Termíny na Ústavu českých dějin: leden 2021

Státní zkouška magisterská (SZZK)
Obhajoby a ústní SZZK úterý 26. ledna 2021
Jednou z podmínek úspěšného přihlášení ke zkoušce (přihláška do 8. 12. 2020) je, že práce musí být vložena do SIS nejpozději do 5. ledna 2021. O odevzdání práce informujte vedoucí/ho práce a sekretariát ÚČD prostřednictvím e-mailu.
POZOR: Fyzické výtisky diplomových prací se neodevzdávají!

Státní zkouška bakalářská (BZZK)
pátek 5. února 2021
Organizátorem státních bakalářských zkoušek v únoru 2021  je Ústav hospodářských a sociálních dějin FFUK (viz  informace na webu ÚHSD).
Dle sdělení ÚHSD je nutno bakalářskou práci odevzdat nejpozději do 8.1.2021
POZOR: Fyzické výtisky bakalářských prací se neodevzdávají!

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)
pátek 22. ledna 2021
Závaznou přihlášku je nutno podat na oddělení vědy + kopii přihlášky odevzdat na ÚČD.

Dílčí doktorandská zkouška
pátek  22. ledna 2021 od 10 hod. 
Přihlášku je možno podat na sekretariát do 8. ledna 2021 včetně.

Úvod > Nástěnka > Termíny na Ústavu českých dějin: leden 2021