Termíny k únorovým státním zkouškám a obhajobám.

Státní zkouška bakalářská (BZK)

Obhajoby a závěrečné zkoušky se konají pondělí 7. února 2022.
Organizátorem bakalářských zkoušek v únoru 2022 je Ústav hospodářských a sociálních dějin, kde uchazeč získá i potřebné informace.
Dle sdělení ÚHSD je nutné bakalářskou práci vložit do SISu nejpozději do 14. ledna 2022.

 

Státní závěrečná zkouška (SZZK – magisterská)

Obhajoby a ústní SZZK se konají v úterý 1. února 2022.
Přihlášku je třeba podat do 3. ledna 2022, práce musí být vložená do SIS nejpozději do 11. ledna 2022. O odevzdání práce informujte vedoucí/ho práce a sekretariát ÚČD prostřednictvím e-mailu.
Prosíme, počítejte s možnosti, že o pracovní verzi Vaši DP může požádat vedoucí nebo oponent. V den obhajoby je nutné komisi předložit  jeden výtisk diplomové práce, který Vám bude vrácen. Jinak není třeba výtisky diplomových prací odevzdávat. 

 

Dílčí doktorandská zkouška

Dílčí zkoušky proběhnou ve středu 2. února 2022.
Závaznou přihlášku je třeba podat fyzicky na sekretariát ÚČD nebo e-mailem paní Jelínkové (tatana.jelinkova@ff.cuni.cz)  nejpozději  do úterý 11. ledna 2022

 

Státní doktorská zkouška (Ph.D)

Doktorská zkouška se koná ve středu 2. února 2022.
Závaznou přihlášku je nutné podat na oddělení doktorského studia (nejpozději do 2. prosince 2021), kopii přihlášky prosíme odevzdat na ÚČD.

Úvod > Nástěnka > Studium > Termíny k únorovým státním zkouškám a obhajobám.