Profil absolventa

Absolvent bude připraven uplatnit se jako odborný vědecký pracovník v daném oboru, tzn. samostatně řešit odborné, respektive vědecké úkoly, nebo jako autor popularizovat vědecké poznatky v různých médiích (knižní trh, tisk, televize, rozhlas, film, internet ap.). Při absolvování učitelského typu studia bude všestranně připraven na povolání učitele dějepisu na středních a základních školách, tj. bude schopen předávat své znalosti a dovednosti žákům a studentům.

Studium historie poskytuje předpoklady pro uplatnění ve vědeckých, kulturních, informačních, vzdělavatelských, politických, státních (především diplomatických) institucích, sdělovacích prostředcích a manažerských funkcích.

Úvod > Uchazeč > Profil absolventa