Emeritní profesor Ústavu českých dějin FF UK Robert Kvaček oslavil 5. července 85. narozeniny

Vynikající historik moderních dějin a mimořádně oblíbený pedagog prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. ve středu 5. července oslavil významné životní jubileum. Již 29. června 2017 proběhla v Lepařově gymnáziu v Jičíně, jehož je jubilant absolventem, velká oslava, které se zúčastnily desítky a desítky hostů. Mezi polednem a osmou hodinou večerní patřila aula gymnázia této slavnosti. https://www.facebook.com/lgjicin/posts/1773304259627737

Za pořádající instituci přivítal všechny ředitel gymnázia Mgr. Miloš Chlumský, jménem Univerzity Karlovy promluvil další z jičínských rodáků – prorektor prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. Na slavnost dorazil i hejtman hradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  V průběhu odpoledne zazněla celá řada proslovů, slov díků a obdivu. Na oslavu přijeli a přišli přátelé, kolegové i žáci prof. Kvačka k Filozofické fakulty UK, kde celý život působil, dále z Technické Univerzity v Liberci, kde působí dosud, představitelé různých osvětových, paměťových a pedagogických institucí, a také jeho přátelé, kteří s výukou a popularizací historie nemají nic společného, ale Roberta Kvačka znají jako spolužáka či spolusportovce.

Za přispění Pekařovy společnosti Českého ráje vznikla v aule gymnázia i výstava, mapující Kvačkovu odbornou, popularizační a sportovní činnost, stejně jako jeho studentská léta na Lepařově gymnáziu. Byla zde k vidění řada unikátních dokumentů a fotografií.

Gratulace vyvrcholily sólovým zpěvem určeným jubilantovi, a dále nástupem fotbalového týmu s dortem ve tvaru hřiště. Profesor Kvaček ze stupínku provedl slavnostní výkop. Na programu byla i exkurse do Kvačkovy třídy s jeho osobním výkladem a řada dalších milých atrakcí.

Ústav českých dějin svému emeritnímu profesorovi, kterého považuje za rodinné stříbro, přeje do dalších let pevné zdraví, životní optimismus a lidské štěstí.

Doc. PhDr. Jana Čechurová, PhD.

Úvod > Nástěnka > Emeritní profesor Ústavu českých dějin FF UK Robert Kvaček oslavil 5. července 85. narozeniny