Stehlík, Michal

Michal Stehlík

 

prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

*13. 4. 1976, Třebíč

Oddělení moderních a soudobých dějin ÚČD
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38

+420 731 439 766
michal.stehlik@ff.cuni.cz

Konzultační hodiny: zde

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2020 – profesor, Univerzita Karlova, české dějiny
 • 2010 – docent, Univerzita Palackého v Olomouci, historie
 • 1999 – 2005 – Ph.D., Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, české dějiny
 • 2001 – PhDr., Filosofická fakulta Masarykovy univerzity, české dějiny
 • 1994 – 1999 – Mgr., Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, historie – slovakistika

Přehled zaměstnání

 • 2014 – dosud – FF UK, Ústav českých dějin
 • 2014 – dosud – Národní muzeum, náměstek generálního ředitele
 • 2006 – 2014 – FF UK, děkan
 • 2003 – 2005 – Národní muzeum, náměstek generálního ředitele
 • 2002 – 2003 – Národní muzeum, zástupce vědeckého tajemníka
 • 2001 – 2002 – Ministerstvo kultury, referent

Odborné zaměření

 • Hlavním tématem jsou moderní české a slovenské dějiny, dějiny střední Evropy ve 20. století, národnostní politika, politické procesy 50. let 20. století, kolektivizace, vývoj církve a jejího vztahu ke státu po roce 1945, dále kulturní dědictví – muzejnictví a dějiny ve veřejném prostoru.

Granty

 • 2018 – 2022 – Vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu, NAKI II., hlavní řešitel

Stipendijní a badatelské pobyty v zahraničí

 • srpen 2008 – New York University, badatelský pobyt

Členství v redakčních, oborových, vědeckých radách atp. (výběr)

 • 2014 – dosud – Redakční rada časopisu MUZEUM. Muzejní a vlastivědná práce, předseda
 • 2018 – dosud – Vědecká rada Ústavu pro studium totalitních režimů
 • 2013 – dosud – Vědecká rada Ministra kultury pro památkovou činnost
 • 2007 – 2017 – Správní rada Vysoké školy uměleckoprůmyslové, 2015 – 2017 místopředseda
 • 2007 – 2017 – Dozorčí rada Masarykova ústav a Archivu AV ČR, v.v.i.
 • 2012 – 2017 – Vědecká rada Muzea a knihovny Jana Amose Komenského
 • 2006 – 2016 – Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • 2011 – 2017 – Rada Českého rozhlasu, 2014 – 2015 předseda rady
 • 2011 – 2015 – Vědecká rada Masarykovy univerzity
 • 2007 – 2014 – Vědecká rada Národního muzea
 • 2009 – 2013 – Člen česko-rakouské stálé komise historiků

Další profesní aktivity

 • Spolupráce s Českou televizí na historických pořadech a dokumentech (Historie.cs, cyklus Rudí prezidenti, cyklus Třetí republika, pořad Skautská pošta)
 • Spolupráce s Českým rozhlasem na historických pořadech (pořady Jak to bylo doopravdy ČRo Plus, Osudové ženy ČRo Dvojka)
 • Kurátorství stálých expozic a výstav (např. hlavní kurátor stálé expozice Muzea Vysočiny Třebíč 2013; hlavní kurátor Dolnorakouské zemské výstavy 2009; hlavní autor výstavy Fenomén Masaryk, Národní muzeum 2017; hlavní autor výstavy Parlament!, Národní muzeum 2020)
 • Realizace podcastu „Přepište dějiny“ popularizujícího moderní dějiny, od 2020 společně s dr. Martinem Gromanem

Ocenění

 • 2009 – Skleněná medaile kraje Vysočina za realizaci Dolnorakouské zemské výstavy
 • 2014 – Stříbrná medaile Univerzity Karlovy
Bibliografie
Knižní monografie

 • Michal STEHLÍK: Krok do propasti. 37 příběhů roku 1937, Praha 2017, Academia, 188 s.
 • Michal STEHLÍK: Babické vraždy 1951, Academia, Praha 2016, Academia, 256 s.
 • Michal STEHLÍK: Slovensko. Země probuzená 1918–1938, Praha 2015, Academia, 196 s.
 • Michal STEHLÍK: Češi a Slováci 1882–1914. Nezřetelnost společné cesty, Praha 2009, Togga, 170 s.
 • Andrej TÓTH, Lukáš NOVOTNÝ, Michal STEHLÍK: Národnostní politika v Československu 1918 -1938. Od státu národního ke státu národnostnímu, FF UK, Praha 2012, 720 s.
 • Andrej TÓTH, Lukáš NOVOTNÝ, Michal STEHLÍK: Nemzeti kisebbségek Csehszlovákiában 1918 -1938, Pro Futuro Hungaria, Budapešť 2018, 543 s.
 • Kol. autorů: Österreich. Tschechien. Geteilt. Getrennt. Vereint. Niederösterreichische Landesausstellung 2009, (ed. Stefan KARNER, Michal STEHLÍK), Schallaburg 2009, 543 s.
 • Moje Československo (eds. Rudolf CHMEL, Michal STEHLÍK), Praha, Academia/Národní muzeum, Praha 2018, 339 s.

Článek v časopise nebo v relativně pravidelně vycházejícím sborníku

 • Michal STEHLÍK: The Slovak Autonomist Movement in Czechoslovakia 1918-1938, In: Öt Kontinens, N. 2010, Budapešť 2011, s. 217-232.
 • Michal STEHLÍK: Between Atheism and Clericalism: Czechs, Slovaks and Cetral Europe in the Light of Catholic Activism 1890-1918, In: Jeziki, identite, pripadnosti med središi in obrodi (eds. Ahačič, K., Testen, P.), Ljubljana 2011, s. 247-253.
 • Michal STEHLÍK: Přednáškové turné Andreje Hlinky v Čechách a na Moravě 1907. Obraz česko-slovenských vztahů před první světovou válkou, In: Československá historická ročenka 1999, Brno 2000, s. 83–95.
 • Michal STEHLÍK: Hvězdná hodina P. dr. Aloise Kolíska. Příspěvek k česko-slovenským vztahům v letech 1906-1908, Vlastivědný věstník moravský, Brno, č. 1/2001, s. 17–23.
 • Michal STEHLÍK: Tři cesty ke Slovensku (Kálal, Kolísek, Rotnágl) 1896- 1914, Československá historická ročenka 2004, 1214-8334, Brno 2005, s. 173–184.
 • Michal STEHLÍK: Případ generála Ferjenčíka 1949. Příspěvek k československé emigraci po roce 1948, In: Historie a vojenství, 4/2009, s. 69–73.
 • Michal STEHLÍK: Je vhodná doba se s nimi vypořádat… Úloha církevních oddělení Krajského národního výboru Jihlava a Okresního národního výboru Moravské Budějovice v případu Babice v roce 1951, In: Paměť a dějiny, ročník 2, č. 1/2008, s. 53–59.
 • Michal STEHLÍK, M.: Katyň 1943. Protektorátní propaganda, zákulisí a osudy českých svědků, In: Paměť a dějiny, ročník 4, č. 4/2010, s. 5–21.

Edice pramenů

 • Michal STEHLÍK, Lucie STEHLÍKOVÁ (eds.): Valenová, Danica.: Nic nedává, kdo nedá sám sebe. Deník 1945–1960, Praha 2012, 246 s.
 • Michal STEHLÍK, Karolína CHUNDELOVÁ (eds.): Když byla Třebíč ještě Valdštejnská. Vzpomínky Starorakušanky 1938-1960, Třebíč 2014, 176 s.
Úvod > O ústavu > Lidé > Akademičtí pracovníci > Stehlík, Michal