Projekty podpořené v rámci GA ČR

V letošní soutěži GA ČR uspěli navrhovatelé  dvou projektů za Ústav českých dějin FF UK (na celé fakultě projektů 15) : PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D., Anna Jagellonská – česká královna v renesanční Evropě, 1503–1547  a PhDr. et Mgr. Pavel Horák, Ph.D., Inscenování politického exilu. Českoslovenští politici v Londýně za druhé světové války.

Srdečně blahopřejeme!

Ivan Šedivý

Úvod > Nástěnka > Projekty podpořené v rámci GA ČR