Stipendia Ceepus „Shared History of Central Europe“

Tento rok je možné požádat o stipendium v rámci sítě Ceepus „Shared History of Central Europe“. V zimním semestru je možné nastoupit na mobilitu až od listopadu 2020. Zájemci o mobility musí nahlásit dr. M. Michelovi do 14. 5. 2020 tyto údaje:
1. jméno studenta/vyučujícího
2. požadovanou destinaci mobility sítě Ceepus (Sarajevo, Ostrava, Zadar, Eger, Podgorica, Skopje, Katowice, Cluj-Napoca, Novi Sad, Koper, Banská Bystrica)
3. období mobility (zimní nebo letní semestr akademického roku 2020/2021)
4. emailový kontakt
Upřednostňované budou především kratší 1-měsíční mobility, které souvisí s řešením bakalářských, magisterských a doktorandských prací (konzultace, výzkum v knihovnách/archivech apod.). Pro pedagogy platí povinnost realizovat v rámci stipendia mobilitu v délce 5 dní (včetně cesty). Aktuální výši stipendií si ověříte na www.ceepus.info pod jednotlivými národními vlajkami.
Žádosti doručte prosím na adresu miroslav.michela@ff.cuni.cz (do předmětu vložit: Mobility – Ceepus).

Úvod > Nástěnka > Stipendia Ceepus „Shared History of Central Europe“