Archiv čísel

Aktuální číslo

Již vyšlo

  • Historie – Otázky – Problémy 9, 2017, č. 1
    Název čísla: Soumrak tradiční společnosti. Český venkov a maloměsto na přelomu epoch
    Vědečtí redaktoři: Alena A. Fidlerová – Tomáš Klír – Eduard Maur – Marie Šedivá Koldinská
  • Historie – Otázky – Problémy 6, 2014, č. 2
    Název čísla: Kříž versus půlměsíc. Literární a umělecká tvorba jako prostor střetů mezi křesťanstvím a islámem
    Vědečtí redaktoři: Alena A. Fidlerová – Martin Holý – Marie Šedivá Koldinská