SVV: Dějiny a jejich aktuální výzkum v mezinárodním kontextu – výzva pro studenty

V rámci probíhajícího projektu Specifického vysokoškolského výzkumu „Dějiny a jejich aktuální výzkum v mezinárodním kontextu“ mohou studenti magisterského a doktorského studia žádat o finanční podporu vlastní vědecké činnosti. Základním kritériem takové finanční podpory (cesta, konference, vydání, překlad apod.) je publikační výstup vykázaný v OBD za rok 2023.

Návrhy projektů se zasílají na ivan.sedivy(at)ff.cuni.cz.

Podrobné informace k pravidlům soutěže a podobě přihlášky naleznete v přiloženém dokumentu.

Úvod > Nástěnka > Studium > SVV: Dějiny a jejich aktuální výzkum v mezinárodním kontextu – výzva pro studenty