Výzvy k publikování

Aktuální výzvy

 • Sociální a kulturní dějiny vojenství

[CZ] CfP 2024 Sociální a kulturní dějiny vojenství
[EN] CfP 2024 Social and Cultural History of the Military

Minulé výzvy

 • Historická gramotnost jako nový rámec historického vzdělávání

[CZ] CfP 2023 Historická gramotnost jako nový rámec historického vzdělávání
[EN] CfP 2023 Historical literacy as a new framework for historical education

 • Vědecké myšlení o člověku a jeho chování v komunistickém Československu a středovýchodní Evropě

[CZ] CfP 2023 Vědecké myšlení o člověku a jeho chování v komunistickém Československu a středovýchodní Evropě
[EN] CfP 2023 Scientific thinking about man and his behavior in communist Czechoslovakia and Central Eastern Europe

 • Náboženství a církev v době předmoderní

[CZ] CfP 2022 Náboženství a církev v době předmoderní
[EN] CfP 2022 Religion and the Church in the pre-modern period

 • Historické vzdělávání v éře nových médií

[CZ] CfP HOP 2021/2 Historické vzdělávání v éře nových médii
[EN] CfP HOP 2021/2 History education in the age of new media

 • Mladá věda

[CZ] CfP 2021/1 Mladá věda
[EN] CfP 2021/1 Young scholarship

 • Šlechta a města ve středověku

[CZ] CfP 2020/2 Šlechta a města ve středověku a raném novověku
[EN] CfP 2020/2 The nobility and towns in the Middle Ages

 • Život v československém exilu v Londýně za 2. světové války

[CZ] CfP 2020/1 Život politického exilu ve Velké Británii za druhé světové války
[EN] CfP 2020/1 The life of the political exile community in Great Britain

 • Totenkultur

[CZ] CfP 2019/2 Totenkultur: Umrlci a oživené hroby
[EN] CfP 2019/2 Totenkultur: The dead and the revived grave

 • Mocensko-politická prezentace

[CZ] CfP 2019/1 Mocensko-politická prezentace a reprezentace českých králů v Lužicích a ve Slezsku
[EN] CfP 2019/1 Power-political presentation and representation of Czech kings in Lusatia and Silesia

 • Dětství a mládež v socialistickém Československu

[CZ] CfP 2018/2 Dětství a mládež v socialistickém Československu
[EN] CfP 2018/2 Childhood and youth in socialist Czechoslovakia