Přijímací zkoušky pro AR 2024/2025

Obecné informace související s přijímacím řízením naleznete na webu přijímacího řízení na FF UK, užitečný může být pro uchazeče také web NaKarlovku. Níže jsou uvedeny informace týkající se konkrétních studijních programů realizovaných historickými ústavy.

Bakalářský studijní program Historie (samostatné i sdružené studium)

Den otevřených dveří: 13. 1. 2024, viz web Dne otevřených dveří na UK.

 • Garantem přijímacího řízení pro AR 2024/2025 je Ústav hospodářských a sociálních dějin.
 • Termín podání přihlášek: do 29. 2. 2024
 • Termín oborových přijímacích zkoušek: 11. 5. – 14. 6. 2024 (bude upřesněno)
 • Náhradní termín přijímací zkoušky: 17. 6. – 21. 6. 2024 (bude upřesněno)
 • Předpokládaný počet přijatých studentů pro AR 2024/2025: 100
 • Vzorové testy: BcA a BcB

Bakalářský studijní program Historie se zaměřením na vzdělávání (povinně sdružené studium)

Den otevřených dveří: 13. 1. 2024, viz web Dne otevřených dveří na UK.

 • Garantem přijímacího řízení pro AR 2024/2025 je Ústav hospodářských a sociálních dějin.
 • Termín podání přihlášek: do 29. 2. 2024
 • Termín oborových přijímacích zkoušek: 11. 5. – 14. 6. 2024 (bude upřesněno)
 • Náhradní termín přijímací zkoušky: 17. 6. – 21. 6. 2024 (bude upřesněno)
 • Předpokládaný počet přijatých studentů pro AR 2024/2025: 50

Navazující magisterské studium Historie – české dějiny v evropském kontextu (samostatné i sdružené studium)

Den otevřených dveří: 13. 1. 2024, viz web Dne otevřených dveří na UK.

 • Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2024
 • Termín oborových přijímacích zkoušek: 11. 5. – 14. 6. 2024 (bude upřesněno)
 • Náhradní termín přijímací zkoušky: 17. 6. – 21. 6. 2024 (bude upřesněno)
 • Předpokládaný počet přijatých studentů pro AR 2024/2025: 50

Navazující magisterské studium Učitelství historie pro střední školy (povinně sdružené studium)

Den otevřených dveří: 13. 1. 2024, viz web Dne otevřených dveří na UK.

 • Garantem přijímacího řízení pro AR 2024/2025 je Ústav hospodářských a sociálních dějin.
 • Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2024
 • Termín oborových přijímacích zkoušek: 11. 5. – 14. 6. 2024 (bude upřesněno)
 • Náhradní termín přijímací zkoušky: 17. 6. – 21. 6. 2024 (bude upřesněno)
 • Předpokládaný počet přijatých studentů pro AR 2024/2025: 50

Navazující magisterské studium Muzejní studia (samostatné i sdružené studium)

Den otevřených dveří: 13. 1. 2024, viz web Dne otevřených dveří na UK.

 • Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2024
 • Termín oborových přijímacích zkoušek: 11. 5. – 14. 6. 2024 (bude upřesněno)
 • Náhradní termín přijímací zkoušky: 17. 6. – 21. 6. 2024 (bude upřesněno)
 • Předpokládaný počet přijatých studentů pro AR 2024/2025: 20

Doktorské studium České dějiny

Podmínky přijímacího řízení ke studiu doktorských studijních programů v akademickém roce 2024/2025 nebyly dosud zveřejněny.

Úvod > Uchazeč > Přijímací zkoušky pro AR 2024/2025