Zemřel doc. PhDr. Karel Novotný, DrSc.

Ústav českých dějin FF UK se zármutkem oznamuje, že 13. září 2017 zemřel jeho dlouholetý člen, docent Karel Novotný (1932-2017).

Karel Novotný se narodil v obci Nasavrky (okr. Chrudim) 11. ledna 1932. Po maturitě na chrudimském gymnáziu nastoupil ke studiu historie na Filozoficko-historickou fakultu Univerzity Karlovy. Promoval roku 1955 a na fakultě začal pedagogicky působit (1955-1959 asistent, od 1959 odborný asistent, habilitace 1991), a to až do roku 1997. I poté zůstal až do loňského roku velmi aktivním členem oborové rady oboru České dějiny a pedagogicky se nadále angažoval především při výuce germanistů. Jako pedagog byl Karel Novotný velmi přísný a pečlivý, pobyt již v jeho úvodu do studia vtiskl studentům nesmazatelně základy historického řemesla a pomohl v profesionálním směřování několika generacím českých historiků. Působil také v řadě odborných společností (Historický klub/Sdružení historiků České republiky, Společnost pro dějiny techniky, Společnost pro hospodářské a sociální dějiny, Masarykova společnost a především Společnost Edvarda Beneše, za níž byl dlouhá léta odborných garantem studentské Ceny Edvarda Beneše).

 Vědecké působení Karla Novotného bylo zaměřeno především na hospodářské a sociální problémy industrializace Českých zemí v 18. a 19. století. Jeho raná tvorba byla mnohdy realizována ve dvojici s Milanem Myškou. Karla Novotného můžeme považovat vedle Arnošta Klímy za výsadního historika dělnictva manufakturního období (Severočeští tiskaři kartounu v první polovině 19. století, Díl I, Praha 1993). Po roce 1989 se zaměřil také na osobnost Edvarda Beneše (např. Edvard Beneš, Odsun Němců z Československa. Výbor z Pamětí, projevů a dokumentů 1940-1947, Praha 1996 či Edvard Beneš, Živý odkaz TGM. Projevy 1937-1947, Praha 1997), vydal rovněž paměti Františka Kutnara (Příroda a domov. Střípky vzpomínek, Praha 1993´).

Před pěti lety napsal Karel Novotný při příležitosti 80. narozenin svého souputníka Roberta Kvačka nesmírně autentickou obšírnou vzpomínku na svůj příchod na fakultu i následné působení zde. [1]

„Naši mladí kolegové si dnes už asi stěží dokážou představit, že někdy před šedesáti lety tramvaj „jednička“ jezdívala Prašnou bránou a Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí a dále pak Pařížskou třídou přes most Svatopluka Čecha do končin na levém břehu Vltavy. Proto také čerstvý absolvent chrudimského gymnázia, který přijel v pondělí 2. července 1951 rychlíkem na pražské Hlavní nádraží (oficiálně se stále ještě jmenovalo Wilsonovo), mohl vystoupit z „jedničky“ na Staroměstském náměstí poblíž barokního kostela sv. Mikuláše a poněkud nejistě se rozhlížet kolem. Ano, byl jsem to já, kdo tehdy vystoupil z tramvaje a uvažoval, kudy se vydat na filozofickou fakultu, kam jsem byl pozván k přijímacímu pohovoru.“

Minulý týden se sounáležitost Karla Novotného k filozofické fakultě po 66 letech uzavřela.

Čest jeho památce.

 

Za ÚČD FF UK Jana Čechurová

 

[1] Karel Novotný, První setkání a jiné střípky vzpomínek, in: Jana Čechurová-Pavel Andrš-Luboš Velek, Posláním historik. Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám, Praha, Nakladatelství Lidové noviny a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2012, s. 75-94.

Úvod > Nástěnka > Zemřel doc. PhDr. Karel Novotný, DrSc.