SVU World Congress 2018

Společnost pro vědy a umění (Czechoslovak Society of Arts & Sciences) zve na 29. světový kongres, konaný ve dnech 10. – 12. července 2018 v Praze. Organizátoři upozorňují zejména na panel “How my stay in the US influenced my professional career back in Czechia/Slovakia” (12. 7. od 16.00), vhodný zejména pro studenty zvažující studijní pobyt v USA. Bližší informace a program kongresu zde


TERMÍNY na ÚSTAVU ČESKÝCH DĚJIN

Září 2018

Státní zkouška magisterská (SZZK)
Obhajoby a SZZK-ústní   středa 5. 9. 2018
Obhajoby a SZZK-ústní   čtvrtek 6. 9. 2018

Jednou z podmínek úspěšného přihlášení (přihláška do 12. 7. 2018) je, že práce musí být vložena do SIS a odevzdána ve 2 exemplářích na sekretariát ÚČD nejpozději do středy 15.8.2018 12:00 hod.

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)
                                       pátek 7. 9. 2018
Závaznou přihlášku je nutné podat na oddělení vědy + kopii přihlášky odevzdat na ÚČD.

Dílčí doktorandská zkouška
                                       pátek 7. 9. 2018
Závaznou přihlášku je třeba podat nejpozději do  čtvrtka 9. 8. 2018.

Státní zkouška bakalářská (BZZK)
                                       pondělí 3. 9. 2018
                                       úterý 4. 9. 2018
V září 2018 je organizátorem BZZK Ústav světových dějin, kde je uchazeč povinen odevzdat bakalářskou práci (do 6. 8. 2018) a získá i potřebné informace.


BZZK (bakalářské) na Ústavu českých dějin

Obhajoby a ústní státní zkouška      

Středa    20.6.2018:

1/ KOMISE – v místnosti č. 208:
předseda: Prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
členové:    Prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
                   Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Uchazeči:
                                         OBHAJOBA     ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Antonín MOJSI                   9:00                 11:00
Martin BABIČKA                 9:30                 12:00
Denisa DUŠKOVÁ             10:00                13:00
Jeroným LAVICKÝ             10:30                14:00

Upozornění
První uchazeč je povinen se dostavit v 8:30 hod.
Druhý uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem !!!

2. KOMISE – v místnosti č. 211:
předseda: Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
členové:    Prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.
                   PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.

Uchazeči:
                                        OBHAJOBA     ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Kateřina DOUBKOVÁ                9:00               11:00
Petra KUNZMANNOVÁ             9:30              12:00
Kateřina SCHMIDTOVÁ           10:00              13:00
Stanislav ULMAN                     10:30              14:00

Upozornění
První uchazeč je povinen se dostavit v 8:30 hod.
Druhý uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem !!!

3. KOMISE – v místnosti č. 205:
předseda: Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
členové:   Doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
                  Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.

Uchazeči:
                                        OBHAJOBA     ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Otto DREXLER                   9:00                11:00
Veronika KRŠKOVÁ          9:30                12:00
Mária BRIDOVÁ               10:00               13:00
Pavla HUBÁČKOVÁ         10:30               14:00

Upozornění
První uchazeč je povinen se dostavit v 8:30 hod.
Druhý uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem !!!

Čtvrtek   21.6.2018:

4. KOMISE – v místnosti č. 208:
předseda: Prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
členové:    Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
                  PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.

Uchazeči:
                                        OBHAJOBA     ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Magdaléna MASTNÁ                9:00               10:00
Klára SVOBODOVÁ                   9:30               11:00
David SOGEL                              –                    12:00
Tereza SEVEROVÁ  – studentka nesplnila podmínky pro konání SZK

Upozornění
První uchazeč je povinen se dostavit v 8:30 hod.
Druhý uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem !!!

5. KOMISE – v místnosti č. 211:
předseda: Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
členové:    Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
                   PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.

Uchazeči:
                                        OBHAJOBA     ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Jakub NOVOTNÝ                9:00               10:30
Matyáš BOROVSKÝ            9:30               11:30
Bc. Kajetán HOLEČEK        10:00             12:30
Monika MAZLOVÁ                 –                 13:30

Upozornění
První uchazeč je povinen se dostavit v 8:30 hod.
Druhý uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem !!!

6. KOMISE – v místnosti č. 205:
předseda: Prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
členové:    Doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
                   Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.

Uchazeči:
                                        OBHAJOBA     ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Ondřej  NOVOTNÝ                9:00              10:30
Štěpánka KOPŘIVOVÁ          9:30              11:30
Jakub SMELÍK                        10:00            12:30
Karolína  BUKOVSKÁ                –                13:30
Michaela SAHULOVÁ  – studentka nesplnila podmínky pro konání SZK

Upozornění
První uchazeč je povinen se dostavit v 8:30 hod.
Druhý uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem !!!


Dílčí doktorandské zkoušky

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 1.6.2018 se konají dílčí doktorandské zkoušky:

1/ KOMISE – v místnosti č. 205:
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. – předseda
Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.

UCHAZEČI:
12:00 hod. Mgr. Kamil Polehla – oborová zkouška
12:30 hod. Mgr. Matěj Trepeš – oborová zkouška
13:00 hod. Mgr. Jan Bárta – oborová zkouška
13:30 hod. Mgr. Jan Bárta – prezentace výsledků doktorské práce

2/ KOMISE – v místnosti č. 208:
Prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr. – předseda
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.

UCHAZEČ:
13:00 hod. Mgr. Jakub Jauernig – oborová zkouška
13:30 hod. Mgr. Jakub Jauernig – prezentace výsledků doktorské práce

Poznámka:  Uchazeč se  m u s í  dostavit  ke  zkoušce 20 min. před stanovenou  hodinou  !!!


Přednáška

Společnost Edvarda Beneše a Ústav českých dějin FFUK zvou na přednášku Prof. Niny Pavelčíkové “Únorový politický převrat 1948. Strategie a taktika účastníků, role E. Beneše” dne 30. května 2018. Program


Státní doktorské zkoušky (Ph.D.)

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 1.6.2018 se od 9 hodin konají státní doktorské zkoušky (Ph.D.):

1/ KOMISE – v místnosti č. 208:
Prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr. – předseda
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.

UCHAZEČI:
9:00 hod. Mgr. Martin Šorm
10:00 hod. Mgr. Jan Boukal
11:00 hod. Mgr. Jan Konůpek
12:00 hod. Mgr. Matouš Turek

Poznámka:  Uchazeč se  m u s í  dostavit  ke  zkoušce 15 min. před stanovenou  hodinou  !!!

2/ KOMISE – v místnosti č. 205:
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, Csc. – předseda
Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
PhDr. Kamil Činátl, Ph.D.

UCHAZEČI:
9:00 hod. Mgr. Václav Sixta
10:00 hod.  PhDr. Michal Kurz
11:00 hod.  Mgr. Čeněk Pýcha

Poznámka:  Uchazeč se  m u s í  dostavit  ke  zkoušce 15 min. před stanovenou  hodinou  !!!

 


SZZK (magisterské) na Ústavu českých dějin

Obhajoby        středa    30.5.2018
Ústní zkoušky čtvrtek   31.5.2018
Obhajoby i ústní zkoušky se konají v místnosti č. 208

1.KOMISE
předseda: Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
členové:    PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
                   Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.

Uchazeči:
                                         OBHAJOBA     ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Bc. Tobiáš JIRSÍK            9:00                 9:00
Bc. Michal VOKURKA       9:45                 10:00

Upozornění
První uchazeč je povinen se dostavit v 8:30 hod.
Druhý uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem !!!

2. KOMISE
předseda: Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
členové:    PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
                   Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.

Uchazeči:
                                        OBHAJOBA     ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Bc. Jan JIRÁŇ                 10:30               11:00
Bc. Vlastimil ONDRÁK  11:15               12:00
Bc. Kryštof ZEMAN       12:00               13:00

Upozornění
Uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem !!!


Přesuny zkoušek a obhajob z místnosti č. 201

* 11.6. od 8:20 do 17:00 hod. – Ústní přijímací řízení do Bc. na ÚČD: č. P405
* 12.6. od 8:20 do 17:00 hod. – Ústní přijímací řízení do Bc. na ÚČD: č. P104
* 13.6. od 8:20 do 17:00 hod. – Ústní přijímací řízení do Bc. na ÚČD: č. P104
* 20.6. od 8:20 do 17:00 hod. – BZZK na ÚČD: č. P104
* 21.6. od 8:20 do 16:00 hod. – BZZK na ÚČD: č. P016 (v č. P104 se tou dobou koná Vědecká rada)
* 22.6. od 8:20 do 17:00 hod. – Náhradní termín přijímacího řízení do Bc.: č. P104
* 25.6. od 8:20 do 17:00 hod. – Obhajoby disertačních prací ÚČD: č. P018
* 27.6. od 8:20 do 17:00 hod. – Náhradní termín doktorského přijímacího řízení: č. P104