Švarná, Eliška

 

Mgr. Eliška Švarná

 

Kontakt
Eliska.Svarna@ff.cuni.cz

Další vědecké profily:
Academia.edu

Odborné zaměření

Zajímá se o regionální dějiny jižních Čech a místních česko-německých vztahů, sociální a kulturní dějiny 19. a 20. století a problematiku environmentálních dějin. Ve svém aktuálním výzkumu se zaměřuje na technické zásahy do krajiny a přetváření životního prostředí v českých zemích v průběhu 20. století. Tematizuje především dobové přístupy k nakládání s vodními zdroji, plánování a realizaci velkých vodních staveb a jejich odrazy v ideologické, politické, socio-ekonomické a kulturní rovině.

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2019–dosud – České dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Lipno jako stavba socialismu
 • 2014–2017 – Archivnictví a PVH, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Mgr. (diplomová práce: Českobudějovická společnost v 19. století optikou pivní kultury (Českobudějovické pivovary, hostince a šenky, školitel doc. Jiří Šouša, CSc.)
 • 2011–2014 – Archivnictví a PVH, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Bc. (bakalářská práce: Českobudějovické hostince a jejich provozovatelé v 16.–19. století, školitelka doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.)
 • 2007–2011 – Gymnázium, Česká 64, České Budějovice; maturita

Přehled zaměstnání

 • 2021–dosud – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin, Strategie AV21 Voda pro život: Obrazy vody. Jihočeské přehrady a jejich otisk v krajině a společnosti
 • 2019–2022 – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin, NAKI II: Vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu
 • 2017–2018 – Archiv České televize, archivářka
 • 2015–2017 – Ústav pro studium totalitních režimů, Odbor produkční, asistentka

Pedagogická činnost

 • 2023–2024 – Filozofická fakulta, Univerzita Karlovy, účast na kurzu Čtení a interpretace textů k moderním a soudobým dějinám, téma: Globální výzvy minulé, nebo současné? Beletrie a vědění o soudobém světě (garant doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.)
 • 2021–2022 – Filozofická fakulta, Univerzita Karlovy, účast na kurzu Čtení a interpretace textů k moderním a soudobým dějinám, téma: Příroda podmaňovaná, přetvářená a/nebo ochraňovaná? (garant doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.)
 • 2020–2022 – Filozofická fakulta, Univerzita Karlovy, Chapters from Social and Cultural History of Communist Dictatorship in Czechoslovakia (s Martinem Páchou)
 • 2017–2019 – Filozofická fakulta, Univerzita Karlovy, Pomocné vědy historické – cvičení (kurz PVH pro studenty historie)

Stipendijní a badatelské pobyty v zahraničí

 • březen–duben 2023 – Utrecht, Utrecht University, Centre for Environmental Humanities; praktická stáž Erasmus+
 • březen–srpen 2019 – München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv; praktická stáž Erasmus+
 • říjen 2014–únor 2015 – Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau, Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte; semestrální studijní pobyt Erasmus+
Bibliografie

Články

ŠVARNÁ Eliška, „Stejně vše zahladí a srovná jednou voda.“ Vodní dílo Lipno a jeho role v budování poválečného československého pohraničí, Střed/Centre 1/2023, s. 44–74, DOI: https://doi.org/10.54681/c.2023.1.2.

Populárně naučné knihy

KURZ Michal, PÁCHA Martin, ŠVARNÁ Eliška: Obrazy vody: Jihočeské přehrady a jejich otisk v krajině a společnosti, Praha 2023.

Recenze a zprávy

Environmentální dějiny jako minulost pro budoucí použití, Historie – Otázky – Problémy 1/2023, s. 122–128.

Další aktivity
 • 20.–24. listopadu 2023: Heidelberg (Německo), Collegio Futuro: A College for Designers of a Sustainable European Future – Autumn School (Interdisciplinary PhD Training)
 • červenec 2022: Bristol (UK), letní škola ESEH 2022 Summer School in Environmental History (European Society for Environmental History)
 • květen 2021: mezinárodní konference doktorandů Dilemmas of Modernity: 200 Years of Central European Cultures and Societies (College for Central European Studies, 4EU+ Center for French Cultural a Francophone Studies, University of Warsaw)
 • březen 2020: Mnichov (Německo), Münchner Bohemisten-Treffen (Collegium Carolinum)
 • leden 2016: Berlín (Německo), mezinárodní studentské setkání Jugendbegegnung zum Tag des Gedenkes an die Opfer des Nationalsozialismus

Úvod > O ústavu > Lidé > Doktorandi ústavu > Švarná, Eliška