Termíny zkoušek na ÚČD (leden–únor 2024)

Státní zkouška magisterská (SZZk)

Obhajoby a ústní zkoušky: pondělí 5. února 2024
Přihláška: 6. prosince 2023
Odevzdání diplomové práce: do 15. ledna 2024

Diplomová práce musí být v příslušném termínu vložena do SIS a odevzdána ve dvou exeplářích v kroužkové vazbě na sekretariát ÚČD.

Státní zkouška bakalářská (BZZk)

Organizátorem státních bakalářských zkoušek je Ústav hospodářských a sociálních dějin, kam se obracejte pro veškeré potřebné informace.

Obhajoby a ústní zkoušky budou na ÚHSD probíhat v termínu 23. ledna 2024.
Přihláška: 6. prosince 2023
Odevzdání bakalářské práce: do 2. ledna 2024.

Zároveň s vložením práce do SIS je třeba odevzdat dva pracovní výtisky závěrečné práce na sekretariát ÚHSD nebo na podatelnu FF UK.

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)

Zkouška: středa 7. února 2024
Přihláška: elektronicky do 30. listopadu 2023

Závaznou přihlášku je nutno podat prostřednictvím SIS. Zároveň prosíme o záměru přistoupit ke zkoušce informovat emailem sekretářku ÚČD.

Oborová/dílčí doktorandská zkouška

Zkouška: středa 7. února 2024
Přihláška: do pondělí 15. ledna 2024

Závaznou přihlášku je možno podat přes podatelnu, poštou, elektronicky nebo osobně na sekretariát ÚČD.

 

V Praze 30. listopadu 2023

Úvod > Nástěnka > Studium > Termíny zkoušek na ÚČD (leden–únor 2024)