Přijímací zkoušky pro AR 2023/2024

Obecné informace související s přijímacím řízením naleznete na webu přijímacího řízení na FF UK, užitečný může být pro uchazeče také web NaKarlovku. Níže jsou uvedeny informace týkající se konkrétních studijních programů realizovaných historickými ústavy.

Bakalářský studijní program Historie (samostatné i sdružené studium)

Den otevřených dveří: 14. 1. 2023, viz web Dne otevřených dveří na UK.

 • Garantem přijímacího řízení pro AR 2023/2024 je Ústav světových dějin.
 • Termín podání přihlášek: do 28. 2. 2023
 • Termín oborových přijímacích zkoušek: 13. 5. – 14. 6. 2023 (bude upřesněno)
 • Náhradní termín přijímací zkoušky: 19. 6. – 20. 6. 2023 (bude upřesněno)
 • Předpokládaný počet přijatých studentů pro AR 2023/2024: 100
 • Vzorové testy: BcA a BcB

Bakalářský studijní program Historie se zaměřením na vzdělávání (povinně sdružené studium)

Den otevřených dveří: 14. 1. 2023, viz web Dne otevřených dveří na UK.

 • Termín podání přihlášek: do 28. 2. 2023
 • Termín oborových přijímacích zkoušek: 13. 5. – 14. 6. 2023 (bude upřesněno)
 • Náhradní termín přijímací zkoušky: 19. 6. – 20. 6. 2023 (bude upřesněno)
 • Předpokládaný počet přijatých studentů pro AR 2023/2024: 50

Navazující magisterské studium Historie – české dějiny v evropském kontextu (samostatné i sdružené studium)

Den otevřených dveří: 14. 1. 2023, viz web Dne otevřených dveří na UK.

 • Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2023
 • Termín oborových přijímacích zkoušek: 13. 5. – 14. 6. 2023 (bude upřesněno)
 • Náhradní termín přijímací zkoušky: 19. 6. – 20. 6. 2023 (bude upřesněno)
 • Předpokládaný počet přijatých studentů pro AR 2023/2024: 50

Navazující magisterské studium Učitelství historie pro střední školy (povinně sdružené studium)

Den otevřených dveří: 14. 1. 2023, viz web Dne otevřených dveří na UK.

 • Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2023
 • Termín oborových přijímacích zkoušek: 13. 5. – 14. 6. 2023 (bude upřesněno)
 • Náhradní termín přijímací zkoušky: 19. 6. – 20. 6. 2023 (bude upřesněno)
 • Předpokládaný počet přijatých studentů pro AR 2023/2024: 50

Navazující magisterské studium Muzejní studia (samostatné i sdružené studium)

Den otevřených dveří: 14. 1. 2023, viz web Dne otevřených dveří na UK.

Doktorské studium České dějiny

Úvod > Uchazeč > Přijímací zkoušky pro AR 2023/2024