Václav M. Havel: Mé vzpomínky – slavnostní uvedení knihy

Ústav českých dějin FFUK zve všechny na slavnostní uvedení knihy

Václav M. Havel: Mé vzpomínky,

které se koná v úterý 25. září 2018 od 19.00 hodin v Knihovně Václava Havla (Ostrovní 13, Praha 1). Knihu představí Ivan M. Havel a redaktoři Jana Čechurová, Jan M. Heller a Pavel Hájek. Více informací zde


SZZK (magisterské) na ÚČD v září 2018

OBHAJOBY  středa 5.9.2018

ÚSTNÍ zkoušky  čtvrtek 6.9.2018

1. KOMISE – v místnosti č. 201:
předseda: Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
členové:    Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
                   PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

UCHAZEČI                           OBHAJOBA     ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Bc.Tereza DUFKOVÁ                9:00                  9:00
Bc. Veronika KULHÁNKOVÁ   9:45                 10:00
Bc. Veronika MICZANOVÁ     10:30                   —
Bc. Jana GERLEOVÁ                11:15                11:00
Bc. Jan MATYSKA                    12:00                12:00
Bc. Josef PATÁK                       12:45                13:00
Mgr. Tadeáš KOVAŘÍK            13:30                14:00

Upozornění
První uchazeč je povinen se dostavit v 8:30 hod.
Druhý uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem !!!

2. KOMISE – v místnosti č. 208:
předseda: Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
členové:    PhDr. Jan Randák, Ph.D.
                   Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

UCHAZEČI                         OBHAJOBA     ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Bc. Jakub HOŠEK                        9:00               9:00
Bc. Veronika STEHLÍKOVÁ        9:45              10:00
Bc. Zdeněk HANÁK                  10:30              11:00
Bc. Martin LUNDÁK                 11:15              12:00

Upozornění
První uchazeč je povinen se dostavit v 8:30 hod.
Druhý uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem !!!


Dílčí doktorská zkouška

Ústav českých dějin FFUK vypsal dílčí doktorskou zkoušku na pátek 7.9.2018 od 9. hod. v místnosti č. 201.

Komise:
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. – předseda
Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.

Uchazeč:
Mgr. Zdenko Vozár

Upozornění: Uchazeč se  m u s í  dostavit 15 min. před začátkem zkoušky.


Státní doktorská zkouška – Ph.D.

Ústav českých dějin Vám oznamuje, že  dne  7. září 2018 od  9:00 hod. se v místnosti č. 201 konají  státní doktorské zkoušky (Ph.D.)

Komise:
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. – předseda
Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
PhDr. Michal Kopeček, Ph.D.

Uchazeči:
10:00 hod.  PhDr. Jana Kasíková
11:00 hod.  Mgr. Martin Kindl
12:00 hod.  Mgr. Marta Kordíková
13:00 hod.  Mgr. Matěj Trepeš

Upozornění: Uchazeč se  m u s í  dostavit  ke  zkoušce 15 min. před stanovenou  hodinou  !!!


Postup a harmonogram pro SZK v září 2018

Přihlašování studentů k SZK (modul Termíny zkoušek)
- Studenti se k SZK přihlašují přímo v SIS, a to stejným způsobem, jakým se přihlašují k běžným zkouškám. 
- Podmínkou samotného přihlášení k SZK není splnění všech studijních povinností, tj. student se může přihlásit i ve chvíli, kdy nemá dosud splněny všechny předměty studijního plánu. Pro kontrolu splnění studijních povinností vymezuje harmonogram ak. roku samostatné termíny, vždy zhruba dva týdny před začátkem každého státnicového období. Data kontroly jsou zcela závazná, žádostem o posunutí data kontroly bude vyhověno pouze v naprosto výjimečných případech. Do stanoveného data musí mít student kontrolu hotovou a u referentky studium uzavřené; nestačí jen do tohoto data o kontrolu v SIS požádat.
- Přihlášky k SZK jsou chápány jako závazné, tj. pokud student k SZK nebude připuštěn z důvodu nesplnění povinností, propadne mu jeden ze tří termínů, které na přihlášení k SZK má. Proděkanka pro studium bude mít ve výjimečných a odůvodněných případech možnost studenta v SIS omluvit, bude-li toto nesplnění povinností pokládat za ospravedlnitelné, a to na základě posouzení písemné žádosti studenta a při kladném stanovisku vedení ZS.
Termín pro závazné přihlášení je stanoven na 12. 7. 2018, pro pedagogicko-psychologický modul šlo o datum na 22. 6. 2018 (studenti byli informováni).
Studenti s přerušeným studiem a mezifakultní studenti přihlášky podávají v listinné podobě.


TERMÍNY na ÚSTAVU ČESKÝCH DĚJIN

Září 2018

Státní zkouška magisterská (SZZK)
Obhajoby a SZZK-ústní   středa 5. 9. 2018
Obhajoby a SZZK-ústní   čtvrtek 6. 9. 2018

Jednou z podmínek úspěšného přihlášení (přihláška do 12. 7. 2018) je, že práce musí být vložena do SIS a odevzdána ve 2 exemplářích na sekretariát ÚČD nejpozději do středy 15.8.2018 12:00 hod.

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)
                                       pátek 7. 9. 2018
Závaznou přihlášku je nutné podat na oddělení vědy + kopii přihlášky odevzdat na ÚČD.

Dílčí doktorandská zkouška
                                       pátek 7. 9. 2018
Závaznou přihlášku je třeba podat nejpozději do  čtvrtka 9. 8. 2018.

Státní zkouška bakalářská (BZZK)
                                       pondělí 3. 9. 2018
                                       úterý 4. 9. 2018
V září 2018 je organizátorem BZZK Ústav světových dějin, kde je uchazeč povinen odevzdat bakalářskou práci (do 6. 8. 2018) a získá i potřebné informace.


BZZK (bakalářské) na Ústavu českých dějin

Obhajoby a ústní státní zkouška      

Středa    20.6.2018:

1/ KOMISE – v místnosti č. 208:
předseda: Prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
členové:    Prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
                   Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Uchazeči:
                                         OBHAJOBA     ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Antonín MOJSI                   9:00                 11:00
Martin BABIČKA                 9:30                 12:00
Denisa DUŠKOVÁ             10:00                13:00
Jeroným LAVICKÝ             10:30                14:00

Upozornění
První uchazeč je povinen se dostavit v 8:30 hod.
Druhý uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem !!!

2. KOMISE – v místnosti č. 211:
předseda: Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
členové:    Prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.
                   PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.

Uchazeči:
                                        OBHAJOBA     ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Kateřina DOUBKOVÁ                9:00               11:00
Petra KUNZMANNOVÁ             9:30              12:00
Kateřina SCHMIDTOVÁ           10:00              13:00
Stanislav ULMAN                     10:30              14:00

Upozornění
První uchazeč je povinen se dostavit v 8:30 hod.
Druhý uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem !!!

3. KOMISE – v místnosti č. 205:
předseda: Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
členové:   Doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
                  Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.

Uchazeči:
                                        OBHAJOBA     ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Otto DREXLER                   9:00                11:00
Veronika KRŠKOVÁ          9:30                12:00
Mária BRIDOVÁ               10:00               13:00
Pavla HUBÁČKOVÁ         10:30               14:00

Upozornění
První uchazeč je povinen se dostavit v 8:30 hod.
Druhý uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem !!!

Čtvrtek   21.6.2018:

4. KOMISE – v místnosti č. 208:
předseda: Prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
členové:    Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
                  PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.

Uchazeči:
                                        OBHAJOBA     ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Magdaléna MASTNÁ                9:00               10:00
Klára SVOBODOVÁ                   9:30               11:00
David SOGEL                              –                    12:00
Tereza SEVEROVÁ  – studentka nesplnila podmínky pro konání SZK

Upozornění
První uchazeč je povinen se dostavit v 8:30 hod.
Druhý uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem !!!

5. KOMISE – v místnosti č. 211:
předseda: Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
členové:    Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
                   PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.

Uchazeči:
                                        OBHAJOBA     ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Jakub NOVOTNÝ                9:00               10:30
Matyáš BOROVSKÝ            9:30               11:30
Bc. Kajetán HOLEČEK        10:00             12:30
Monika MAZLOVÁ                 –                 13:30

Upozornění
První uchazeč je povinen se dostavit v 8:30 hod.
Druhý uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem !!!

6. KOMISE – v místnosti č. 205:
předseda: Prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
členové:    Doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
                   Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.

Uchazeči:
                                        OBHAJOBA     ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Ondřej  NOVOTNÝ                9:00              10:30
Štěpánka KOPŘIVOVÁ          9:30              11:30
Jakub SMELÍK                        10:00            12:30
Karolína  BUKOVSKÁ                –                13:30
Michaela SAHULOVÁ  – studentka nesplnila podmínky pro konání SZK

Upozornění
První uchazeč je povinen se dostavit v 8:30 hod.
Druhý uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem !!!