Erasmus – výběrové řízení 2019

Historické ústavy (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA
STIPENDIJNÍ POBYTY v rámci programu ERASMUS+ pro akademický rok 2019/20.
Výběrové řízení proběhne ve čtvrtek 21. března 2019 v 11:00 v místnosti 208.
Tištěné přihlášky je možné odevzdat do úterý 19. března 2019 na sekretariátu
ÚSD či ÚČD.

1. TIŠTĚNÁ PŘIHLÁŠKA OBSAHUJE:

Základní údaje:
Jméno a příjmení:
Preferovaná země (univerzita) a délka studijního pobytu (je možné uvést až
tři university v pořadí preference):
Preferovaný výjezd ZS/LS (při jednosemestrálním pobytu):
Studijní profil:
Studijní obor, specializace:
Ústav a seminář (u navaz. mgr.):
Ročník:
Téma diplomové (resp. bakalářské, dizertační, seminární) práce:
Jazykové znalosti (příp. doklad o nejvyšším dosaženém stupni znalostí):
Předchozí studium, předchozí studijní pobyty, praxe v oboru, mimo obor atd.:

Badatelský projekt (zpravidla realizace diplomové či jiné odborné práce).
Projekt by měl obsahovat stručné představení tématu, hlavních otázek,
pramenů a metod zpracování, neměl by svým rozsahem přesáhnout jednu s. textu
(počítačovou). Obsahově by měl korespondovat se zájmem o studium na
příslušné univerzitě.

2. ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
Vstup do on-line aplikace: https://is.cuni.cz/webapps/
(https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fis.cuni.cz%2Fwebapps%2F%3Ffbclid%3DIwAR3goFu_d5o-KsXNLs7jVCw2_YShGNAW-T-cLk9ETolqAsqh0mf4b8Ji0v4&h=AT1_Vqum3xmWQAI5qgj6m6TblWY-QnutvTFC4sAqZtWah727cAv_bInqFBMPob42dI_jZOJ3jTYr0nSfFy9yHzEEol9BenNHT8pv52at5xE1jglhpYbndjispO1h7Gf0BeJcnVJQ7XJ9tscfvEKIYDpkV8VwFhklYqUJxbj2aNtYHlBBXJK1GhahkxSU95hA-l2uFYgeK9svQmCSIvLEfaMFZi1LAPs67Hb56-W_dv9fPYdBKWMSC5kO32FLm4pWUEaaL5lBHz-GzB2l69FYmzG_f4Z35HXZqGVSNGgyxa5oUqHuCcjybATUSjkEL0nW2lvUBnbz8xobayEoMncU9wm5x0KenBPo8uc7d0B1a0P1Q1LdWBGVOcIYZ7FIfSqQQBnipslFzRf1V-SOClDIDlt8FA_WzFPS2ZSag5JirAjtgoagiD2CTgpbm9xTft36zZ5lDMhAEAyiXZyoPA12Px_KvdPc9PAX8FeAEfwc8_TsDv3SyRKl7Ccv-G4Ppqc1v5HhOZaqOa0VfkFEa91iD0K4gTf3rRN4VdxCt9tKkXtVAA570cHGlxbUoZQ2gGsK4PrKmiyIOV_NKaslbc5L5wyABoQIDlnJdMc5_9Nl6yBgT4RksET-OrHaj9r4Vje8-HuIGTzNj_QnvkVy2mY_IQ)

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA POBYTY ERASMUS + V RÁMCI HISTORICKÝCH ÚSTAVŮ
Hlásit ke konkursu na historických ústavech se mohou studující oborů
historie a archivnictví na FF UK.
Pro úspěch ve výběrovém řízení jsou důležité studijní výsledky a znalost
jazyka na takové úrovni, která by umožňovala studium v cizím jazyce.
Programu se může zúčastnit pouze student, splňující následující kvalifikační
podmínky:
• je zapsán do bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního
programu;
• je řádně zapsán do minimálně druhého ročníku bakalářského studia;
• po celé období studijního pobytu v zahraničí bude řádně zapsán ke studiu
na Univerzitě Karlově.
• podle opatření děkana č. 22/2009 mohou být vysláni pouze studenti, kteří v
době stáže studují nejvýše ve čtvrtém roce bakalářského programu nebo třetím
roce navazujícího magisterského programu. Student pětiletého programu může
vyjet nejpozději v šestém roce studia.

PODMÍNKY ÚČASTI KANDIDÁTŮ Z JINÝCH OBORŮ
Místa, která nebudou obsazena studenty historie, budou dána k dispozici
studentům jiných oborů FF UK. Podmínkou je předchozí souhlas vlastního
oborového koordinátora. Koordinátoři na historických ústavech si vymiňují
právo rozhodnout o možnosti tyto kandidáty nominovat. Zájemci z jiných oborů
taktéž do níže uvedeného data doručí přihlášku. Informace


Beseda s Madeleine Albrightovou

Knihovna Václava Havla zve na besedu s Madeleine Albrightovou “O demokratech a diktátorech”, kterou pořádá ve spolupráci s Právnickou fakultou UK a nakladatelstvím Argo v pondělí 11. března 2019 od 16.00 hodin na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (Nám. Curieových 7, Praha 1, místnost č. 100). Pozvánka


Historie 2018/19 – celostátní studentská vědecká konference

Ve dnech 17. – 18. dubna 2019 se uskuteční v Brně, na Pedagogické fakultě MU, další ročník celostátní studentské vědecké konference, nazvané Historie 2018/19. Každá historická katedra či ústav může nominovat 2 účastníky (soutěžící) z řad studentů (nikoli doktorandů), kteří předloží svůj příspěvek v rozsahu max. 30 NS a představí jej 15 minutovým referátem a prezentací.
Zájemci o nominaci za ÚČD se mohou přihlásit do 15. 1. 2019 vč., po domluvě se svým vedoucím kvalifikační práce, na mailovou adresu: blanka.zilynska@ff.cuni.cz. Uveďte své jméno a téma příspěvku.
Ústavní nominační kolo proběhne na FF UK v Praze v týdnu od 28. ledna 2019. Zájemci obdrží informaci o termínu i detailech a podmínkách účasti.
Texty (max. 30 NS) se do soutěže posílají do 28. 2. 2019.
Statut soutěže k dispozici zde


Úspěch studentů Ústavu českých dějin FF UK

V letošním roce se dva studenti našeho ústavu řadí k vítězům prestižní soutěže, kterou vypisuje již 23 let město Sezimovo Ústí, Ceny Edvarda Beneše. Cenu 2. stupně získal Marek Melša za svou bakalářskou práci “Ing. Hugo Vavrečka – kapitoly ze života Baťova prvního rádce 1932-1952″, čestné uznání Vlastimil Ondrák za diplomovou práci “Pohotovostní prapory SNB v nasazení proti banderovcům”. Slavnostní předání proběhlo 26. října 2018

018_0968

018_0976

018_0987

 


Kolokvium Česká a lužická státnost

Společnost přátel Lužice a Ústav českých dějin zvou na kolokvium Česká a lužická státnost, komponovaný program ke 100. výročí konce 1. světové války a vzniku ČSR. Čas a místo konání: 10.11.2018 od 10 hodin v Lužickém semináři, U lužického semináře 13, Praha 1. Pozvánka