Historie – Otázky – Problémy

Editorial Board

Hugh LeCain Agnew (George Washington University, Washington), Zdeněk Beneš (Charles University, Prague), Lenka Bobková (Charles University, Prague, Chairwoman), Dana Cerman-Stefanová (Universität Wien), Martin Čapský (Silesian University in Opava), Jana Čechurová (Charles University, Prague), Marie-Elizabeth Ducreux (École des hautes études en sciences sociales Paris – Centre de Recherche Historique CNRS), Jiří Fajt (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas Leipzig – Technische Universität Berlin), Lucyna Harc (Uniwersytet wrocławski), Pavel Kolář (European University, Firenze Institute), Marie Šedivá Koldinská (Charles University, Prague), Michal Kopeček (Charles University, Prague), Robert Luft (Collegium Carolinum München), Petr Maťa (Central European University Budapest), Jan Randák (Charles University, Prague), Luboš Velek (Charles University, Prague, Deputy Chairman), Josef Žemlička (Charles University, Prague)

Editorial address

Ústav českých dějin FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 ( hop@ff.cuni.cz, www.hop.ucd.ff.cuni.cz)

Subscriptions

Referát ediční činnosti Oddělení vědy FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (edice@ff.cuni.cz)

Grafická úprava a sazba: Studio Lacerta (www.sazba.cz)
Tisk: Tiskárna Protisk, s. r. o., České Budějovice
© Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009
ISSN 1804-1132

Elektronické číslo registrace vedené Ministerstvem školství dle zákona Č. 46/2000 Sb.: E18996