Celostátní studentská vědecká konference Historie 2023

Upozorňujeme vás na konání dalšího ročníku Celostátní studentské vědecké soutěže Historie 2023, která se bude konat ve dnech 20.–21. dubna 2023 v Ostravě.

Pořadatelem konference je Katedra historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Svůj předběžný zájem o účast na konferenci oznamujte písemně Jakubovi Izdnému (Jakub.Izdny at ff.cuni.cz) nejpozději do pátku 20. ledna 2023.

Více informací včetně dalších důležitých termínů naleznete v pozvánce a statutech konference.

Úvod > Nástěnka > Konference > Celostátní studentská vědecká konference Historie 2023