100 %!

V grantové soutěži GA ČR uspěly 3 projekty Ústavu českých dějin. Jejich řešitelkám a řešiteli doc. Marii Šedivé Koldinské, doc. Daniele Tinkové a dr. Miroslavu Michelovi srdečně blahopřejeme.

                                                                 Ivan Šedivý