Termíny na Ústavu českých dějin – září 2017

 

Státní zkouška magisterská (SZZK)

Obhajoby – středa 6. září 2017

SZZK ústní – čtvrtek 7. září 2017

Jednou z podmínek úspěšného přihlášení (přihláška do 13. července 2017) je, že práce musí být před odevzdáním vytištěných a svázaných exemplářů vložena do SIS, a to obojí nejpozději do středy 16. srpna 2017 do 14 hod.

 

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)

pátek 8. září 2017

Závazná přihláška přes oddělení vědy (nejpozději do 30. června) + kopie přihlášky na ÚČD, kde je termín nejpozději do středy 9. srpna 2017.

 

Dílčí doktorandská zkouška

pátek 8. září 2017

Závaznou přihlášku je třeba podat do středy 16. srpna 2017.

 

Státní zkouška bakalářská (BZZK)

pondělí 11. září – úterý 12. září 2017

V září 2017 je organizátorem BZZK Ústav světových dějin, kde je uchazeč povinen odevzdat bakalářskou práci a tam získá i potřebné informace.


Knižní novinka

Dovolujeme si Vás upozornit na knižní novinku pracovnice Ústavu českých dějin – Daniely Tinkové.

Jan Theobald Held. Fakta a poznámky k mému budoucímu nekrologu. Vzpomínky pražského lékaře na léta 1770-1799, Praha: Academia, 2017.

Jde o edici pamětí Jana Theobalda Helda (1770–1851), který byl nejenom výraznou postavou počátků novodobé medicíny u nás a jedním z předních reprezentantů pražské univerzity, ale také hudebním skladatelem a výkonným hudebníkem.

 

Continue reading


Cena Edvarda Beneše

Byl vypsán již 22. ročník soutěže o “Cenu Edvarda Beneše”. Soutěž je určena pro studenty vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru historie 20. století nebo oboru sociologie. Do soutěže se přihlašují autoři bakalářských, diplomových a disertačních prací, a to do 10. července 2017. Více informací zde. Zásady pro udělování Ceny Edvarda Beneše jsou k dispozici zde.


Upozornění pro studenty

Změna ve způsobu odevzdávání závěrečných prací do SIS

 

Rádi bychom Vás upozornili na změny ve způsobu odevzdávání závěrečných prací včetně jejich posudků do SIS. Dle opatření rektora 13/2017 (http://cuni.cz/UK-8092.html) je nyní možné do SIS vkládat soubory týkající se závěrečné práce pouze ve formátech PDF/A-1a nebo PDF/A-2u (výjimkou mohou být přílohy práce), což zaručí čitelnost těchto elektronických dokumentů i v dlouhém časovém horizontu; zároveň jde (bohužel) o formáty, které např. často používaný MS WORD 2007 neumí vytvořit.

Continue reading


Kolokvium Šlechta a města ve středověku

Ústav českých dějin se podílí na pořádání kolokvia Šlechta a města ve středověku konaného u příležitosti 500. výročí od uzavření Svatováclavské smlouvy. Zasedání proběhne 26. září 2017 v prostorách Filozofické fakulty UK. Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti je 30. června 2017. Více v pozvánce.


Výjezdní zasedání ústavu

Kdo z pracovníků mohl a měl chuť, zúčastnil se ve dnech 7.-9. dubna výjezdního zasedání ústavu v malebné moravské pohraniční obci Čížov. Myslím, že zasedání se vydařilo a mělo smysl. Hovořili jsme především o dalším směřování ústavu, o přijímacím řízení, organizaci státních závěrečných zkoušek i o novém čtyřletém doktorském studiu. A také jsme podnikli malý výlet na rakouský hrad Hardegg.

Ivan Šedivý

Continue reading


Studentka naší katedry získala cenu Josefa Šusty

Ve dnech 6.–7. dubna 2017 proběhla v Českých Budějovicích Celostátní studentská vědecká konference “Historie 2016″. Ze soutěžících za ÚČD uspěla studentka magisterského studia Bc. Tereza Dufková, jejíž práce Cesta krále Václava IV. do Remeše roku 1398 získala 4. místo v celkovém pořadí 26 soutěžících. Práce, která vycházela z obhájené bakalářské práce vypracované pod vedením prof. Lenky Bobkové, bude otištěna spolu s dalšími devíti ve svazku Historie 2016.

Na závěr CSVK byla jako každoročně vyhlášena Cena Josefa Šusty pro práce studentů historie, kterou uděluje Sdružení historiků České republiky. V letošním 17. ročníku soutěže uspěla a cenu získala T. Dufková s uvedenou prací.