Podpora vědeckého výzkumu studentů

Důležité sdělení studentům a studentkám magisterského a doktorského studia.
Vážené studentky a vážení studenti, obor historie získal dlouhodobý projekt Specifického vědeckého výzkumu. Je určen na podporu výzkumné činnosti studentů a studentek magisterského a doktorského studia. Pokud provádíte výzkum, jenž bude v letošním roce, nebo s jistotou nejpozději v příštím roce zakončen hmatatelným výstupem (článek, kniha, vystoupení na zahraniční konferenci), je možné tento výzkum podpořit (cestovné, překlad, vydání knihy apod.) z prostředků SVV. Zájemci se mohou hlásit do 24. 6. 2020 u prof. Ivana Šedivého. Základní informace zde

Úvod > Nástěnka > Podpora vědeckého výzkumu studentů