Přihláška ke státní doktorské zkoušce

Státní doktorská zkouška (Ph.D.) se bude v zimním termínu konat ve středu 2. února 2022.   

Závaznou přihlášku je nutné podat na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací FF UK nejpozději do 2.12.2021. Kopii přihlášky je třeba odevzdat na ÚČD.

Termíny dílčích doktorských, státních závěrečných (magisterských) a bakalářských zkoušek budou ještě oznámeny. Termín bakalářských zkoušek určuje Ústav hospodářských a sociálních dějin.

Úvod > Nástěnka > Studium > Přihláška ke státní doktorské zkoušce