Termíny zkoušek na ÚČD (leden–únor 2023)

Státní zkouška magisterská (SZZk)

Obhajoby a ústní zkoušky: středa 1. února 2023
Přihláška: do 7. prosince 2022
Odevzdání diplomové práce: do 11. ledna 2023

Práce musí být vložena do SIS nejpozději do 11. ledna 2023, o odevzdání práce informujte vedoucí/ho práce prostřednictvím e-mailu.

Dva výtisky diplomových prací se odevzdávají na ÚČD nejpozději do 11. ledna 2023 do 12 hodin.

Státní zkouška bakalářská (BZZk)

Obhajoby a ústní zkoušky: pondělí 30. ledna 2023 na ÚHSD
Přihláška: do 7. prosince 2022
Odevzdání bakalářské práce: do 6. ledna 2023 (SIS)

Organizátorem BZZK je Ústav hospodářských a sociálních dějin, více informací zde.

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)

Zkouška: čtvrtek 2. února 2023
Přihláška: do 2. prosince 2022

Závaznou přihlášku bylo nutno podat na oddělení doktorského studia a její kopii na ÚČD.

Oborová/dílčí doktorandská zkouška

Zkouška: čtvrtek 2. února 2023
Přihláška: do 16. ledna 2023

Závaznou přihlášku je třeba podat nejpozději do 16. 1. 2023 na sekretariát ÚČD.

Úvod > Nástěnka > Studium > Termíny zkoušek na ÚČD (leden–únor 2023)