
 • Atsuko ICHIJO, Gordana UZELAC (eds.), When is the Nation? Towards an Understanding of Theories of Nationalism, London 2005.
 • Paul JAMES, Nation Formation. Towards a Theory of Abstract Community, London 1996.
 • Drahoš JANČÍK – Eduard KUBŮ a kol. Nacionalismus zvaný hospodářský, Praha 2011.
 • Richard JENKINS, Rethinking Ethnicity: Arguments and Explorations, London 1997.
 • Owen V. JOHNSON, Slovakia 1918–1938. Education and the making of a nation, Boulder 1985.
 • Martin KANOVSKÝ, Sociálne reprezentácie – Kognitívny výskumný program, in: Filozofia, roč. 63, 2008, č. 5, s. 397-406.
 • Martin KANOVSKÝ, Esencializmus a etnicita: sociálno-kognitívne vysvetlenie reprezentovania sociálnych skupín, in: Sociologický časopis, roč. 45, 2009, č. 2, s. 345-368.
 • Endre KISS, A Typology of Nineteenth Century Concepts of Nationhood, in: East European Quarterly, roč. 30, 1996, č. 1, s. 47-62.
 • František KAUTMAN, Nadějě a úskalí českého nacionalismu. Viktor Dyk v českém politickém životě, Praha 1992.
 • Gabriela KILIÁNOVÁ–Eva KOWALSKÁ–Eva KREKOVIČOVÁ (eds.), My a tí druhí v modernej spoločnosti, Bratislava 2009.
 • Michael KEATING, Nations against the State. The Politics of Nationalism in Quebec, Catalonia and Scotland, London 1996.
 • Elie KEDOURIE, Nationalism, Oxford 1993.
 • Aira KEMILÄINEN, Nationalism. Problems concerning the word, the concept and the classification, Jyväskylä 1964.
 • Jeremy KING, Budweisers into Czechs and Germans, Princenton 2002.
 • Hans KOHN, The idea of nationalism. A study in its origins and background, New York 1944.
 • László KONTLER (ed.), Pride and Prejudice: National Stereotypes in 19th and 20th Century Europe East toWest, Budapest 1995.
 • Jiří KOŘALKA, Participation of lower middle and working classes in the Czech national
 • movement during the 19th century, Florencia 1993.
 • Jiří KOŘALKA, Češi v Habsburské Říši a v Evropě 1815-1914: sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích, Praha 1996.
 • Eduard KREKOVIČ–Elena MANNOVÁ–Eva KREKOVIČOVÁ (eds.), Mýty naše slovenské, Bratislava 2005.
 • Jan KŘEN, Historické proměny češství, Praha 1992.
 • Will KYMLICKA (ed.), The rights of minority cultures, Oxford 1996.
 • Jaroslav KUČERA, Politický či přirozený národ? K pojetí národa v československém právním řádu meziválečného období, in: Český časopis historický, roč. 99, 2001, č. 3, s. 548-568.
 • Dieter LANGEWIESCHE, Nation, Nationalismus, Nationalstaat: Forschungsstand und
 • Forschungsperspektiven, in: Neue Politische Literatur, roč. 40, 1995, č. 2, str. 190-236.
 • Dieter LANGEWIESCHE, Staat, Nation und Föderation in der europäischen Geschichte, Münster 2008.
 • Eugen LEMBERG, Nationalismus. 1. Psychologie und Geschichte. 2. Soziologie und polit. Pädagogik, Hamburg 1964.
 • Athena S. LEOUSSI-Steven E. GROSBY (eds.), Nationalism and Ethnosymbolism. History, Culture and Ethnicity in the Formation of Nations, Edinburgh 2007.
 • Walter LUKAN-Arnold SUPPAN (eds.), Nationalitäten und Identitäten in Ostmitteleuropa, Vienna 1995.
 • Vladimír MACURA, Český sen, Praha 1998.
 • Siniša MALEŠEVIĆ, Identity as Ideology: Understanding Ethnicity and Nationalism, New York 2006.
 • Siniša MALEŠEVIĆ, The Sociology of Ethnicity, London 2004.
 • Siniša MALEŠEVIĆ, Mark HAUGAARD (eds.), Making Sense of Collecitivity: Ethnicity, Nationalism and Globalization, London 2002.
 • Alexander MAXWELL, Choosing Slovakia: Slavic Hungary, the Czechoslovak Language, and Accidental Nationalism, London 2009.
 • Alexander MAXWELL (ed.), The East-West Discourse. Symbolic Geography and its Consequences, Oxford 2011.
 • Alexander MAXWELL, Typologies and phases in nationalism studies: Hroch’s A-B-C schema as a basis for comparative terminology, in: Nationalities Papers, roč. 38, 2010, č. 6 , s. 865-880.
 • David McCRONE, The Sociology of Nationalism: Tomorrow’s Ancestors, London 1998.
 • Jiří MUSIL (ed.), The end of Czechoslovakia, Budapest 1995.
 • Tom NAIRN, The Break-up of Britain: Crisis and Neo-nationalism, London 1977.
 • Umut ÖZKIRIMLI, Theories of Nationalism: A Critical Introduction, New York 2000.
 • Josef PETRÁŇ a kol. Počátky českého národního obrození 1770–1791, Praha 1990.
 • Jiří POKORNÝ-Luboš VELEK-Alice VELKOVÁ (eds.), Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století: Pocta Jiřímu Kořalkovi k 75. narozeninám. Praha 2007.
 • Robert G. PYNSENT, Pátrání po identitě, Praha 1996.
 • Jiří RAK, Bývalí Čechové. České historické mýty a stereotypy, Praha 1994.
 • Miloš ŘEZNÍK, Formování moderního národa (Evropské „dlouhé“ 19. Století), Praha 2003.
 • Aviel ROSHWALD, Ethnic Nationalism and the Fall of Empires. Central Europe, Russia and the Middle East, 1914-1923, London 2001.
 • Richard L. RUDOLPH, David F. GOOD (eds.), Nationalism and Empire. The Habsburg Empire and the Soviet Union, New York 1992.
 • Theodor SCHIEDER, Nationalismus und Nationalstaat. Studien zum nationalen Problem im
 • modernen Europa, Göttingen 1991.
 • Hugh SETON-WATSON, Nations and States. An Inquiry into the Origins of Nations and the Politics of Nationalism, Boulder 1977.
 • Carol SKALNIK LEFF, National Conflict in Czechoslovakia: The Making and Remaking of a State, 1918-1987, Princeton 1988.
 • Jaroslav SKUPNIK, Cultura unum, či e pluribus unum? Kulturněexkluzivní koncept národa a národní identity, in: Český lid, roč. 84, 1997, č. 1, s. 65-76.
 • Anthony D. SMITH, National identity, London 1991.
 • Anthony D. SMITH, Nationalism. Theory. History. Ideology, Cambridge 2001.
 • Anthony D. SMITH, Nationalism and Modernism, London 1998.
 • Anthony D. SMITH, Nations and nationalism in a global era, Cambridge 1995.
 • Anthony D. SMITH, Myths and Memories of the Nation, Oxford 1999.
 • Anthony D. SMITH, The Ethnic Origins of Nations, Oxford 1986.
 • Anthony D. SMITH, The Nation in History: Historiographical Debates about Ethnicity and Nationalism, Cambridge 2000.
 • Anthony D. SMITH, Theories of nationalism, New York 1983.
 • Louis L. SNYDER, Encyclopedia of Nationalism, London 1990.
 • Rudolf SPETH, Nation und Revolution. Politische Mythen im 19. Jahrhundert, Opladen 2000.
 • Peter F. SUGAR, Ivo J. LEDERER (eds.), Nationalism in Eastern Europe, London 1994.
 • Vít STROBACH, Tělo, židovství, bolševismus a český nacionalismus (1918-1920), in: Střed/Centre, roč. 2, 2010, č. 2, s. 23-53.
 • Mikuláš TEICH-Roy PORTER (eds.), The national question in Europe in historical
 • context, New York 1993.
 • Charles TILLY (ed.), The formation of national states in Western Europe, Princeton 1975.
 • Heiner TIMMERMANN (ed.), Die Entstehung der Nationalbewegung in Europa 1750–1849, Berlin 1993.
 • Richard VAŠEK-Jan RYCHLÍK (eds.), Formování moderních národů ve střední a východní Evropě v 19. a 20. století, Praha 2010.
 • Katherine VERDERY, National Ideology under Socialism: Identity and Cultural Politics in Ceauşescu’s Romania, Berkley 1991.
 • Katherine VERDERY, What Was Socialism, and What Comes Next? Princeton 1996.
 • Katherine VERDERY, Whither “Nation” and “Nationalism”? In: Daedalus, roč. 122, 1993, č. 3, s. 37-46.
 • László VÖRÖS, Analytická historiografia versus národné dejiny : “Národ” ako sociálna reprezentácia, Pisa 2010 (voľne prístupné na www.CLIOHRES.net)
 • László VÖRÖS, Methodological and Theoretical Aspects of ‘Social Identities‘ Research in Historiography, in: Luďa KLUSÁKOVÁ-Steven G. ELLIS (eds.), Frontiers and Identities. Exploring the Research Area, Pisa 2006, s. 27-45.
 • Eugen WEBER, Peasants Into Frenchmen. The Modernization of Rural France, 1870-1914, London 1977.
 • Hans-Ulrich WEHLER, Nationalismus: Geschichte-Formen-Folgen, München 2001.
 • Hans-Rudolf WICKER, Rethinking Nationalism and Ethnicity: The Struggle for Meaning and order in Europe, New York 1997.
 • Stuart J. WOOLF (ed.), Nationalism in Europe: a reader, London 1995.
 • Oliver ZIMMER, Boundary Mechanisms and Symbolic Resources: Towards a Process-Oriented Approach to National Identity, in: Nations and Nationalism, roč. 9, 2003, č. 2, s. 173-193.

B. Internetové zdroje

 • http://www.nationalismproject.org/
Úvod > Studium > Studijní materiály > Základní problémy studia moderních a soudobých dějin > Nacionalizmus ako predmet výskumu moderných dejín (Miroslav Michela)