Státní rigorózní zkouška (PhDr.)

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 25. 11. 2022 od 10:00 hod. v místnosti č. 201 se budou konat státní rigorózní zkoušky (PhDr.). Uchazeči byli o konání informováni po emailu.

Komise:
Doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D. – předseda
Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.

Poznámka: Uchazeč se dostaví ke zkoušce 15 min. před stanovenou hodinou!

Úvod > Nástěnka > Studium > Státní rigorózní zkouška (PhDr.)