Celostátní studentská vědecká konference

Ve dnech 11.–12. dubna 2018 se uskuteční v Praze, na Pedagogické fakultě UK, další ročník celostátní studentské vědecké konference, nazvané Historie 2017/18. Každá historická katedra či ústav může nominovat 2 účastníky (soutěžící) z řad studentů (nikoli doktorandů), kteří předloží svůj příspěvek v rozsahu max. 30 NS a představí jej 15 minutovým referátem a prezentací.

Zájemci o nominaci za ÚČD se mohou přihlásit do 10. 1. 2018 vč., po domluvě se svým vedoucím kvalifikační práce, na mailovou adresu: blanka.zilynska@ff.cuni.cz. Uveďte své jméno a téma příspěvku.

Ústavní nominační kolo proběhne na FF UK v Praze kolem 31. ledna 2017. Zájemci obdrží informaci o termínu i detailech a podmínkách účasti.

Texty (max. 30 NS) se do soutěže posílají do 28.2.2018 (ve statutu je chybné datum).

Statut soutěže k dispozici CSVK_Statuta-2018″>zde.

Úvod > Nástěnka > Konference > Celostátní studentská vědecká konference