Počítače a internet v historickém výzkumu raného novověku (Jiří Mikulec)

Vyhledávání pramenů

Vyhledávání odborné literatury

Literatura a prameny on-line, stahování starých tisků

Digitální staré tisky v zahraničních knihovnách

Historické mapy

Literatura

 • Jana BOROVIČKOVÁ, Elektronické informační zdroje pro dějiny univerzit a vzdělanosti v evropských historických datových archivech, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 47, 2007, č. 1–2, s. 269–274.
 • Jana BOROVIČKOVÁ, Historik a databáze – zkušenosti dvou projektů, in: Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002–2003, Praha 2003, s. 135–163.
 • Jana BOROVIČKOVÁ, Historik a počítač. Využití výpočetní techniky v historickém výzkumu (= disertační práce, FF UK Praha), Praha 2002.
 • Jana BOROVIČKOVÁ – Jiří STOČES, Nové metody – prosopografie, in: Studie a články k dějinám vědy a vědeckých institucí, Praha 2002, s. 47–61.
 • Markus CERMAN – Lenka MATUŠÍKOVÁ – Hermann ZEITLHOFER, Projekt „Sociální struktury v Čechách“. Rozbor pramenů s použitím počítače, Archivní časopis 49, 1999, č. 2, s. 107–128; č. 3, s. 171–190.
 • Olga FEJTOVÁ – Kateřina JÍŠOVÁ, Měšťanské testamenty jako badatelské téma. Projekt zpracování pražských testamentů od 15. do 17. století na základě počítačové databáze, in: Pozdně středověké testamenty v českých městech. Prameny, metodologie a formy využití. Sborník příspěvků z konference uspořádané 30. listopadu 2005 Archivem hlavního města Prahy a Historickým ústavem Akademie věd České republiky, Praha 2006, s. 15–27.
 • Jaroslav FOLTA (ed.), Computing technology. Past & future, Praha 2001 (= Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum. New series 5).
 • Jiří KRŮTA – Václav KRŮTA, Lineage – genealogický počítačový program ke zvládnutí velkého množství genealogických dat, Genealogické a heraldické listy 19, 1999, č. 3–4, s. 49–54.
 • Bohumír KURZ – Vladimír BRÁZDA, Využití osobních počítačů v genealogii, Genealogické a heraldické listy 19, 1999, č. 1–2, s. 18–30.
 • Lenka MATUŠÍKOVÁ, Využití počítače při studiu pramenů statistické povahy (databázové zpracování českých katastrů), in: Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002–2003, Praha 2003, s. 175–179.
 • Friedrich NAUMANN, Computer in Ost und West: Wurzeln, Konzepte und Industrien zwischen 1945 und 1990, Technikgeschichte 64, 1997, č. 2, s. 125–144.
 • Václav PUMPRLA, Knihopis – jeho počítačová podoba, současnost a budoucnost, in: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Nové prvky ve starých knihách, Brno 2002, s. 99–104.
 • Ludmila SULITKOVÁ, Možnosti zpřístupňování archivního materiálu v počítačovém věku, in: Archivy a zítřek. Sborník příspěvků z konference uspořádané ve dnech 22.–23. září 1999 v Jindřichově Hradci, Jindřichův Hradec 2000, s. 31–36.
Úvod > Studium > Studijní materiály > Základní problémy studia raného novověku > Počítače a internet v historickém výzkumu raného novověku (Jiří Mikulec)