UPŘESNĚNÍ k vypsaným termínům zkoušek (leden – únor 2021) na ÚČD

SDZK (Ph.D.) se koná v pátek 22. ledna 2021 v 9:00 hod., distančně
Komise:
Prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., předseda
Doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.
Uchazeč:
Mgr. Jan Jiráň

Oborová zkouška (dílčí doktorandská zkouška) se koná v pátek 22. ledna 2021 v 10:00 hod. v místnosti č. P201
Komise:
Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSC., předsedkyně
Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Uchazeč:
Mgr. Petr Prouza

SZZK (Státní magisterská zkouška) se koná v úterý 26. ledna 2021 ve 13:00 hod., v P10, distančně
Komise:
Doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D., předsedkyně
PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
Uchazečka:
Bc. Valerija Judina (pouze ústní zkouška)

BZZK (Státní bakalářské zkoušky) se konají v pátek 5. února 2021  - sledujte odkaz na webových stránkách ÚHSD.


Termíny na Ústavu českých dějin: leden 2021

Státní zkouška magisterská (SZZK)
Obhajoby a ústní SZZK úterý 26. ledna 2021
Jednou z podmínek úspěšného přihlášení ke zkoušce (přihláška do 8. 12. 2020) je, že práce musí být vložena do SIS nejpozději do 5. ledna 2021. O odevzdání práce informujte vedoucí/ho práce a sekretariát ÚČD prostřednictvím e-mailu.
POZOR: Fyzické výtisky diplomových prací se neodevzdávají!

Státní zkouška bakalářská (BZZK)
pátek 5. února 2021
Organizátorem státních bakalářských zkoušek v únoru 2021  je Ústav hospodářských a sociálních dějin FFUK (viz  informace na webu ÚHSD).
Dle sdělení ÚHSD je nutno bakalářskou práci odevzdat nejpozději do 8.1.2021
POZOR: Fyzické výtisky bakalářských prací se neodevzdávají!

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)
pátek 22. ledna 2021
Závaznou přihlášku je nutno podat na oddělení vědy + kopii přihlášky odevzdat na ÚČD.

Dílčí doktorandská zkouška
pátek  22. ledna 2021 od 10 hod. 
Přihlášku je možno podat na sekretariát do 8. ledna 2021 včetně.


Doktorandská konference 2020

Zveme na mezioborovou doktorandskou konferenci Genderové perspektivy v humanitních vědách (z účasti badatelů z oboru historie) pořádanou online Centrem genderových studií FF UK v pátek 6. listopadu od 9:00.

https://gender.ff.cuni.cz/doktorandska-konference-2020/


Vypsání sbírky na vydání knihy Rudolfa I. Malého: S F. X. Šaldou tehdy i nyní

V pozůstalosti prvorepublikového filosofa a esejisty Rudolfa Iny Malého se nedávno podařilo nalézt kompletní výtisk jeho dlouho ztracené knihy „S F. X. Šaldou tehdy i nyní“, která obsahuje celou řadu nikdy nepublikovaných vzpomínek a dokumentů týkajících se života i díla F. X. Šaldy. Sám R. I. Malý zaujímal mezi Šaldovými přáteli přední místo a těžko bychom na počátku 20. let 20. století hledali nějakého jeho významnějšího spolupracovníka. Své vzpomínky na Šaldu a dokumenty ze spolupráce s ním se Malý rozhodl po druhé světové válce vydat knižně, nicméně nastupující komunistický režim mu to neumožnil. R. I. Malý byl totiž jakožto katolický autor pro tehdejší cenzuru nepřijatelný, a tak byl celý již vytištěný náklad jeho knihy zabaven a následně zničen. V Malého soukromém archivu nicméně zůstal zachován jeden výtisk, který mu stihl zaslat nakladatel. A právě ten by měl posloužit jako základ pro nové vydání této unikátní publikace.
I přes veškerou snahu se však dosud nepodařilo zajistit dostatek prostředků, a proto jsme se rozhodli vypsat veřejnou sbírku spojenou s předprodejem této knihy. Uvedená sbírka běží na stránkách https://www.startovac.cz/projekty/takniha/. Pokud budete mít zájem přispět, budeme vděčni za každou (i tu nejmenší) částku. Stejně tak budeme rádi, pokud o této knize řeknete každému, kdo by o ní mohl mít zájem.
Za realizační tým:
PhDr. Tomáš Bandžuch, Ph.D., a Spolek Třiatřicet