Dílčí a státní závěrečné zkoušky v září

Bakalářská státní závěrečná zkouška (BZK)

Termín: pondělí a úterý  5. a 6. 9. 2022
Organizátorem bakalářských zkoušek v září 2022 je Ústav světových dějin, kde uchazeč odevzdává  bakalářskou práci a případně získá i potřebné informace.
Dle sdělení ÚSD je nutné bakalářskou práci odevzdat nejpozději do 17. 8. 2022.

 

Magisterská státní závěrečná zkouška (SZZK)

Termín: středa a čtvrtek  7. a 8. 9. 2022
Přihláška se podává do 12. 7. 2022, práce musí být vložená do SIS a odevzdána ve 2. exemplářích (postačí v kroužkové vazbě) na sekretariátu ÚČD nejpozději do středy 17. 8. 2022 do 13:00 hod.

 

Dílčí doktorandská zkouška

Termín: čtvrtek a pátek  8. a 9. 9. 2022
Závaznou přihlášku je třeba podat nejpozději do pondělí 22. 8. 2022 na ÚČD (přes podatelnu, poštou, osobně či elektronicky).

 

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)

Termín: pátek  9. 9. 2022
Závaznou přihlášku je nutné podat na ODSAK (elektronicky) do pátku 8. 7. 2022, kopii přihlášky prosíme odevzdat na ÚČD.

Úvod > Nástěnka > Dílčí a státní závěrečné zkoušky v září