Oznámení ředitele ÚČD FF UK doktorandům

Příloha

Vážené doktorandky, vážení doktorandi ÚČD, nezapomeňte, prosím, na Vaši povinnost každoročně vykazovat Vaši publikační činnost ve fakultním systému, viz OBD. Návod, jak v OBD pracovat, najdete v příloženém manuálu. V případě nejasností kontaktuje paní Kalendovskou (iva.kalendovska@ff.cuni.cz). Uzávěrka zadání prací, publikovaných v roce 2013, je 3.3.2014. Nezapomeňte tyto výstupy zadat do OBD pod číslem projektu specifického výzkumu, do kterého je ÚČD zapojen: 267104 “Dějinný vývoj regionů II”.