Redakční rada

Redakční rada

Hugh LeCaine Agnew (The George Washington University Washington), Zdeněk Beneš (UK Praha), Lenka Bobková (UK Praha), Dana Cerman-Štefanová (Universität Wien), Martin Čapský (Univerzita Pardubice), Jana Čechurová (UK Praha), Kamil Činátl (UK Praha, zástupce předsedy redakční rady), Eva Doležalová (Historický ústav AV ČR), Marie-Elizabeth Ducreux (École des hautes études en sciences sociales Paris – Centre de Recherche Historique CNRS), Jiří Fajt (Technische Universität Berlin), Lucyna Harc (Uniwersytet Wrocławski), Pavel Kolář (Universität Konstanz), Marie Koldinská (UK Praha), Michal Kopeček (Imre Kertész Kolleg Jena – Ústav soudobých dějin AV ČR), Robert Luft (Collegium Carolinum München), Petr Maťa (Österreichische Akademie der Wissenschaften), Jan Randák (UK Praha, předseda redakční rady), Luboš Velek (Masarykův ústav AV ČR), Jan Zdichynec (UK Praha), Josef Žemlička (UK Praha)

Výkonná redaktorka

Josefína Knoblochová

Adresa redakce

Ústav českých dějin FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (hop@ff.cuni.cz, www.hop.ucd.ff.cuni.cz)

Předplatné

Referát ediční činnosti Oddělení vědy FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (edice@ff.cuni.cz)

Grafická úprava a sazba: Stará škola (staraskola.net)
Tisk: tiskárna Nakladatelství Karolinum
© Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN 1804-1132 (Print)
ISSN 2336-6672 (Online)

Elektronické číslo registrace vedené Ministerstvem školství dle zákona Č. 46/2000 Sb.: E18996